Deze website maakt gebruik van cookies. Door uw bezoek gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.
Uitleg over cookies, met een link naar de pagina met privacy beleid Meer informatie Sluiten

Onafhankelijke SenaatsFractie

De OSF is een platform van onafhankelijke provinciale partijen

Kernwaarden: kleinschaligheid en de menselijke maat.
De politiek bestaat om de burger te dienen en niet andersom.

Downloads

> Groene boekje 2018 v2 (download pdf)

 • 1. Formele uitgangspunten (p. 4)
  1.1 Statuten (p. 4)
  1.2 Huishoudelijk regelement (p. 12)
  1.3 Gedragscode Integriteit Onafhankelijke Senaatsfractie (p. 15)
 • 2. Kernwaarden OSF (p. 19)
  2.1 Wat is de OSF? (p. 19)
  2.2 Doelstelling OSF (p. 19)
  2.3 Kernwaarden (p. 20)
  2.4 OSF Politiek (p. 20)
  2.5 Lokale politiek rukt op (p. 20)
 • 3. Gezamenlijke politieke agenda onafhankelijke politiek (p. 21)
  3.1 Politieke agenda (p. 21)
  3.2 Schaalvergroting betekent kaalslag (p. 22)
  3.3 Economische kleinschaligheid (p. 22)
  3.4 Wonen, leefbaarheid en bereikbaarheid (p. 23)
  3.5 Onderwijs en zorg (p. 24)
  3.6 Cultuur en verenigingsleven (p. 25)
  3.7 Conclusie (p. 26)
 • 4. OSF Senator (p. 27)
  4.1 Actueel (p. 27)
  4.2 OSF in Eerste Kamer (p. 27)
 • 5. Voordelen lidmaatschap (p. 29)
  5.1 Voordelen voor lokale partij (p. 29)
  5.2 Overige voordelen (p. 29)
 • 6. Financiële ondersteuning onafhankelijke politiek (p. 31)
  6.1 Subsidiabele activiteiten OSF leden (p. 31)
  6.2 Richtlijnen projectbijdragen (p. 33)
  6.3 Bereikbaarheid fondsen (p. 34)
  6.4 Leden PPG als leden OSF (p. 35)
  6.5 Financiële voorbereidingen verkiezingen (p. 36)
 • 7. Witte vlekken (p. 38)
  Stimuleringsfonds (p. 39)
 • 8. Aanvullingen (p. 41)
  8.1 Vergaderschema OSF 2018 (p.42)
  8.2 Procedures verkiezing Eerste Kamer (p. 42)

> Lokale kiezers, lokale keuzes?
Bijdrage Marcel Boogers / Hendrik ten Hoeve (2013)

> ‘Enorme kans voor lokale politieke partijen’
Onderzoek André Krouwel
(2013)

> Onderzoek minicongres De Toekomst van de Onafhankelijke Politiek (2013)

Politiek

> Gezamenlijke politieke agenda regionale partijen

> Bidbook

Wetenschappelijk Bureau

> Onderzoeksresultaten

> Statuten WB-OSF

Locomotie

Driemaal per jaar verschijnt Locomotie, het blad van de OSF. Naast politieke informatie treft u hierin ook achtergrondinformatie over de lokale politiek aan. In het middenkatern is ruimte voor enkele artikelen over de werkzaamheden van het Wetenschappelijk Bureau van de OSF.

> Locomotie Archief