Campagne december 2014

Werk aan de winkel
Het einde van 2014 komt in zicht en daarmee komen ook de verkiezingen voor provinciale staten op 18 maart 2015 steeds sneller dichterbij. Verkiezingen vergen altijd veel voorbereidingen. Vanuit de OSF willen wij graag helpen.

Op de site osf.nl staan een aantal notities die handig kunnen zijn. Kijk onder Downloads waar onder andere de gezamenlijke politieke agenda te vinden is, een handig hulpstuk bij het schrijven van een partijprogramma.

Dan zijn er natuurlijk een aantal belangrijke data. De laatste dag voor de registratie aanduiding (naam op kieslijst) is 22 december. Daarna is 2 februari de dag van de kandidaatstelling. Kijk voor meer informatie over deze data en hun betekenis op kiesraad.nl.

Pins
Per provincie zijn 1.000 pins beschikbaar gesteld tijdens de Ledenraad. Deze kunnen worden weggegeven tijdens de verkiezingscampagne. De uitleg die bij deze pins hoort:

Onafhankelijke partijen staan voor veranderen, verbinden en vertrouwen. 
Een frisse wind in Nederland, vandaar ons symbool; de vlieger.

De vlieger laat je het liefst zo hoog mogelijk zweven, dus moet het touw lang genoeg zijn om te kunnen laten vieren. En toch is er houvast nodig om het niet weg te laten waaien. De kleuren van de vlieger staan natuurlijk voor alle Nederlanders, de wolken staan voor de levenscyclus en de juiste atmosfeer.

Flyers
De communicatie adviseur kan per provincie gratis een flyer maken, naar het voorbeeld zoals dat tijdens de Ledenraad is uitgedeeld. Aan de ene zijde staat de tekst over OnafhankelijkePolitiek.nu, de tekst aan de andere kant kan door de provinciale partij worden ingevuld. Download voorbeeld. Er zijn geen kosten verbonden aan het aanpassen en digitaal beschikbaar stellen van deze flyers.

Eventueel kunnen de flyers ook gedrukt worden tegen onderstaande condities.

1.000 flyers, full colour, 250 grams papier € 145,00
10.000 flyers, full colour, 250 grams papier € 375,00
20.000 flyers, full colour, 250 grams papier € 525,00
30.000 flyers, full colour, 250 grams papier € 715,00
50.000 flyers, full colour, 250 grams papier € 1.100,00
100.000 flyers, full colour, 250 grams papier € 2.175,00

Prijzen incl. btw

Ondersteuning
De communicatie adviseur van de OSF, Chris Tiekstra van T-Force Communicatieburo, staat ook klaar om de (aspirant)leden ter zijde te staan.

U kunt hem bellen via 06 - 53 25 98 97. Hij heeft veel beeldmateriaal en logo’s beschikbaar, maar hij kan ook bemiddelen als u een eigen radio of tv-commercial wilt maken. Vanuit de OSF zijn namelijk veel commercials gemaakt en dat beeldmateriaal is ook beschikbaar voor de leden.

Bel gerust, vragen kost niets, en de meeste zaken die T-Force aan kan leveren ook niet!
info@t-force.nl

Intensief overleg in 2015
Om zoveel mogelijk samen op te trekken, elkaar te informeren en van elkaar te leren vinden er in 2015 drie Ledenraden OSF plaats. Twee voor de verkiezingen en een direct erna.

Tijdens de Ledenraad kunnen de partijen hun campagnes en programma’s toelichten. Op die manier kunnen de partijen van elkaar leren, goede ideeën overnemen en mogelijke probleemstellingen bespreken. De derde vergadering vindt direct na de verkiezingen plaats. Dan is duidelijk hoe de OSF-leden gescoord hebben en wat dat voor de kansen op een of meer Senatoren betekent.

De data voor de OSF ledenraden
zaterdag 17 januari
zaterdag 7 februari
zaterdag 31 maart

Tijdens de Ledenraad zijn de (aspirant)leden met 2 vertegenwoordigers welkom.
In overleg met het DB kan hiervan worden afgeweken. In verband met de zaalzetting en de lunch is het belangrijk dat het DB vooraf precies weet wie aanwezig zullen zijn.

Nadat de uitslag van de Eerste Kamerverkiezingen bekend is, zal het vergaderschema voor de rest van 2015 worden vastgesteld.


Nieuwe site Onafhankelijke Politiek
De leden van de OSF hebben tijdens de Ledenraad elk 1.000 pins ontvangen. De pins in de vorm van een vlieger horen bij een campagne Onafhankelijke Politiek Nu!

De site www.onafhankelijkepolitiek.nu geeft iedereen, die naar dit onderwerp zoekt, direct een overzicht van de woordvoerder namens de onafhankelijke politiek, OSF voorzitter Jabik van der Bij. Ook wordt de bezoeker in een kort filmpje gewezen op het verschil tussen onafhankelijke en landelijke politiek.

