Nieuwsoverzicht

Limburgse senator wil financiële compensatie voor pensionado’s: ‘Koopkrachtverlies van ruim 20 procent onrechtmatig en onverteerbaar’

Lees verder >

Gratis promotie artikelen voor aangesloten lokale partijen

OSF heeft eind 2021 een hele berg aan promotie artikelen laten maken en via de provinciale platformen gratis beschikbaar gesteld aan de aangesloten lokale partijen. Lees verder >

OSF-fractie vraagt bij AFB voor alternatief duurzaamheidsplan

Voor het komende begrotingsjaar is ongeveer 7 miljard uitgetrokken voor de klimaatinvesteringen. De OSF plaatst steeds meer vraagtekens bij de haalbaarheid van met name windenergie op land in Nederland. Lees verder >

PETITIE: Eenmalige compensatie voor pensioengerechtigden

Ondanks vroegere beloften van een waardevast pensioen wordt sinds 2009 aan gepensioneerden een jaarlijkse indexering voor prijsstijgingen onthouden. Dat moet stoppen! Lees verder >

Eerste fase Nationaal Groeifonds discutabel

In juli van dit jaar heeft de OSF de Minister van Economische Zaken – toen nog Eric Wiebes – en de Minister van Financiën bevraagd over de investeringsvoorstellen van het Nationaal Groeifonds, ook wel het Wopke-Wiebesfonds. Lees verder >

Pleidooi eenmalige compensatie pensioenen

Ondanks vroegere beloften van een waardevast pensioen wordt sinds 2009 aan gepensioneerden een jaarlijkse indexering voor prijsstijgingen onthouden. Lees verder >

Provincie- en Stedenbanden met Suriname

Voorstel vanuit platform onafhankelijke politiek (OSF). Lees verder >

Blog:
Mijn eerste 200 dagen als senator voor de OSF

Lees verder >

Boekenreeks Energietransitie

De nieuwste loot aan de groeiende boom met de naam OSF WB Boekenreeks is gereed. Een cassette met vier boeken die allemaal te maken hebben met de energietransitie.  Lees verder >

Kandidaat Raadsleden Academie

Nieuw bij het Kennispunt Lokale Politieke Partijen: de Kandidaat Raadsleden Academie.
Wil jij je goed voorbereiden op de campagneperiode en het raadswerk?  Lees verder >

Gratis boekenreeks Wetenschappelijk Bureau OSF

Het Wetenschappelijk Bureau van de Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF) brengt een opvallende reeks boeken uit die bedoeld zijn voor de onafhankelijke politici in Nederland...  Lees verder >

Binnenlands bestuur: goedkeuren decentralisaties was fout

De Eerste Kamer had de overdracht van taken op het gebied van jeugd, werk en zorg in 2015 nooit moeten goedkeuren. Diverse senatoren vinden het tijd voor zelfreflectie...  Lees verder >

Antwoorden op vragen m.b.t. toekomst pensioenstelsel

De voorzitter van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft mij met bovengenoemde brief – onder verwijzing naar het mondelinge overleg van 9 maart jl. – verzocht om enkele aanvullende vragen van de OSF-fractie te beantwoorden. Graag voldoe ik aan dit verzoek...  Lees verder >

Extra editie Locomotie

Nu online te lezen.  Ga naar Locomotie 78 >

Brief OSF aan kamervoorzitter Arib

Verkenning mogelijkheden formatie.  Lees verder >

Nieuwe spotje OSF

Het nieuwe spotje is binnenkort te zien op TV. Bekijk hem nu alvast hier. Lees verder >

Uitrol Fries en Limburgs in het onderwijs

Gezamenlijke strijd OSF Senator, Fryske Nasjonale Partij en Lokaal-Limburg. Lees verder >

OSF zoekt per 1 april 2021 een Stagiair(e) Eerste Kamerfractie

De OSF is een platform van onafhankelijke provinciale politieke partijen. Binnen het platform wordt samengewerkt en leert men van elkaar. Er zijn verschillen tussen de partijen, maar ook veel overeenkomsten. Lees verder >

Toezeggingen Stikstofdebat

OSF Senator Ton Raven heeft twee toezeggingen ontlokt aan de Minister Schouten tijdens het Stikstofdebat in de Eerste Kamer. Zo komt er een onderzoek naar de instelling van een leefbaarheidsfonds om het draagvlak in de krimpregio’s te vergroten en komt er steun voor de omvangrijke transitie van de Limburgse chemische industrie naar volledig duurzame productie. Lees verder >

