Digitale Nieuwsbrief Onafhankelijke SenaatsFractie

Aardgasbaten mogelijk naar de regio

Senator Kees de Lange heeft in januari 2012 vragen gesteld aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie inzake de vondst van een gasveld bij Ee in Frysl‚n.

Onderstaand de vragen en antwoorden zoals die eind februari zijn ontvangen.

Antwoorden van minister Verhagen

Vraag 1 Heeft u kennis genomen van de berichten over een vondst door de NAM van het grootste gasveld sinds 1995, in Noordoost Frysl‚n (vier miljard kubieke meter)?
Antwoord 1 Ja.

Vraag 2, 3 en 4 Bent u het met mij eens dat het Waddenfonds, als financiŽle nadeel compensatieregeling van de negatieve gevolgen in het gebied, precedentwerking zou moeten hebben voor andere delfstofwinningsgebieden? Bent u ook van mening dat dit ook van toepassing is om maatschappelijke onrust in het betreffende gebied zoveel mogelijk te voorkomen, ook in verband met een aantal actuele leefbaarheidskwesties zoals de toekomst van ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum en een nieuw gemaal bij Lauwersoog?
Zo ja, wilt u een nieuw fonds in overweging nemen waarbij in de toekomst 10% van de delfstofopbrengsten terugvloeien naar de betreffende regio (in dit geval naar de provincie Frysl‚n en de gemeente Dongeradeel)?

Antwoord 2, 3 en 4 In de Nederlandse systematiek vloeien de aardgasbaten naar de Staat. Het Waddenfonds is gecreŽerd als onderdeel van de uitvoering van het rapport van de commissie Meijer over de aardgaswinning onder de Waddenzee. Er bestond daarbij geen relatie met de aardgasopbrengsten. Momenteel voer ik in het kader van de gasrotondestrategie een verkenning uit naar mogelijkheden om de lokale acceptatie met betrekking tot mijnbouwactiviteiten te vergroten.

Eťn van de opties die ik hierbij bekijk, is een model waarbij een deel van de opbrengsten ten goede komt aan de regio waar de activiteit plaatsvindt.

Ik wil hierbij benadrukken dat het hier om een eerste globale verkenning gaat, waarover ik de Tweede Kamer voor de zomer nader zal berichten.

Onafhankelijke SenaatsFractie
De Vennen 27, 9321 HZ Peize • t. 050 - 503 36 31 info@osfractie.nlwww.osfractie.nl
   
Afmelden Nieuwsbrief  
 


De informatie in dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Onafhankelijke SenaatsFractie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van het gebruik voortvloeiend uit het gebruik van e-mail via Internet.