Digitale Nieuwsbrief Onafhankelijke SenaatsFractie

Nieuwsbrief week 23

Senator Kees de Lange lid onderzoekscommissie verzelfstandiging

OSF senator Kees de Lange is tot lid benoemd van een onderzoekscommissie van de Eerste Kamer. De senaat gaat komende week openbare gesprekken houden over privatisering.

De commissie onderzoekt het Nederlandse privatiserings- en verzelfstandigings -beleid van de afgelopen twintig jaar. Het onderzoek is gericht op de aan de privatiseringen en verzelfstandigingen voorafgegane parlementaire beraadslaging en op de effecten van de privatiseringen en verzelfstandigingen voor de relatie tussen burgers en de rijksoverheid.

Doel van het onderzoek is de kwaliteit van toekomstige parlementaire besluitvorming te ondersteunen en zo mogelijk te verbeteren. Daarom heeft het onderzoek van de commissie het karakter van een wetgevingsonderzoek.

De Parlementaire Onderzoekscommissie Privatisering/Verzelfstandiging
Overheidsdiensten bestaat uit de leden:

Roel Kuiper (vz) CU
Frank de Grave VVD
Guusje ter Horst PvdA
Kees de Lange OSF
Gerrit Terpstra CDA
Arjan Vliegenthart SP
Marijke Vos GL

Wij houden u via de nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen.

Onafhankelijke SenaatsFractie
De Vennen 27, 9321 HZ Peize • t. 050 - 503 36 31 info@osfractie.nlwww.osfractie.nl
   
Afmelden Nieuwsbrief  
 


De informatie in dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Onafhankelijke SenaatsFractie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van het gebruik voortvloeiend uit het gebruik van e-mail via Internet.