Deze website maakt gebruik van Cookies Uitleg over cookies, met een link naar de pagina met privacy beleid Meer informatie Sluiten

Onafhankelijke SenaatsFractie

De OSF is een platform van onafhankelijke provinciale partijen

Kernwaarden: kleinschaligheid en de menselijke maat.
De politiek bestaat om de burger te dienen en niet andersom.

Onderzoek Lokale Bestuurskracht Limburg

Onderzoeksvraag
“Inventariseren van de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen 2014 in Limburg.
Deze vervolgens vergelijken met de uitslagen 2010. Vervolgens onderzoeken hoe de collegevorming
is afgerond en deze gegevens verwerken. Alle gegevens worden vergeleken en daaruit
wordt de conclusie getrokken hoe sterk de onafhankelijke politiek per gemeente is.”

Aanvrager

Uitgevoerd in opdracht van de Universele Senioren Partij Limburg

Contactpersoon

Aanvullende informatie is verkrijgbaar via f.zinken@vppg.nl

Conclusie

Door op deze link te klikken opent u het volledige rapport.