Deze website maakt gebruik van cookies. Door uw bezoek gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.
Uitleg over cookies, met een link naar de pagina met privacy beleid Meer informatie Sluiten

Onafhankelijke SenaatsFractie

De OSF is een platform van onafhankelijke provinciale partijen

Kernwaarden: kleinschaligheid en de menselijke maat.
De politiek bestaat om de burger te dienen en niet andersom.

Dossier Gaswining

17-11-2015
H. ten Hoeve / OSF

Bijdrage algemene financiële beschouwingen 2015


De gaswinning in het Groningse aardbevingsgebied is teruggebracht naar 30 mln kuub. Als wij dat naar 20 mln kuub terug brengen, wat vanwege de doorgaande bevingen wel zal moeten, en misschien nog wel meer, dan kost dat bijna 2 miljard. Plus de extra inspanning die nog nodig is om onze achterstand in te halen wat betreft de vervanging van fossiele door duurzame brandstoffen.

13-10-2015
H. ten Hoeve / OSF

Bijdrage algemene beschouwingen 2015

De aardbevingen in Groningen, en nu ook al in Drenthe, leiden tot hoge kosten door schadeherstel, preventieve maatregelen en vergoeding van waardedaling van onroerend goed. En tot sterk dalende inkomsten door een verminderde gaswinning. Over de afhandeling van de schade door de NAM is volgens onderzoek 40% van de slachtoffers ontevreden. En van de vermindering van de winning hebben wij, hoop ik, en neem ik aan, het einde nog niet bereikt. Voorlopig is nog lang niet het hele gebouwenbestand in Groningen opgeknapt en aardbevingsproof, maar zelfs als dat wel helemaal klaar zou zijn dan nog blijft het zaak aardbevingen te voorkomen. Ondanks de beperking van de gaswinning gaan de bevingen nog steeds door en lijken ze zelfs heviger te worden. Er is al eerder gezegd dat de winning in het betreffende gebied nog wel met tweederde zal moeten verminderen om stabiliteit te kunnen garanderen. Net als de vluchtelingencrisis kost ook dit veel geld! De voor volgend jaar geplande lastenverlichting kon ons nog wel opbreken!
Wat zijn de plannen van de regering wat betreft de te winnen hoeveelheden gas uit het Groninger veld?
En verder: is al duidelijk wanneer wij het ontwerp voor de nieuwe mijnwet en het daarop betrekking hebbende advies van de Raad van State kunnen verwachten?
Wij vinden het wettelijk vastleggen van de omgekeerde bewijslast van groot belang, dat mag nu niet te lang meer duren!
In ditzelfde verband: het noorden is niet het enige gebied waar problemen spelen in verband met delfstofwinning. De mijnbouw in Limburg laat ook nog steeds sporen na. Nu het afpompen van het mijnwater in de ondergrondse gangen is gestopt leidt dit tot erosie en tot verzakkingen. Daardoor treedt schade op en ook hier liggen mogelijk nog grote risico’s. Ik begrijp dat er een noodfonds voor deze schade is, maar dat dat bedoeld is voor schrijnende gevallen. En dat DSM, Umicore en Oranje Nassau, niet aan het fonds willen meebetalen. De staat als eigenaar van de Staatsmijnen draagt natuurlijk een flink deel van de verantwoordelijkheid, maar het lijkt toch moreel niet acceptabel dat de bedrijven die de mijnbouw hebben uitgevoerd niet meebetalen aan in feite altijd al voorzienbare schade.

Waardoor kunnen deze bedrijven niet gedwongen worden mee te betalen?
En waarom is het noodfonds alleen voor “schrijnende gevallen”, en niet voor alle mijnbouwschade?
En tenslotte: werken de betrokken gemeenten voldoende mee aan de schade-afhandeling en aan de financiering van het noodfonds, of liggen daar ook problemen?

Locomotie

Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen van de onafhankelijke politiek.
Abonneer je nu en ontvang Locomotie levenslang gratis in de bus. >