Enorme kansen voor de onafhankelijke politiek tijdens de komende gemeenteraadverkiezingen

Enorme kansen voor de onafhankelijke politiek tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen

Tijdens een zeer geslaagde mini conferentie afgelopen zaterdag in Lunteren maakte politicoloog Dr. André Krouwel van de Vrije Universiteit van Amsterdam de resultaten van zijn onderzoek gedaan naar de toekomst van de onafhankelijke politiek bekend. De mini conferentie was georganiseerd door de OSF in samenwerking met de VPPG. Naast dit onderzoek werd er ook uitvoering stilgestaan bij een eerder onderzoek naar de uitkomsten van de gemeenteraadsverkiezingen in 2010. Al met al een heel leerzame dag, vooral voor de gemeentelijke politieke partijen die volop aan het werk zijn om hun campagnes zo effectief mogelijk in te vullen.

Lokale politieke partijen zijn de grootste niet-coherente politieke kracht
Het onderzoek van Krouwel richt zich vooral op de overeenkomsten en verschillen tussen lokale en landelijke partijen, waarbij voornamelijk is gekeken naar patronen van competitie en de positie van lokale partijen in het partijlandschap. Op basis van de posities van politieke partijen in 67 gemeenten, het stemgedrag bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010, de posities en opinies van 700 gemeenteraadsleden en onderzoek naar politiek relevante emoties door Kieskompas/Ipsos formuleert Krouwel zijn bevindingen. Opvallend hierbij is dat de lokale partijen in Nederland ongeveer een kwart (2.275) van alle gemeenteraadszetels (8.654) innemen. Uit zijn bevindingen komt onder meer naar voren dat het merendeel van de lokale partijen zich het beste thuis voelt aan de rechterkant van het politieke centrum. Lokale partijen verwerpen zowel links- als rechts extremisme. Uit de analyse van het stemgedrag blijkt dat jonge kiezers de lokale partijen (nog) niet hebben ontdekt en dat lokale partijen, aldus Krouwel, politiek gezien ‘allemansvrienden’ zijn. In vergelijking met nationale partijen neigen lokale partijen bij vraagstukken op sociaaleconomisch terrein meer naar ‘rechts’. Bij sociaal-culturele kwesties bestaat een voorkeur voor een conservatief gerichte aanpak.

Potentieel
Krouwel ziet kansen voor lokale partijen bij de aanstaande gemeenteraads-verkiezingen in maart 2014. Maar dan moeten die partijen het huidige ongenoegen bij veel stemgerechtigden over zowel het beleid van de regeringspartijen als de krachteloosheid en verdeeldheid bij de oppositie-partijen weten te mobiliseren. “Er is een enorm potentieel aan kiezers om een daadwerkelijke poging te wagen. De gemeenteraadsverkiezingen bieden de lokale politiek een grote kans”, stelt Krouwel vast.

VPPG en OSF
De Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen (VPPG) behartigt de belangen van plaatselijke politieke groeperingen en hun raadsleden. De vereniging is opgericht in 1987 en vertegenwoordigt de grootste stroming van lokale politici in Nederland. Momenteel zijn dat ongeveer 2550 raadsleden. Via het versterken van de onafhankelijke lokale politiek streeft de VPPG naar meer invloed door de burgers (kiezers) op de politieke besluitvorming. Daar waar de VPPG zich richt op de gemeentelijke onafhankelijke politiek legt de Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF) zich toe op de Eerste Kamer en de provinciale politieke partijen. In de Eerste Kamer is de OSF vertegenwoordigd door een Senator. De OSF is een politiek federatief platform voor de onafhankelijke politiek. Senaatsfractie en provinciale politieke groeperingen streven naar synergie op basis van respect voor ieders eigen verantwoordelijkheid. OSF en VPPG trekken zoveel mogelijk samen op omdat zij beiden streven naar een politiek klimaat waarin een zo groot mogelijk deel van de burgers zich vertegenwoordigd voelt door de onafhankelijke politiek. Het doel is “Onafhankelijke politiek dichter bij de burgers brengen”, want “Decentraal en regionaal regeert beter!”.

André Krouwel
Dr. André Krouwel is politicoloog aan de Vrije Universiteit en columnist voor het VNG Magazine en haar website. Hij is ook bekend als maker van het Kieskompas.

Onafhankelijke SenaatsFractie
De Vennen 27, 9321 HZ Peize • t. 050 - 503 36 31 info@osfractie.nlwww.osfractie.nl
   
Afmelden Nieuwsbrief  
 


De informatie in dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Onafhankelijke SenaatsFractie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van het gebruik voortvloeiend uit het gebruik van e-mail via Internet.