Deze website maakt gebruik van cookies. Door uw bezoek gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.
Uitleg over cookies, met een link naar de pagina met privacy beleid Meer informatie Sluiten

Onafhankelijke SenaatsFractie

De OSF is een platform van onafhankelijke provinciale partijen

Kernwaarden: kleinschaligheid en de menselijke maat.
De politiek bestaat om de burger te dienen en niet andersom.

Reacties op MeMo 1

Senator OSF blikt vooruit op referendum 6 april

Antwoord aan Ultsje Hosper en anderen.

Het is mij niet duidelijk waarom een eerste kamerlid van de OSF geen stemadvies zou mogen geven m.b.t. een te houden referendum. Ook een kamerlid heeft recht op een mening, hij mag daar publiekelijk voor uitkomen en proberen anderen, zijn achterban, in zijn mening mee te krijgen.

Dan inhoudelijk, dat is natuurlijk het belangrijkste. De kritiek op het associatieverdrag spitst zich telkens toe op de gedachte dat het leidt tot het opnemen van de Oekraïne als lid van de EU en op de idee van militaire samenwerking.

Van lidmaatschap is in het verdrag geen sprake, wel van politiek naar elkaar toegroeien en van streven naar economische integratie. Beide lijkt mij gunstig. Economische integratie komt tot stand wanneer de Oekraïense economie aangepast wordt aan de Europese normen. Voor de bevolking daar zou dat een zegen zijn, voor ons betekent het een grote extra partner waarmee gehandeld kan worden. Politiek naar elkaar toegroeien betekent allereerst de Europese waarden erkennen en in de Oekraïne daarnaar handelen. Politiek en economie werken dan dezelfde kant uit, namelijk naar een Oekraïne van recht en vrijheid en welvaart. Mooi toch!

De elementen in het verdrag die wijzen op militaire samenwerking staan allemaal uitdrukkelijk in het kader van mondiale en natuurlijk ook Europese conflictbeheersing. Dat Europa er daarbij prijs op stelt dat het Europese mondiale veiligheidsbeleid in samenwerking met anderen en zeker met geassocieerde partners gevoerd kan worden, hoeft niet te verbazen. Dat is in ieder geval heel wat anders dan wanneer er sprake zou zijn van integratie van de Oekraïne in de NAVO structuren. Dat zou Rusland terecht ergeren.

Dat alles zal natuurlijk nog heel veel tijd nemen voor het helemaal gelukt is. En inderdaad, als het helemaal gelukt is, dan zou Oekraïne kunnen vragen om EU lid te worden, en dan heeft het als Europees land volgens de uitgangspunten van de EU ook recht op toelating. Dan, en niet eerder. Maar dan is het ook een echt Europees land.

Dat er nu nog heel veel mis is zou eerder moeten leiden tot de sterke wens om dit buurland (sic!) te helpen dan tot een reactie van je er van af te keren. Ik heb liever stabiele buren dan asociale herrieschoppers. Daar heb ik wel wat voor over.

Tenslotte de verhouding met Rusland. Ik vind ook dat we Poetin niet alleen maar als een boosaardige duivel moeten zien. Bij veel van zijn akties is wel een zekere rechtvaardiging te ontdekken. Zelfs ook bij de annexatie van de Krim, hoezeer dat ook in strijd is met het volkenrecht. Maar niet bij het geniepige opstoken van de opstanden in Donetsk en Luhansk. De reactie vanuit de Oekraïne is ook niet altijd fijn geweest, zeker ook doordat vanuit een chaotische interne toestand werd gereageerd, door de regering maar ook door allerlei groepen die het land wilden verdedigen. Maar het begin van de ellende lag bij Russische steun voor iets wat anders klein was gebleven.

Van de Oekraïense regering en parlement mag geëist worden dat ze bereidheid tonen tot een werkelijke federalisering van het land om de verschillende delen hun eigen vorm van bestuur te geven. Maar verder geldt natuurlijk ook voor de Oekraïense bevolking het recht van zelfbeschikking, precies zoals dat voor ons geldt. En het is zeer duidelijk dat een overgrote meerderheid in het land kiest voor toenadering tot Europa en het associatieverdrag ziet als een mogelijkheid om een Europese weg te kiezen met zoveel mogelijk ondersteuning bij de nog te overwinnen obstakels. Daarom stem ik voor dit verdrag.

Hendrik ten hoeve

P.S. Kan Ultsje Hosper zijn stuk echt schrijven "namens de FNP"?
Aan het bestuur en de redactie van de OSF,

Hierbij maak ik bezwaar tegen het stemadvies dat onze senator Hendrik ten Hoeve gegeven heeft in de OSF MeMo 1 van 29 maart 2016.

Zijn advies aan iedereen is om in het komende referendum (van 6 april 2016) "JA" te stemmen.

Uiteraard heeft iedereen recht op een eigen mening. En die mening mag je ook in de pers of in een OSF MeMo uitdragen.
Maar het gaat mijns inziens veel te ver om een 'stemadvies aan iedereen' in ons OSF MeMo te geven.

Zoals door Hendrik ten Hoeve wordt verkondigd gaat het associatieverdrag om een vrijhandelsverdrag. Dat is grotendeels juist, maar het associatieverdrag bevat ook overeenkomsten op het gebied van financieel-, buitenlands-, veiligheids- en militair beleid.
Maar het associatieverdrag wordt gesloten met een corrupt regiem, dat ook nog eens ruzie maakt met een grote Russische minderheid en de spanning met buurman Rusland opvoert.
Bovendien wordt de economie van de Oekraïne beheerst door hooguit honderd 'oligarchen', die zich na de onafhankelijkheid alle staatseigendommen (dus de eigendommen van het volk) voor 'een appel en een ei' hebben toegeëigend. De huidige president en multi-miljardair, Porosjenko is één van hen. Porosjenko heeft de Staats-Chocoladefabrieken voor 'een roebel en een ei' overgenomen.
En uit de Panama papers, zoals gepubliceerd in Trouw, blijkt nu ook nog dat hij als multi-miljardair ook nog nooit een cent belasting aan de Oekraïne heeft betaald. Dus eerst het volk bestolen en nu ook nog geen belasting betalen.