OSF Senator wil snel Covid-19 herstelplan

OSF Senator Ton Raven heeft het kabinet vandaag opgeroepen om te komen met een bevrijdings- en herstelplan om binnen twee maanden in heel Nederland het normale dagelijkse leven weer op te kunnen starten. Lees verder >

Benoeming Ton Raven als nieuwe senator OSF

Vandaag is Ton Raven uit Geleen benoemd tot senator voor de OSF. De Onafhankelijke SenaatsFractie is een netwerk van onafhankelijke provinciale partijen in Nederland en is sinds 1999 in de Eerste Kamer vertegenwoordigd. Lees verder >

Ton Raven nieuwe senator voor de onafhankelijken

Senator Ton Raven is de nieuwe senator namens de Onafhankelijke Senaats Fractie (OSF). Zijn voorganger Gerben Gerbrandy is onlangs wegens persoonlijke redenen gestopt. Ton Raven is de nummer twee van de OSF kieslijst en daarmee de logische opvolger... Lees verder >

Bericht van Senator Gerben Gerbrandy

Gisteren was mijn laatste vergadering in de Eerste Kamer namens de OSF. Ik mocht van af 11 juni 2019 de OSF vertegenwoordigen in de EK en dat heb ik met veel plezier en passie gedaan... Lees verder >

Nieuwe senator Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF)

Persbericht - Senator OSF Gerben Gerbrandy neemt afscheid van de Eerste Kamer en zal zijn werkzaamheden overdragen aan de aangewezen opvolger Ton Raven, wethouder in Sittard-Geleen... Lees verder >

Onderzoek aantal onafhankelijke politici in de gemeenten

Het Wetenschappelijk Bureau OSF heeft eind 2020 een onderzoek laten uitvoeren naar het aantal onafhankelijke politici in de gemeenten. Doel is enerzijds het verkrijgen van informatie... Lees verder >

Bijdrage Senator OSF tijdens Algemene Financiële Beschouwingen

De bijdragen van OSF Senator Gerben Gerbrandy tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen in de Eerste Kamer, dinsdag 17 november 2020. Lees verder >

Bijdrage Senator OSF tijdens Algemene Europese Beschouwingen

De bijdragen van OSF Senator Gerben Gerbrandy tijdens de Algemene Europese Beschouwingen in de Eerste Kamer, dinsdag 3 november 2020. Lees verder >

Senator OSF tijdens Algemene Politieke Beschouwingen

De bijdragen van OSF Senator Gerben Gerbrandy tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer, dinsdag 27 oktober 2020. Lees verder >

Algemene Ledenvergadering

De OSF Ledenraad die gepland stond voor 10 oktober is tot nader order uitgesteld in verband met de Corona maatregelen.

Kennispunt Lokale Politieke Partijen wordt zelfstandige stichting

Het Kennispunt Lokale Politieke Partijen, dat nu nog bij ProDemos is ondergebracht, gaat vanaf 1 januari 2021 verder als zelfstandige stichting die voor 100% door lokale partijen bestuurd wordt. Lees verder >

Op bezoek bij de Koning

Senator Gerben Gerbrandy heeft vrijdag een bezoek gebracht aan de Koning. Daarbij viel vooral op hoe geïnteresseerd de Majesteit was in de structuur en doelstellingen van de OSF. Lees verder >

Eerste Kamer steunt motie van afkeuring tegen Ollongren

De motie is ingediend door de SP en andere oppositiepartijen, die het onverteerbaar vinden dat de minister blijft weigeren om de huren per 1 juli te bevriezen. Het is zeer uitzonderlijk dat de Eerste Kamer naar dit 'politieke middel' grijpt. Lees verder >

OSF Ledenraad 13 juni a.s in Vianen

Bijna als vanouds in fysieke vorm. Maar wel conform de coronamaatregelen.

