OSF Ledenraad augustus 2015

De OSF Ledenraad heeft zaterdag 22 augustus het nieuwe bestuur benoemd. Dit gebeurt statutair nadat er verkiezingen voor de Eerste Kamer zijn gehouden.

Het nieuwe OSF bestuur bestaat uit de volgende personen:

Jabik van der Bij Voorzitter
Walter Lennertz Secretaris / vicevoorzitter
Jan Kwekkeboom Penningmeester
John van Gorp Bestuurslid met het aandachtsgebied
Ledenwerving en vergroten aantal onafhankelijke statenleden
Amrut Sijbolts Bestuurslid en voorzitter van de werkgroep
Verbinden lokale en regionale partijen
John Uffels Bestuurslid verantwoordelijk voor het onderzoeken
van de wenselijkheid van deelname aan de verkiezingen
Tweede Kamer

De leden van het bestuur zitten hierin op persoonlijke titel, op basis van hun kennis en ervaring. Zij besturen de OSF niet om hun PPG te vertegenwoordigen, maar om het algemeen belang van de OSF te dienen.

Tijdens de Ledenraad op 22 augustus is ook het bestuur van het Wetenschappelijk Bureau gekozen. De statuten van de Stichting Wetenschappelijk Bureau OSF geven aan dat het bestuur gevormd wordt door de drie leden van het DB van de OSF, aangevuld met twee personen, aan te wijzen door de Ledenraad.

Dat zijn dus

  • Jabik van der Bij
  • Walter Lennertz
  • Jan Kwekkeboom
De overige twee bestuursleden zijn
  • John van Gorp
  • John Uffels
Tijdens de eerstvolgende vergadering van het WB zal het bestuur de functies onderling verdelen.
Onafhankelijke SenaatsFractie
De Vennen 27, 9321 HZ Peize • t. 050 - 503 36 31 info@osfractie.nlwww.osfractie.nl
   
Afmelden Nieuwsbrief  
 


De informatie in dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Onafhankelijke SenaatsFractie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van het gebruik voortvloeiend uit het gebruik van e-mail via Internet.

x