Afscheid van Teun Jan Zanen

Tijdens de Algemene Bestuursvergadering van de OSF jongstleden zaterdag heeft Teun Jan Zanen aangegeven dat hij om gezondheidsredenen zijn functies binnen de OSF per direct moet neerleggen. Het bestuur betreurt dit besluit, maar zal het besluit natuurlijk respecteren. In de vergadering is Teun Jan al bedankt voor zijn jarenlange inzet ten bate van onze OSF. Op een later moment zullen wij dit zeer gewaardeerde bestuurslid op passende wijze eren voor zijn persoonlijke bijdragen aan de onafhankelijke politiek in het algemeen en aan de OSF in het bijzonder. Teun Jan Zanen was afgevaardigd namens de Partij van het Noorden en was plaatsvervangend lid van het AB en bestuurslid van het Wetenschappelijk Bureau. Bovendien was hij voorzitter van de Bierman Stichting. De PvhN zal binnenkort een vervanger aanwijzen.

Wij wensen Teun Jan veel sterkte voor de komende, moeilijke periode en hopen op een spoedige verbetering van zijn gezondheidstoestand.

week 26

Onafhankelijke SenaatsFractie
De Vennen 27, 9321 HZ Peize • t. 050 - 503 36 31 info@osfractie.nlwww.osfractie.nl
   
Afmelden Nieuwsbrief  
 


De informatie in dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Onafhankelijke SenaatsFractie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van het gebruik voortvloeiend uit het gebruik van e-mail via Internet.