Gezamenlijke oproep OSF-leden aan Tweede Kamer

Kritiek regionale partijen op OV-plannen regering: kunnen studenten straks nog wel op school komen?
Lees verder >>

Onze tweede gedeputeerde Wil van Pinxteren

Vanaf 15 mei heeft de provincie Brabant ook een bestuurder van onafhankelijke huize. Wil van Pinxteren is de eerste gedeputeerde die namens Lokaal Brabant zitting neemt in het provinciebestuur.
Lees verder >>

Digitale vergadering

Inmiddels heeft de eerste digitale vergadering van de OSF Ledenraad plaatsgevonden op 4 april jl.
Lees verder >>

Nieuwe datum Algemene Ledenvergadering

Het bestuur heeft, naar aanleiding van de adviezen rondom de uitbraak van het Corona virus, besloten om de ledenraad te verplaatsen van 21 maart naar 4 april.
Lees verder >>

Uitnodiging Politieke Ontmoetingsdag, zaterdag 8 februari

Andere inzichten! Nieuwe wegen! Een nieuwe naam?
Scherpere profilering! Eenheid in verscheidenheid, maar wel vanuit een stevig vertrekpunt!
Schrijf je snel in! >>

Gemeentebelangen: eerlijke en open discussie

Gemeentebelangen: eerlijke en open discussie Ina Mantjes (63) uit Pijnacker is inmiddels bijna 10 jaar actief in de gemeenteraad en zit momenteel in haar derde termijn als raadslid...
Lees verder >>

OSF-fractie steunt Stikstofwet

Daarmee is het vrijwel zeker dat de spoedwet wordt aangenomen. De coalitie heeft zes extra stemmen nodig voor een meerderheid. Maandag kwam de Eerste Kamer bijeen om de wet met voorrang te behandelen. Zodra die is aangenomen kan een deel van de bouw weer op gang komen.
Lees verder >>

Kamer stemt in met verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

Dinsdag 10 december stemde de Eerste Kamer in met het voorstel van minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) om het gebruik van kolen te verbieden bij de productie van elektriciteit.
Lees verder >>

Opleidingen voor Lokale politieke partijen

Zoals u weet is de OSF nauw betrokken bij het “Kennispunt lokale politieke partijen” dat wordt uitgevoerd door ProDemos. Op de site www.lokalepolitiekepartijen.nl treft u alle informatie aan die nuttig kan zijn voor lokale partijen.
Lees verder >>

Motie tegen verhuurdersheffing

OSF-senator Gerben Gerbrandy heeft gisteren in de Eerste Kamer zijn motie tegen de verhuurdersheffing aangehouden. Hij past de tekst aan, zodat hij een meerderheid achter zijn plan kan scharen. Komende week doet Gerbrandy een nieuwe poging.
Lees verder >>

O, o Den Haag: Premier Rutte weet nu wie Gerbrandy is

Artikel uit de Leeuwarder Courant, dd. 1 november 2019. Een wekelijkse kijk op politiek Den Haag. In deze aflevering: hoe Gerben Gerbrandy uit Gauw de complimenten oogstte van premier Mark Rutte. 
Lees verder >>

Maidenspeech Senator OSF Gerben Gerbrandy tijdens Algemene Politieke Beschouwingen Eerste Kamer

Voorzitter. Als eenmansfractie OSF, de Onafhankelijke Senaatsfractie, wil ik graag vijf punten naar voren brengen. Het is een groot genoegen om het kabinet daar te zien zitten en elkaar zo te ontmoeten... 
Lees verder >>

Johannes Kramer voorgedragen als burgemeester Noardeast-Fryslân

Johannes Kramer (52) uit Sibrandabuorren wordt waarschijnlijk de nieuwe burgemeester van Noardeast-Fryslân. De gemeenteraad heeft woensdagavond de voordracht van de vertrouwenscommissie overgenomen... 
Lees verder >>

Ronald van Meygaarden nieuwe burgemeester Boxtel

Het bestuur van de OSF feliciteert Ronald van Meygaarden met zijn benoeming tot burgemeester van de brabantse gemeente Boxtel. Wij wensen hem alvast veel succes... 
Lees verder >>

FNP komt met tegenvoorstel verkiezing Eerste Kamer

De Statenfractie van de FNP komt met een tegenvoorstel voor de verkiezing voor de Eerste Kamer, omdat het kabinetsvoorstel tot het verdwijnen van kleine partijen uit de Senaat zal leiden... 
Lees verder >>

Vervolg discussie verkiezingen Eerste Kamer

Naar aanleiding van de digitale nieuwsbrief van eergisteren vandaag een vervolg. De Senator heeft de diverse plannen voor een andere verkiezing van de Eerste Kamer nader bestudeerd... 
Lees verder >>

‘Lokale democratie en de rol van de burgemeester’