Plaats een linkje naar www.onafhankelijkepolitiek.nu op uw eigen site om de onderlinge verbondenheid te laten zien. Een linkje naar www.osf.nl zou natuurlijk ook niet misstaan.

-Artikel uit de meest recente Locomotie-

Kansen op succes
Politicoloog en bedenker van het Kieskompas dr. André Krouwel voorspelde het al ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen afgelopen maart: de lokale partijen grijpen de winst. Een stimulans voor regionale partijen om ook op provinciaal niveau het beste beentje voor te zetten.

Krouwel blikt in dit gesprek alvast vooruit op de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015. Een korte voorbeschouwing op een gedegen gesprek dat Locomotie voerde met Krouwel over de rol en de kansen van de provinciale partijen bij de aanstaande Statenverkiezingen. Dat interview verschijnt in Locomotie van februari 2015.

Krouwel neemt geen blad voor de mond. Ziet kansen, maar ook schaduwzijden. “Lokale bewegingen zijn goed voor de politieke vernieuwing, zaken op de agenda zetten, maar kunnen ze ook diepgaande maatschappelijke veranderingen tot stand brengen? Maar ook, “de forse winst voor de onafhankelijke politiek moet je kunnen doorvertalen naar maart 2015. Lokale partijen hebben bij de Statenverkiezingen een goed verhaal. Het is raar als je nu verliest.”

“De oude kiezer is los van god en Marx. Het verval van de grote volkspartijen zie je niet alleen in Nederland maar in bijna heel Europa. Die grote partijen hebben hun electoraat verwaarloosd.

Sinds de val van de Muur is het wereldbeeld van communisme versus kapitalisme tot een nulpunt gedaald. Zowel de sociaal democraten als de christen democraten zijn hun politieke kompas kwijtgeraakt. Het lukt ze niet meer om kiezers er van te overtuigen dat juist zij het voor het zeggen moeten hebben in de landelijke politiek. De grote ideologieën zijn verdwenen.

Lokale partijen hebben bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen een groot electoraal succes behaald. Dertig procent van de stemmen voor lokale partijen. Bij de aanstaande verkiezingen draait het om regionale problematiek. Dan moet je wel je kansen grijpen.”

“Nationale media besteden voornamelijk aandacht aan nationale politici met nationale thema’s. Daar heb je bitter weinig aan om je lokaal te profileren. De lokale kiezer bereik je veel beter en indringender via lokale en regionale televisiezenders. Zo laat je ze kennis nemen van lokale politici, hun thema’s, hun campagnes. Steeds vaker beschikken (grote) gemeenten of regio’s over eigen tv-stations met nieuwsuitzendingen waarin lokale politici veelvuldig in beeld komen en lokale thema’s voor het voetlicht worden gebracht. En dan heb ik het nog niet over de kansen via social media.”  

“Mogelijk zien burgers wel het nut van een lokale partij in de gemeente maar niet van een regionale partij in de provincie.”

“Provincies in Nederland zijn relatief zwak en hebben zeer beperkte competenties, waardoor regionale verkiezingen verworden tot  ‘tweede-orde verkiezingen’. Hierdoor is profilering voor regionale partijen problematisch. Regionale partijen moeten dus proberen de bevoegdheden van hun stad, regio of provincie te versterken.”

“30 procent van de Nederlandse kiezers stemt lokaal. Toch weten we bar weinig van het profiel van die kiezer.

Wie is dat en waarom stemt hij/zij zo? Toch vreemd dat er naar de achtergronden van een zo groot deel van het electoraat nauwelijks onderzoek is gedaan.

Hier ligt een mooie taak voor de OSF om onderzoek te doen naar de achtergronden en de beweegredenen van je kiezers. Natuurlijk, voor de aanstaande verkiezingen is het te laat. Maar regeren is vooruitzien, dus kijk over 2015 heen naar de toekomst. Als je weet wie je kiezers zijn en wat die kiezers beweegt, kun je daar als lokale partij veel beter op anticiperen.

“Lokale partijen zijn relevant. Maar naar hun ideeënleer is nauwelijks onderzoek verricht. In een eerder project hebben we in opdracht van de OSF de Nederlandse regionale- en lokale partijen in vergelijkend perspectief beschouwd. Een onderzoek op partijniveau. Daar zou je nu verdieping aan moeten geven via een wetenschappelijke analyse van de partijprogramma’s  van de leden van de OSF en een analyse van de kiezers. Ik zie in een dergelijk project een mooie, toekomstgerichte  taak weggelegd voor de OSF.”  

“We moeten in ons politieke stelsel toch echt iets creëren  waardoor weer een zekere kwaliteit ontstaat in de politieke rekrutering van mensen zodat we de opportunistische politieke gelukszoekers buiten de deur houden.” 

Onafhankelijke SenaatsFractie
De Vennen 27, 9321 HZ Peize • t. 050 - 503 36 31 info@osf.nl www.osf.nl
   
Afmelden Nieuwsbrief  
 De informatie in dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Onafhankelijke SenaatsFractie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van het gebruik voortvloeiend uit het gebruik van e-mail via Internet.