Groene Boekje

> Groene boekje 2018 v2 (download pdf)

 • 1. Formele uitgangspunten (p. 4)
  1.1 Statuten (p. 4)
  1.2 Huishoudelijk regelement (p. 12)
  1.3 Gedragscode Integriteit Onafhankelijke Senaatsfractie (p. 15)
 • 2. Kernwaarden OSF (p. 19)
  2.1 Wat is de OSF? (p. 19)
  2.2 Doelstelling OSF (p. 19)
  2.3 Kernwaarden (p. 20)
  2.4 OSF Politiek (p. 20)
  2.5 Lokale politiek rukt op (p. 20)
 • 3. Gezamenlijke politieke agenda onafhankelijke politiek (p. 21)
  3.1 Politieke agenda (p. 21)
  3.2 Schaalvergroting betekent kaalslag (p. 22)
  3.3 Economische kleinschaligheid (p. 22)
  3.4 Wonen, leefbaarheid en bereikbaarheid (p. 23)
  3.5 Onderwijs en zorg (p. 24)
  3.6 Cultuur en verenigingsleven (p. 25)
  3.7 Conclusie (p. 26)
 • 4. OSF Senator (p. 27)
  4.1 Actueel (p. 27)
  4.2 OSF in Eerste Kamer (p. 27)
 • 5. Voordelen lidmaatschap (p. 29)
  5.1 Voordelen voor lokale partij (p. 29)
  5.2 Overige voordelen (p. 29)
 • 6. Financiële ondersteuning onafhankelijke politiek (p. 31)
  6.1 Subsidiabele activiteiten OSF leden (p. 31)
  6.2 Richtlijnen projectbijdragen (p. 33)
  6.3 Bereikbaarheid fondsen (p. 34)
  6.4 Leden PPG als leden OSF (p. 35)
  6.5 Financiële voorbereidingen verkiezingen (p. 36)
 • 7. Witte vlekken (p. 38)
  Stimuleringsfonds (p. 39)
 • 8. Aanvullingen (p. 41)
  8.1 Vergaderschema OSF 2018 (p.42)
  8.2 Procedures verkiezing Eerste Kamer (p. 42)