Uitnodiging tweede Hayo Apothekerlezing in Sneek, donderdag 17 oktober..
Lees verder >>

Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer

Momenteel loopt er een internet-consultatie over een andere opzet voor de verkiezingen Eerste Kamer...
Lees verder >>

Nieuw bestuur Lokaal-Limburg gekozen

Vrijdag 27 september tijdens de algemene ledenvergadering van Lokaal-Limburg is een geheel nieuw bestuur gekozen. Wiel Hoenen is de nieuwe voorzitter en Ton Raven de penningmeester. Rene Hensgens en Ad Roest completeren het bestuur voorlopig. Er wordt nog gezocht naar een secretatis voor de onafhankelijke provinciale partij... Lees verder >>

Grammatikaboekjes rinne achter de praktyk fan de taalbrûkers oan

Naast zorgen over de toekomst werden op de Akademydei ook resultaten van recent onderzoek gedeeld. Hindrik ten Hoeve, Klaasje Postma en Freark Smink zijn benoemd tot lid van de Akademy... Lees verder >>

Johannes Kramer voor derde keer FNP gedeputeerde

In een speciale vergadering van de Friese Staten is het nieuwe college 2019-2023 van CDA, VVD, FNP en PvdA beëdigd. Voor de FNP heeft Johannes Kramer net als in 2011 en 2015 nu voor de derde keer de formule ‘Sa wierlik helpe my God almachtich' uitgesproken... Lees verder >>

De nieuwe Locomotie is uit.

Locomotie 73, het blad van de OSF. De onderwerpen in deze uitgave: OSF handhaaft zich in de Eerste Kamer, De winnaar..., Voldoende Statenleden voor Senaatszetel en Vallen, opstaan en weer doorgaan... Lees verder >>

Einde coalitieonderhandelingen Lokaal-Limburg

De fractie van Lokaal-Limburg maakt geen deel meer uit van de coalitiebesprekingen in de provincie Limburg. Dat hebben partijbestuur en fractie gistermiddag aan formateur Koopmans laten weten... Lees verder >>

FNP feliciteert OSF met behalen Senaatszetel

Lees verder >>

Leden van de OSF, Proficiat!

Het bestuur van de OSF feliciteert alle leden van het platform met de zetel in de Eerste Kamer. Wij bedanken alle leden voor hun inzet tijdens de verkiezingen voor Provinciale Staten en alle statenleden voor het uitbrengen van hun stem op de OSF.

OSF wederom in Eerste Kamer

Het is lang onzeker geweest, maar het is nu zo goed als zeker dat de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) toch weer een zetel in de Eerste Kamer heeft weten te behalen. Er moest een restzetel aan te pas komen, maar de onafhankelijke politiek is wederom vertegenwoordigd. Lees verder >

Nieuwe Burgemeester Groningen van lokale partij!

Lokale partijen zijn in veel gemeenteraden succesvol, maar slechts 3 procent van de burgemeesters is lid van een lokale partij in Nederland. In de Provincie Groningen is dat percentage nul procent, voor zover Stadspartij voor Stad en Ommeland kan nagaan. Lees verder >

Senator OSF bij EditieNL

Vanavond, 18 maart, is OSF senator Hendrik ten Hoeve te zien op RTL4 bij EditieNL vanaf 18.15u met een item over de onafhankelijke politiek in de Eerste Kamer.

BNR Radio - Ask me Anything met OSF

Dinsdag 12 maart was de OSF te gast met Bernard Minderhoud, beoogd lijsttrekker in de Eerste Kamer en Wil van Pinxteren lijsttrekker van Lokaal Brabant. Beluister de uitzending >

Onafhankelijke politiek wordt belangrijker in de Eerste Kamer

Recente peilingen laten zien dat de Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF) haar huidige zetel in de Eerste Kamer verdubbelt. Met twee zetels wordt de rol van de onafhankelijke politiek belangijker. Lees verder...

