Deze website maakt gebruik van Cookies Uitleg over cookies, met een link naar de pagina met privacy beleid Meer informatie Sluiten

Onafhankelijke SenaatsFractie

De OSF is een platform van onafhankelijke provinciale partijen

Kernwaarden: kleinschaligheid en de menselijke maat.
De politiek bestaat om de burger te dienen en niet andersom.

Zwart-Witboek Gaswinning Groningen

Onderzoeksvraag
Het zwartboekgedeelte heeft in het bijzonder betrekking op wat er voor de Groninger bevolking allemaal mis gegaan is met de aardgaswinning in hun provincie. Voor de provincies Friesland en Drenthe geldt dit in principe evenzeer. Alleen is daar de invloed van de aardgaswinning op het welbevinden van de bevolking minder sterk.

De aanbevelingen en plannen van de Partij van het Noorden, die in het witboekdeel zijn opgenomen, hebben echter evenzeer betrekking op de provincies Drenthe en Friesland.

Aanvrager

De Partij voor het Noorden heeft dit onderzoek voorgedragen bij het Wetenschappelijk Bureau OSF.

Contactpersoon

Aanvullende informatie is verkrijgbaar via: janhlambers@hotmail.com

Conclusie

Door op deze link te klikken opent u het volledige rapport.