Wat is OSF?

De OSF is een platform van onafhankelijke provinciale partijen. De leden behouden hun eigen identiteit. Binnen het platform wordt samengewerkt en leert men van elkaar. Er zijn natuurlijk verschillen tussen de partijen, maar ook veel overeenkomsten.

De provinciale partijen op hun beurt werken ook als platform in hun provincie, waarbij de eigen identiteit van de lokale en regionale partijen voorop staat.

Regiopolitiek
De OSF Senator in de Eerste Kamer wordt gevoed door de provinciale partijen. Alle besluiten worden genomen vanuit de ‘Regiopolitiek’; leg de besluitvorming zo veel mogelijk bij de laagste bestuurslaag, dicht bij de burgers.

Alleen de zaken die landelijk geregeld moeten worden blijven in Den Haag. De stem van de onafhankelijke politiek in Den Haag laten horen, de gedachten rondom Regiopolitiek uitdragen. Niet alleen in de Eerste, maar ook in de Tweede Kamer.

Van onder op
De gemeentelijke partijen hebben direct toegang tot een provinciale partij. De provinciale partijen hebben direct toegang tot de Senator / Den Haag. Onafhankelijke politiek op basis van gelijkwaardigheid volgens drie kernwaarden;

 • Voortdurend op zoek naar kleinschaligheid en de menselijke maat.
 • Met elkaar samenwerken zonder aantasting van de eigen identiteit.
 • Maar ook samen optrekken als één partij (Eenheid in verscheidenheid).

Doelstelling OSF

 • De taak in de Eerste Kamer op onafhankelijke wijze vervullen en ondersteunen.
 • Het scheppen van betere voorwaarden voor het functioneren van Provinciale Politieke Groeperingen (PPG’s).
 • Het doen uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.
 • Democratisering van de politieke cultuur en structuur, het uitdragen van de gedachte dat het besturen
  van gemeenten en provincies geschiedt door onafhankelijke lokale en regionale politieke groeperingen
  (en niet door afdelingen van landelijke politieke partijen).

Missie OSF

De OSF geeft haar leden de kans om zich te ontwikkelen op politiek gebied, en ontwikkelt daardoor ook zelf. De basis om onze doelstellingen te bereiken heeft een sterke financiële component. Daarom is het van levensbelang om minimaal met 1 zetel in de Eerste Kamer vertegenwoordigd te blijven. De financiële middelen die hieruit voortvloeien, vormen de basis voor alle activiteiten. Het bestuur kiest er dus voor om de eerste prioriteit te leggen bij een versterking van de provinciale partijen om daardoor bij de volgende verkiezingen ruimer dan nu in de Provinciale Staten vertegenwoordigd te zijn.

OSF op Wikipedia >

Leden

De volgende provinciale politieke partijen zijn momenteel lid van de OSF:

Fryslân

OSF Lid:
Fryske Nasjonale Partij (FNP)

Card image cap
Limburg

OSF Lid:
Lokaal-Limburg

Card image cap
Noord-Brabant

OSF Lid:
Lokaal Brabant

Card image cap
Groningen

OSF Lid:
Groninger Belang

Card image cap
Zeeland

OSF Lid:
Partij voor Zeeland

Card image cap
Drenthe

OSF Lid:
Sterk Lokaal Drenthe

Card image cap
Fryslân

OSF Lid:
Provinciaal Belang Fryslân

Card image cap
Gelderland

OSF lid:
Lokale Partijen Gelderland

Card image cap
Zuid-Holland

OSF lid:
Lokale Partijen Zuid-Holland

Card image cap
Utrecht

OSF lid:
U26

Card image cap

Bestuur

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de Onafhankelijke SenaatsFractie.
De leden van het bestuur werken op persoonlijke titel.

Card image cap
Durk Stoker
Voorzitter
Email
Card image cap
Walter Lennertz
Secretaris / vicevoorzitter
Email
Card image cap
Mark Faasse
Penningmeester
Email
Card image cap
John van Gorp
Bestuurslid
Email
Card image cap
John Uffels
Bestuurslid
Email
Card image cap
Amrut Sijbolts
Bestuurslid
Email
Card image cap
Ed Goossens
Bestuurslid
Email

Het bestuur wordt ondersteund door:

Chris Tiekstra
Coördinator
Email