NPO Radio 1 Debat. Vr. 8 maart  16.00 - 18.00u

Radio debat met beoogd lijsstrekker van de OSF, Bernard Minderhoud

Verkiezingsspots OSF leden

Van 1 t/m 20 maart worden de verkiezingsspots van de leden van de OSF op de regionale zenders uitgezonden. Dagelijks worden ze meerdere malen uitgezonden. Overdag op de radio en ’s avonds na 17.00u op TV. Lees verder >

Landelijke partijen kapen verkiezingen provincies

Het platform van de Onafhankelijk SenaatsFractie (OSF) geeft in een reactie op de berichtgevingen rondom de verkiezingen voor provinciale staten aan het vreemd en onterecht te vinden dat vrijwel alleen gekeken wordt naar partijen die in de Tweede Kamer zitten. De OSF, die sinds 1999 in de Eerste Kamer vertegenwoordigd is, wordt door de landelijke media buitenspel gezet. Lees verder >

Beoogd lijsttrekker Onafhankelijke SenaatsFractie

De 44 jarige Bernard A. Minderhoud uit Nootdorp is door het bestuur van de Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF) voorgedragen als lijsttrekker voor de Eerste Kamer verkiezingen. Lees verder >

Bijna landelijke dekking

OSF vrijwel overal vertegenwoordigd tijdens PS2019 Lees verder >

Lokaal goed voor de beurs

Lees verder >

Locomotie 71 is uit. Extra editie over de verkiezingen!

Lees hem hier! >

Kosten Provincie Groningen ‘gasbevingsdossier’ reizen de pan uit!

uit: VNG Magazine nummer 17, 9 november 2018 door Paul van der Zwan
Lees verder >

Evaluatie raadsverkiezingen - Gelijk speelveld voor lokale en landelijke partijen

De Provincie Groningen rekent ook in 2019 weer op ruim 1,5 miljoen euro aan kosten voor wat betreft het ‘gasbevingsdossier’.
Lees verder >

Partij voor Zeeland + Zeeland lokaal = PvZ 2.0

Partij voor Zeeland en Zeeland Lokaal hebben besloten om de handen ineen te slaan en bij de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten van Zeeland met één gezamenlijke lijst te komen. Beide partijen zijn thans vertegenwoordigd met 1 zetel in de Provinciale Staten van Zeeland. Lees verder >

Nieuwe Spot OSF gericht op de Provinciale Staten verkiezingen volgende jaar. 

Kijk maandag 5 nov. a.s. op NPO1 om 17.55u of kijk hem nu al hier!

Schriftelijke vragen Partij voor het Noorden inzake ontwikkelingen bij TopDutch

De Partij voor het Noorden heeft het gevoel, dat de Provincie niet of nauwelijks sturing en controle heeft op TopDutch, en vraagt het College van Gedeputeerde Staten tekst en uitleg Lees verder >

Minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

Bijdrage van de Senator in de Eerste Kamer over de Gaswinning in Groningen Lees verder >

Leden Stad en Ommeland stemmen unaniem in met kandidatenlijst

Groningen – Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Stad en Ommeland hebben de leden unaniem ingestemd met de kandidatenlijst voor de verkiezingen in november alsook met het verkiezingsprogramma. Het verkiezingsprogramma zal op een later tijdstip aan de pers worden aangeboden. Lees verder >

In Memoriam

Ons bereikte het droevige bericht dat Marten Bierman op 27 augustus is overleden.
Hij was een belangrijke persoon in de geschiedenis van de OSF. Lees verder >

Locomotie 69 is uit.

De nieuwe locomotie is uit. Met interessante artikelen over: Leden aan het woord: Lokaal-Limburg, Vooruitblik op de verkiezingen, Politieke Ontmoetingsdag, de Roadshow werpt vruchten af. Lees de Locomotie hier >

Friesland ontvangt meer dan zij betaalt

De provincie Friesland krijgt meer geld van het rijk dan dat zij aan het rijk afdraagt. Het batig saldo per inwoner ten opzichte van het gemiddelde in Nederland bedraagt 2.679 euro per jaar. Grote verschillen zijn er wel. Lees verder >

Haren verliest zelfstandigheid

Het was beslist geen hamerstuk in de Eerste Kamer: het wetsvoorstel ‘Samenvoeging Groningen, Haren en Ten Boer’. Vooraf stelden de senatoren veel schriftelijke vragen en op twee achtereenvolgende avonden werd er urenlang gedebatteerd.Lees verder >

Gezamenlijke behandeling wetsvoorstellen Samenvoeging gemeenten

Bijdrage van senator Hendrik ten Hoeve over Gezamenlijke behandeling wetsvoorstellen Samenvoeging gemeenten in de Eerste Kamer... Lees verder >

Update Eerste Kamer 3 juli 2018

De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel Wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet (34.723) na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. Lees verder >

Brief aan de Eerste Kamer mbt Haren

Het voorlopig verslag naar aanleiding van het wetsvoorstel tot samenvoeging van Haren met Groningen en Ten Boer laat Brief tav de voorzitter en leden van de Eerste Kamer mbt Haren, door Mariska Sloot,  Oud wethouder gemeente Haren. Lees verder >

Lokale partijen verzilveren winst: ze besturen in drie op de vier gemeenten.