Hoe kan senator Hendrik ten Hoeve een positief stemadvies geven voor een associatieverdrag met een regiem, een president en een groepje oligarchen, die in en in corrupt zijn. Dit stelletje oligarchen, president Porosjenko wil door het sluiten van een associatieverdrag met de EU alleen maar bewerkstelligen dat hun eigendommen en bezittingen door de EU worden beschermd en uitgebreid.
Maar de bevolking van de Oekraïne schiet hier helemaal niets mee op.

Vandaar mijn bezwaar tegen het stemadvies van onze senator Hendrik ten Hoeve in ons ledenblad OSF MeMo!.

Met vriendelijke groet,
Ultsje Hosper
Lid van de Ledenraad van de OSF, namens de FNP.
Enkele maanden terug las ik in de Telegraaf een artikel over dit associatieverdrag..van Léon de Winter. Hierdoor werd mij toen duidelijk dat in de regelgeving op weg naar een verdrag, wel degelijk werd gesproken over een EU-lidmaatschap voor de Oekraïne.
Léon legde dat toen duidelijk uit aan de hand van de artikelen met naam en toenaam. Nu, deze periode, hoor ik niets van dat EU-lidmaatschap. In tegendeel, ik hoor Rutte zelfs bij hoog en bij laag stellen dat het hierbij helemaal niet om een voorwaarde tot lid van de EU gaat. Dat het hierbij zelfs nadrukkelijk juist niet (!) om een toetreding tot de EU zou gaan.. Nu dacht ik steeds dat Leon de Winter de journalistieke juistheid vertegenwoordigde, maar is dat hierin dan niet zo??
Langzamerhand weet ik het niet meer.

Groet, Eric Buschgens Almere
Laten we in Tynaarlo massaal op 6 april gaan stemmen. Alle stemlokalen zijn van 7.30 tot 21.00 open in Tynaarlo. Voor de kleintjes staat er een pot met snoepjes. We willen als stembureau iedereen kunnen begroeten. De landelijke politiek gokt er op dat minder dan 30% komt stemmen. De borden met de voor en tegenstanders zijn afgelopen zaterdag geplakt. Ook die worden geplaatst na dinsdag. Nu is het aan jullie op 6 april even een praatje te komen maken op het stembureau. Of ik een advies heb. Zeker. Nee zou de gevestigde orde niet goed uitkomen. Dus als u daar iets mee heeft stemt u Ja. Anders een dikke nee. Na 21.00 uur weten we dan meer! Als er maar gestemd wordt. Dat is ons democratische recht, gebruik deze dan ook.

C.H. (Casper) Kloos
Ik ben het in grote lijnen eens met het verdrag. Bovendien wordt er al zo lang over gesproken, vanaf 2003?, dat het nou maar eens een vorm moet krijgen.
Bovendien, de bevolking van Oekraine wil het anders en natuurlijk gaat dat niet erg snel. Maar er wordt corruptie bestreden op allerlei terreinen. Ik zal voor stemmen,want de mensen daar kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken.

Met vriendelijke groet,

Gerrie Hoekstra-van Wieren.
Hallo Hendrik en allen die de OSF mogelijk maken,

De associatie overeenkomst met Oekraïne is niet alleen een economische overeenkomst, het behelst veel meer. Het verdrag zoals Hendrik dat in zijn stuk aanhaalt omvat slechts een klein deel van het basis stuk. Het verdrag heeft ook een militaire component: De partijen onderzoeken mogelijke samenwerking op militair of technologisch vlak. Oekraïne en het Europees Defensieagentschap (EDA) onderhouden nauwe contacten over de verbetering van de militaire capaciteit, ook op technologisch vlak.

De uitbreiding van Europa, met name met een aantal Oostblok landen, is zo snel gegaan, dat het de stabiliteit van Europa zelf verzwakt. Nu ook Turkije kennelijk in staat is haar aansluiting bij Europa op de agenda te krijgen is dat geen teken van groei, maar eerder een teken van zwakte. Trouwens als Turkije aansluit is zij dan ook de grootste staat van het nieuwe Europa en is Erdokan de ‘toonzetter’ in plaats van Merkel (stel je dat eens voor).

Europa zal eerst zelf krachtiger en stabieler moeten worden voordat zij dit soort verdragen met Oekraïne kan afsluiten.

Het positieve ja van Hendrik ten Hoeve deel ik niet op dit moment. Het lijkt mij, dat dit soort verdragen met hun totale inhoud risico’s oproepen die Europa NU niet moet willen.

Het economische deel van het verdrag lijkt mij voor Europa zeker wel gewenst, maar of de economie in Oekraïne daar mee gediend is vraag ik mij af. De armere plattelandsbevolking zal daar haar tol voor moeten betalen vrees ik.

Tot hier een korte reactie van een oud bestuurslid OSF.
J.W(im) Bartels
Geachte senator,

Een prima memo! Eens met het advies. Wij hebben er ook aandacht aan gegeven op onze website.

Mvg. Ruud Lammers.

MeMo 1 - Senator OSF blikt vooruit op referendum 6 april >>