Deze website maakt gebruik van Cookies Uitleg over cookies, met een link naar de pagina met privacy beleid Meer informatie Sluiten

Onafhankelijke SenaatsFractie

De OSF is een platform van onafhankelijke provinciale partijen

Kernwaarden: kleinschaligheid en de menselijke maat.
De politiek bestaat om de burger te dienen en niet andersom.

Krimp in Nederland

Onderzoeksvraag
Om de Krimp te kunnen begrijpen is het belangrijk meer inzicht te krijgen in het landelijke ruimtelijk beleid. Een van de kernvragen daarbij is of we in Nederland de bedrijvigheid verder moeten concentreren of dat we juist moeten streven naar een betere spreiding.

Aanvrager

De Partij voor het Noorden heeft dit onderzoek voorgedragen bij het Wetenschappelijk Bureau OSF. Inmiddels is het onderzoek, met financiële ondersteuning van de OSF uitgevoerd.

Contactpersoon

Aanvullende informatie is verkrijgbaar via info@partijvoorhetnoorden.nl.

Resultaat

Jan Oosterhaven, hoogleraar ruimtelijke economie aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft een onderzoek verricht om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Vervolgens is een rapport gepubliceerd met de titel Ruimtelijk Beleid, verder concentreren of liever spreiden?.
(Door op deze link te klikken opent u het volledige rapport.)

De conclusie van het onderzoek is dat Nederland momenteel een concentratie van bedrijvigheid in de Randstad bevordert. De economische kracht van de regio trekt steeds meer bedrijvigheid aan. Hierdoor moeten er ook steeds meer arbeidskrachten gehuisvest worden in een relatief kleine regio. Dit leidt voor de Randstad tot een verdere groei van industrieterreinen, bedrijvigheid en woningen. De keerzijde hiervan is dat diezelfde bedrijvigheid en arbeidskrachten worden weggetrokken uit de rest van Nederland. Dit is de kern van de Krimp zoals die vooral in de regio’s Noord-Nederland, Limburg en Zeeland het sterkst zichtbaar wordt.

De oplossingen die in het rapport worden aangedragen zijn zeer logisch. Het gaat om een aantal instrumenten om de concentratie tegen te gaan. Bijvoorbeeld door de huren in de Randstad te verhogen en de bedrijfsvestigingen niet meer te stimuleren met overheidssubsidies. Dat deze oplossingsrichtingen in de praktijk niet snel kunnen worden uitgevoerd is helaas ook duidelijk. Toch is het goed om het rapport eens door te lezen, want het levert nieuwe kennis over de oorzaken van de economische concentraties en het geeft een aantal oplossingsrichtingen. Oplossingen die verder moeten worden uitgewerkt om tot succes te kunnen leiden, maar in ieder geval een aanzet om nieuwe antwoorden te ontdekken voor het doemscenario Krimp zoals dat nu in grote delen van Nederland wordt ervaren.