Deze website maakt gebruik van cookies. Door uw bezoek gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.
Uitleg over cookies, met een link naar de pagina met privacy beleid Meer informatie Sluiten

Onafhankelijke SenaatsFractie

De OSF is een platform van onafhankelijke provinciale partijen

Kernwaarden: kleinschaligheid en de menselijke maat.
De politiek bestaat om de burger te dienen en niet andersom.

Wat is het Wetenschappelijk Bureau?

Het Wetenschappelijk Bureau van de Onafhankelijke SenaatsFractie is een onafhankelijk Bureau dat natuurlijk wel nauw verbonden is aan de OSF. Het bestuur van het WB kan zelfstandig beslissen over de uit te voeren onderzoeken. Hiertoe wordt gekeken naar de richtlijnen van de Wet financiering politieke partijen en naar de door eigen criteria voor wetenschappelijk onderzoek. In de meeste gevallen voert het WB de onderzoeken niet zelf uit, maar geeft zij opdracht aan externen. Het WB begeleidt de onderzoeken, controleert of de criteria worden nageleefd en is uiteindelijk verantwoordelijk voor de onderzoeksrapporten en andere, in haar opdracht, gepubliceerde werken.

Het bestuur van het Wetenschappelijk Bureau bestaat uit:

John van Gorp
Voorzitter / Redactieraad

Email

Walter Lennertz
Secretaris / Vicevoorzitter

Email


Amrut Sijbolts
Penningmeester

Email

John Uffels
Bestuurslid / Redactieraad

Email

Durk Stoker
Bestuurslid / Redactieraad

Email


Het bestuur wordt ondersteund door:
Chris Tiekstra Adviseur Email