Politiek

De onafhankelijke SenaatsFractie (OSF) is geen politieke partij, maar een samenwerkingsverband van provinciale onafhankelijke partijen.
De OSF bekijkt de politiek vanuit het perspectief van de burger en vindt dat beslissingen zo dicht mogelijk bij de burger genomen dient te worden.

Onze kernwaarden zijn kleinschaligheid en de menselijke maat.

Eerste Kamer

De Eerste Kamer is in 1815 ontstaan. Aanvankelijk werden de leden benoemd door de koning. Sinds 1848 kiezen de leden van Provinciale Staten de Eerste-Kamerleden. In 1917 werden de vereisten voor het lidmaatschap van Tweede en Eerste Kamer gelijk en in 1922 werd ook bij de Eerste-Kamerverkiezingen het stelsel van evenredige vertegenwoordiging ingevoerd. Vanaf 1983 is de Eerste Kamer niet langer voor zes jaar (met vernieuwing van de helft om de drie jaar), maar voor vier jaar in haar geheel gekozen, waardoor zij soms een actueler beeld van de politieke voorkeur van de kiezers geeft dan de Tweede Kamer.

Meer info over de Eerste Kamer

Senator

Gerben Gerbrandy

Senator OSF

Email

Gerben Gerbrandy is woonachtig in Gauw (Friesland). Gerbrandy is een boerenzoon; voordat hij de politiek in ging was hij docent biologie, natuurkunde en scheikunde. Hij was als zodanig werkzaam in Rozenburg, Winterswijk, Drachten en Waskemeer.

In 1998 werd Gerbrandy wethouder in Wymbritseradeel wat hij zou blijven tot die gemeente op 1 januari 2011 opging in de gemeente Súdwest-Fryslân. Vanaf die datum was hij gemeenteraadslid in de fusiegemeente. Halverwege januari 2013 werd Gerbrandy benoemd tot burgemeester van Achtkarspelen. Hij had bekendgemaakt na zijn termijn van zes jaar met pensioen te gaan. Met ingang van februari 2019 werd Oebele Brouwer benoemd tot burgemeester van Achtkarspelen; Gerbrandy bleef nog bijna een maand aan als waarnemend burgemeester.

Op 23 maart 2019 werd Gerbrandy door de ledenraad van de OSF benoemd tot lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen van 2019.
Vanaf 27 mei 2019 is hij de senator van de OSF

2019 - 2023 Gerben Gerbrandy
2015 - 2019 Drs. H. (Hendrik) ten Hoeve
2011 - 2015 prof. dr. C.A. (Kees) de Lange
2007 - 2011 Drs. H. (Hendrik) ten Hoeve
2003 - 2007 Drs. H. (Hendrik) ten Hoeve
1999 - 2003 Ir. M. (Marten) Bierman

1e opvolger

Card image cap
Ton Raven 
Email

Steunfractie

Card image cap
Sijbe Knol
FNP
Email
Card image cap
Wopke Veenstra
FNP
Email
Card image cap
Raimond Franssen
Lokaal-Limburg
Email
Card image cap
Henk van der Linden
Lokaal-Limburg
Email
Card image cap
Wil van Pinxteren
Lokaal Brabant
Email
Card image cap
Martin van Dijk
Lokaal Brabant
Email
Card image cap
Bram Schmaal
Groninger Belang
Email
Card image cap
Hans Haze
Groninger Belang
Email
Card image cap
Henk-Jan Schmaal
Groninger Belang
Email
Card image cap
François Babijn
Partij voor Zeeland
Email
Card image cap
Bertie Steur
Partij voor Zeeland
Email
Card image cap
Alfred Schoenmaker
Sterk Lokaal Drenthe
Email
Card image cap
Roy Luca
U26 Gemeenten
Email
Card image cap
Ben Paulides
LPZH
Email
Card image cap
Herre Hof
Provinciaal Belang Fryslân
Email
Card image cap
Walter Lennertz
Bestuur OSF
Email

Statenleden

Friesland

Card image cap
Klaas Fokkinga 
Geduputeerde FNP
Email
Card image cap
Sijbe Knol
Statenlid FNP
Email
Card image cap
Corlienke de Jong
Statenlid FNP
Email
Card image cap
Wopke Veenstra
Statenlid FNP
Email
Card image cap
Sybren Posthumus
Statenlid FNP
Email

Limburg

Card image cap
Raimond Franssen
Statenlid Lokaal-Limburg
Email
Card image cap
Henk van der Linden
Statenlid Lokaal-Limburg
Email

Noord-Brabant

Card image cap
Wil van Pinxteren
Statenlid Lokaal Brabant
Email

Groningen

Card image cap
Bram Schmaal
Statenlid Groninger Belang
Email
Card image cap
Petra Blink
Statenlid Groninger Belang
Email
Card image cap
Hans Haze
Statenlid Groninger Belang
Email

Zeeland

Card image cap
François Babijn
Statenlid Partij voor Zeeland
Email
Card image cap
Bertie Steur
Statenlid Partij voor Zeeland
Email

Drenthe

Card image cap
Alfred Schoenmaker 
Statenlid Sterk Lokaal Drenthe
Email