Politiek

De onafhankelijke SenaatsFractie (OSF) is geen politieke partij, maar een samenwerkingsverband van provinciale onafhankelijke partijen.
De OSF bekijkt de politiek vanuit het perspectief van de burger en vindt dat beslissingen zo dicht mogelijk bij de burger genomen dient te worden.

Onze kernwaarden zijn kleinschaligheid en de menselijke maat.

Eerste Kamer

De Eerste Kamer is in 1815 ontstaan. Aanvankelijk werden de leden benoemd door de koning. Sinds 1848 kiezen de leden van Provinciale Staten de Eerste-Kamerleden. In 1917 werden de vereisten voor het lidmaatschap van Tweede en Eerste Kamer gelijk en in 1922 werd ook bij de Eerste-Kamerverkiezingen het stelsel van evenredige vertegenwoordiging ingevoerd. Vanaf 1983 is de Eerste Kamer niet langer voor zes jaar (met vernieuwing van de helft om de drie jaar), maar voor vier jaar in haar geheel gekozen, waardoor zij soms een actueler beeld van de politieke voorkeur van de kiezers geeft dan de Tweede Kamer.

Meer info over de Eerste Kamer

Senator

Ton Raven

Senator OSF

Email

Senator Ton Raven is sinds 19 januari 2021 senator namens de Onafhankelijke Senaats Fractie (OSF). Ton Raven is vereerd met zijn installatie als Senator; “Ik vind het persoonlijk een hele eer om de stem van de onafhankelijke politiek in Den Haag te mogen laten horen. Vergeet niet dat 33% van de kiezers tijdens gemeenteraadsverkiezingen lokaal stemt. Het werk in de Eerste Kamer is een mooie uitdaging waar ik veel zin in heb”.

De OSF Senator in de Eerste Kamer wordt gevoed door de onafhankelijke provinciale partijen. “Alle besluiten worden genomen vanuit de ‘Regiopolitiek’, dat is besluitvorming die zo veel mogelijk bij de laagste bestuurslaag plaatsvind, dicht bij de inwoners. Alleen de zaken die landelijk geregeld moeten worden blijven wat ons betreft in Den Haag.”

“In de 1e Kamer zet ik mij namens de Onafhankelijke Senaatsfractie in voor de belangen van gemeenten en provincies in Nederland. Deze worden geconfronteerd met bezuiniging op bezuiniging, waardoor lokale bestuurders vrijwel niet meer in staat zijn basisvoorzieningen zoals bibliotheken, welzijns-, zorg- en sportvoorzieningen in stand te houden. De OSF zal elk wetsvoorstel met consequenties voor lagere overheden zorgvuldig toetsen en waar nodig aandringen op bijsturing, zodat de positie van gemeenten en provincies zal verbeteren.”

Ton Raven is in Geleen geboren (3 november 1957) en heeft was voorheen financieel controller. Hij zit al sinds 1990 in de lokale politiek namens de Stadspartij Sittard-Geleen-Born, zowel als raadslid alsook als wethouder.

2021 - 2023 Ton Raven
2019 - 2021 Gerben Gerbrandy
2015 - 2019 Drs. H. (Hendrik) ten Hoeve
2011 - 2015 prof. dr. C.A. (Kees) de Lange
2007 - 2011 Drs. H. (Hendrik) ten Hoeve
2003 - 2007 Drs. H. (Hendrik) ten Hoeve
1999 - 2003 Ir. M. (Marten) Bierman


Downloads:
Bestedingsspecificatie financiële ondersteuning EK 2020
Bestedingsspecificatie financiële ondersteuning EK 2019

1e opvolger

Card image cap
John van Gorp
Email

Steunfractie

Card image cap
Sijbe Knol
FNP
Email
Card image cap
Wopke Veenstra
FNP
Email
Card image cap
Raimond Franssen
Lokaal-Limburg
Email
Card image cap
Henk van der Linden
Lokaal-Limburg
Email
Card image cap
Wil van Pinxteren
Lokaal Brabant
Email
Card image cap
Harold van den Broek
Lokaal Brabant
Email
Card image cap
Bram Schmaal
Groninger Belang
Email
Card image cap
Hans Haze
Groninger Belang
Email
Card image cap
Henk-Jan Schmaal
Groninger Belang
Email
Card image cap
François Babijn
Partij voor Zeeland
Email
Card image cap
Bertie Steur
Partij voor Zeeland
Email
Card image cap
Alfred Schoenmaker
Sterk Lokaal Drenthe
Email
Card image cap
Roy Luca
U26 Gemeenten
Email
Card image cap
Ben Paulides
LPZH
Email
Card image cap
Herre Hof
Provinciaal Belang Fryslân
Email
Card image cap
Sent Wierda
Lokale Partijen Gelderland
Email
Card image cap
Walter Lennertz
Bestuur OSF
Email

Statenleden

Friesland

Card image cap
Klaas Fokkinga 
Geduputeerde FNP
Email
Card image cap
Wopke Veenstra
Statenlid FNP
Email
Card image cap
Sijbe Knol
Statenlid FNP
Email
Card image cap
Rein van der Wal
Statenlid FNP
Email
Card image cap
Sybren Posthumus
Statenlid FNP
Email

Limburg

Card image cap
Raimond Franssen
Statenlid Lokaal-Limburg
Email
Card image cap
Henk van der Linden
Statenlid Lokaal-Limburg
Email

Noord-Brabant

Card image cap
Wil van Pinxteren
Gedeputeerde Lokaal Brabant
Email
Card image cap
Harold van den Broek
Lokaal Brabant
Email

Groningen

Card image cap
Bram Schmaal
Statenlid Groninger Belang
Email
Card image cap
Petra Blink
Statenlid Groninger Belang
Email
Card image cap
Hans Haze
Statenlid Groninger Belang
Email

Zeeland

Card image cap
François Babijn
Statenlid Partij voor Zeeland
Email
Card image cap
Bertie Steur
Statenlid Partij voor Zeeland
Email
Card image cap
Eelco van Hoecke
Statenlid Partij voor Zeeland
Email

Drenthe

Card image cap
Alfred Schoenmaker 
Statenlid Sterk Lokaal Drenthe
Email