Deze website maakt gebruik van Cookies Uitleg over cookies, met een link naar de pagina met privacy beleid Meer informatie Sluiten

Onafhankelijke SenaatsFractie

De OSF is een platform van onafhankelijke provinciale partijen

Kernwaarden: kleinschaligheid en de menselijke maat.
De politiek bestaat om de burger te dienen en niet andersom.

Onderzoek Onafhankelijke politiek in Limburg

Onderzoeksvraag
Is er ruimte voor een Provinciale Onafhankelijke Partij die als verlengstuk van de diverse lokale onafhankelijke politieke partijen in Provinciale Staten gaat opereren? En is het wenselijk om aan te sluiten bij de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF).

Aanvrager

De Partij Nieuw Limburg heeft dit onderzoek voorgedragen bij het Wetenschappelijk Bureau OSF. Inmiddels is het onderzoek, met financiële ondersteuning van de OSF uitgevoerd.

Contactpersoon

Aanvullende informatie is verkrijgbaar via info@t-force.nl

Conclusie

Het onderzoek is uitgevoerd onder de Limburgse onafhankelijke raadsleden en wethouders. Ook de besturen van de betrokken politieke partijen zijn bij het onderzoek betrokken.

Uit de antwoorden van de respondenten klinkt geen overtuiging. Het beeld dat wordt opgeroepen is dat van het geen geloof hebben in een goede OPP. Het verleden van PNL lijkt hierin een rol te spelen.

Er is ook een lichtpuntje. De respondenten verwachten dat een informatieve bijeenkomst van een nieuwe OPP veel bezoekers zal opleveren. Vooral als die nieuwe OPP duidelijk kan maken dat democratie en transparantie de uitgangspunten zijn. Dat gevoegd bij de wens om in Limburg een geheel nieuwe politieke start te maken biedt dus nog steeds mogelijkheden.

In andere provincies lijken vooral de “one issue” partijen succesvol.

Het advies is daarom om alles nog eens goed te overdenken. De voortekenen zijn niet onverdeeld gunstig. Toch is er ruimte voor een Limburgse ‘one issue” partij met een sterke link naar de OSF.

Link naar brief naar bestuurders
Link naar brief politici
Link naar uitslagen conclusies en aanbevelingen