April 2014 Ledenraad

Eerlijk
De Ledenraad OSF vond plaats op zaterdag 22 maart in Lunteren. Voorafgaande aan deLedenraad hield Michel van Hulten een inleiding over zijn wens om mee te doen aan deEuropese verkiezingen met zijn beweging “Ik kies voor Eerlijk”. Van Hulten is onder anderen bekend vanuit de politiek. Hij was lid van de Eerste en Tweede Kamer voor de PPR en Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat in het kabinet Den Uyl (1973-1977). Van Hulten staat ook bekend als bestrijder van corruptie. Zie ook www.ikkiesvooreerlijk.eu en www.corruptie.org.

Het standpunt van het bestuur van de OSF is als volgt verwoord:
“De OSF is de koepel van onafhankelijke provinciale partijen. Onze eerste aandacht is daarom gericht op die provinciale partijen. Dat laat onverlet dat het bestuur goede contacten probeert te onderhouden met andere onafhankelijke politieke groeperingen. De laatste jaren zijn de banden met de VPPG(Vereniging Plaatselijke Politieke Groeperingen) nauwer aangetrokken, wat geleid heeft tot een aantal gezamenlijke activiteiten. Recent heeft het bestuur een gesprek gehad met de initiatiefnemers van de beweging “Ik kies voor Eerlijk”. Op de laatst gehouden ledenraad heeft een vertegenwoordiger van deze beweging, Dr. Michel van Hulten, hierover een referaat gehouden. Het bestuur van de OSF beschouwt deze beweging als een uiting van onafhankelijke politiek, gericht op Europa. Hoewel de ledenraad op dat moment niet kon overgaan tot een algemene steunbetuiging, omdat de OSF via de FNP ook gerelateerd is aan de EFA (European Free Alliance), wil het bestuur de lezers van Locomotie wijzen op de website van “ikkiesvooreerlijk” ( www.ikkiesvooreerlijk.eu). Daar kan men nader kennismaken met de motivatie en de motieven van mensen achter de beweging. Wie zich aangesproken voelt kan “vriend” worden van de beweging. In de volgende Locomotie wordt een artikel opgenomen over dit onderwerp.”

Stappenplan
Tijdens de Ledenraad is het “Stappenplan, verkiezingen Eerste Kamer” goedgekeurd. Dit plan voorziet in het ondersteunen van de OSF leden op weg naar de verkiezingen voor provinciale staten. Ook is er aandacht voor de witte vlekken (provincies zonder OSF-lid). In totaal is voor de uitvoering van het Stappenplan € 50.000,00 gereserveerd. De DB-leden zullen op korte termijn contact opnemen met de diverse OSF-leden om de uitvoering op te pakken.

Hiermee heeft het bestuur een belangrijke stap gezet in het ondersteunen van de leden, het versterken van de onafhankelijke politiek en het behalen van zoveel mogelijk statenzetels in maart 2015.

Gemeenteraad
De uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 laat een forse winst zien voor de onafhankelijke politiek. Vrijwel in elke gemeente stemden meer mensen op een lokale partij dan vier jaar geleden. Het totaal voor heel Nederland komt neer op 30%. Dat is een stijging van 5%!

De OSF heeft veel werk verzet om tot de toename van lokale partijen in de gemeentelijke politiek te komen. Het startte op 5 oktober 2013, toen Andre Krouwel tijdens het mini- symposium van de OSF in Lunteren een onderzoek presenteerde waaruit hij de conclusie trok dat er grote kansen lagen voor de onafhankelijke politiek tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014.

Kort daarna presenteerde de OSF de “gezamenlijke politieke agenda regionale partijen / terug naar de menselijke maat”. Vervolgens heeft de OSF radio spots laten maken die de kiezers opriepen om toch vooral op een regionale partij te stemmen tijdens de verkiezingen in maart. Deze sport zijn op de regionale zenders in alle provincies uitgezonden. Voor Fryslân was er een aangepaste versie, uiteraard in het Frysk..

week 15

Onafhankelijke SenaatsFractie
De Vennen 27, 9321 HZ Peize • t. 050 - 503 36 31 info@osfractie.nlwww.osfractie.nl
   
Afmelden Nieuwsbrief  
 


De informatie in dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Onafhankelijke SenaatsFractie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van het gebruik voortvloeiend uit het gebruik van e-mail via Internet.

x