Programma

Regio politiek & kwaliteit van leven

Gezamenlijke Politieke Agenda 2019

Bij de laatste gemeenteraad-verkiezingen stemde een op de drie Nederlanders op een lokale partij.
Als dit vertaald kan worden naar de komende Statenverkiezingen ontstaat een krachtige OSF. De belangen van de onafhankelijke partijen in de provincies en gemeenten kunnen dan optimaal behartigd worden.De OSF zal royaal in de Eerste Kamer vertegenwoordigd zijn en de onafhankelijke politiek wordt de grootste partij van Nederland.

Dichtbij de mensen.
Een stem op ons is een stem op u zelf!

De OSF wil politiek die van het principe “van onderop” uitgaat. De gemeentelijke partijen hebben direct toegang tot een provinciale partij. De provinciale partijen hebben direct toegang tot de Senator / Den Haag en kunnen zo via de Senator invloed op het landelijke beleid uitoefenen.

Onafhankelijke politiek op basis van gelijkwaardigheid volgens drie kernwaarden;

  • Voortdurend op zoek naar kleinschaligheid en de menselijke maat.
  • Met elkaar samenwerken zonder aantasting van de eigen identiteit.
  • Samen optrekken als één partij (Eenheid in verscheidenheid).

Wij zien graag dat de mensen die het direct aangaat, mee kunnen praten over de ontwikkelingen in hun eigen leefomgeving.

OSF maakt het verschil!

Download het volledige programma (pdf) >