Lokale partijen waren niet alleen de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen, ze hebben hun verkiezingswinst ook weten te verzilveren... Lees verder >

Voortgangsbericht Burgercomité Haren

Het voorlopig verslag naar aanleiding van het wetsvoorstel tot samenvoeging van Haren met Groningen en Ten Boer laat volgens het burgercomité zien dat:.... Lees verder >

Proficiat lokale partijen, proficiat kiezers!

Het kabinet heeft een aantal ''zwaargewichten'' ingezet om met de huidige minister van EZ een plan te ontwikkelen voor de reductie van het CO-2 niveau. Daarbij vertegenwoordigers van de industrie, landbouw, bedrijfsleven en uit de politieke partijen VVD, GroenLinks en PvdA.... Lees verder >

Laat je geen Haagse dromen aansmeren

Het kabinet heeft een aantal ''zwaargewichten'' ingezet om met de huidige minister van EZ een plan te ontwikkelen voor de reductie van het CO-2 niveau. Daarbij vertegenwoordigers van de industrie, landbouw, bedrijfsleven en uit de politieke partijen VVD, GroenLinks en PvdA.... Lees verder >

Sleepwet: onmogelijke keus tussen veiligheid en privacy

De FNP organiseerde samen met de OSF op 1 maart een discussieavond over deze sleepwet... Lees verder >

Esther Wiersema, Gezond Verstand Haren, stopt met Raadswerk

De fractie van Gezond Verstand Haren laat weten dat haar fractie lid mevrouw Esther Wiersema de fractie per direct zal verlaten. Mevrouw Wiersema kan haar vele werkzaamheden... Lees verder >

De nieuwe Locomotie staat online.

Lees hem hier >

Gezamenlijke campagne voor lokale partijen

Lokaal-Limburg voert met de boodschap 'Kies lokaal in het stemlokaal' campagne voor de vele onafhankelijke partijen in de provincie.... Lees verder >

Discussieavond over de Sleepwet

Op 21 maart a.s. wordt er een raadgevend referendum in Nederland gehouden, tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen. U kunt dan aangeven of u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (de sleepwet) bent... Lees verder >

OSF strijdt tegen verboden verkiezingsacties

Met de aanstormende gemeenteraadsverkiezingen barst het geweld weer los om de gunst van de kiezer. Let wel, de lokale kiezer!... Lees verder >

‘De democratie van de straat’, essay over autonome wijken

Boek Laurens van Voorst in opdracht Onafhankelijke SenaatsFractie... Lees verder >

FNP - Onderzoek effect gebruik kunstmest op veenweide

Is het voor de CO2-reductie beter om organische... Lees verder >

Wethouder Mariska Sloot uit college gestapt wegens handelen burgemeester en D66

Gezond Verstand Haren stapt uit het college van Haren omdat er informatie aan Groningen en Ten Boer wordt gegeven. Met die informatie wordt een voorschot genomen op de herindeling. Lees verder >

Vragen F. Babijn (PVZ) m.b.t. 'Zeeuwse Bloemenrivièra'

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), aangaande het creëren van een ‘Zeeuwse Bloemenrivièra’. Lees verder >

FNP: vragen over nieuwe vertraging breedband internet

Naar aanleiding van berichten op de sites van Telecompaper en VerbindDrenthe wil de FNP weten of het klopt dat de aanleg van snel internet in Fryslân opnieuw vertraging oploopt. Lees verder >

Bijdrage Senator ten Hoeve in de Eerste Kamer tijdens de Algemene Financiele Beschouwing op 12 december

Lees de bijdrage >

Algemene Financiele Beschouwing op 4 en 5 december in de Eerste Kamer

Lees de bijdrage >

De nieuwe Locomotie staat online

Lees hem hier >

Gemeente Haren gaat niet in gesprek met provincie, Groningen en Ten Boer

De coalitiepartijen hielden eensgezind vast aan het raadsbesluit van 5 september 2016 dat niet (langer) wordt meegewerkt aan een herindeling van Haren met Groningen en Ten Boer.
Lees verder >

Onafhankelijken: haal Haren uit herindelingsvoorstel

Een groot aantal onafhankelijke politieke partijen uit gemeenten en de provincies van Groningen en Drenthe maken gebruik van het recht om een reactie op het herindelingsontwerp Groningen-Ten Boer-Haren in te dienen.
Lees verder >

Proficiat kiezers!

De Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF) feliciteert de lokale partijen die afgelopen woensdag zetels hebben behaald. Ook tijdens deze herindelingsverkiezingen blijkt weer dat de burgers in grote getalen op lokale partijen stemmen. Zeker tijdens verkiezingen voor de gemeenteraden.
Lees verder >

Regeerakkoord 2017

Het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.
Er wordt door de nieuwe regering vooral geïnvesteerd en minder bezuinigd in vergelijking met voorgaande regeerakkoorden. Lees verder >

Bijdrage Senator mbt grondwettelijke basis voor het instellen van openbare lichamen in het Caribisch deel van Nederland en kiescolleges Eerste Kamer.

Lees verder >

Nieuwe radiocommercial OSF campagne "Kies Lokaal"

De OSF is samen met de aangesloten PPG's, voor de gemeenteraadsverkiezingen, de campagne "Kies Lokaal" gestart. De radio commercial wordt binnenkort uitgezonden in de zendtijd voor politieke partijen... Lees verder >

Hoe opheffing van gemeente Groningen te voorkomen?

Afgelopen vrijdag heeft de Ministerraad een wetsvoorstel tot samenvoeging van Groningen, Haren en Ten Boer naar de Tweede Kamer gestuurd. Op voorstel van minister Plasterk heeft de... Lees verder >

Durk Stoker nieuwe voorzitter OSF

De ledenraad van de Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF) heeft op zaterdag 14 oktober haar nieuwe voorzitter gekozen. De aftredend voorzitter, Jabik van der Bij (76)... Lees verder >

Campagne Kies Lokaal

De OSF is samen met de aangesloten PPG's, voor de gemeenteraadsverkiezingen, de campagne "Kies Lokaal" gestart. De commercial wordt binnenkort uitgezonden in de zendtijd voor politieke partijen. Lees verder >

Internationale Energieconferentie: belangrijk en interessant

Binnenkort, op 27 en 28 oktober 2017, organiseert de werkgroep Energie van de FNP met ondersteuning van de OSF en de EFA de Energieconferentie. Die vindt plaats in de Stenden Hogeschool in Leeuwarden, Rengerslaan 8. Lees verder >

Nieuw Locomotie online!

Lees verder >

FNP: "Steek geld verkeersboetes in verkeersveiligheid"

De FNP wil dat het geld dat wordt verdiend met trajectcontrôles en flitspalen op provinciale Friese wegen niet verdwijnt naar Den Haag.

Lees verder >

Verslag werkbezoek Senator aan Schiphol

Op zaterdag 17 juni vond het jaarlijkse werkbezoek van de Senator plaats, dit jaar in Schiphol Airport. Ruim 20 mensen kwamen naar het Schiphol Conference Centre en waren onder de indruk...

Lees het hele verslag>

Jabik van der Bij treedt af als voorzitter OSF

Tijdens de ledenraad van 24 juni heeft Jabik van der Bij aangekondigd...

Lees verder >

Senator OSF stemt tegen afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstcombinaties te vormen

Lees verder >

OSF Senator Hendrik ten Hoeve stemt tegen verscherpen regels in Wet Inburgering

Lees verder >

OSF Bestuurslid John van Gorp bij SBS 6 "Van Onze Centen"

OSF bestuurslid John van Gorp is komende woensdag te zien bij SBS 6. Om 20.30 uur begint daar het programma "Van Onze Centen". Lees verder >

Van Statenlid naar wethouder

Afgelopen week is ons Statenlid voor Lokaal-Brabant Jan Heijmans benoemd tot wethouder in de gemeente Bladel. Lees verder >

De nieuwe Locomotie staat online!

Lees hier de nieuwe editie van Locomotie.
Locomotie 64 >

Senator Hendrik ten Hoeve van de OSF is ‘not amused’ met de wetsvoorstellen over de fosfaatreductie

Senator Hendrik ten Hoeve van de OSF is ‘Not amused’ met de wetsvoorstellen over de fosfaatreductie. Er is sprake van een lappendeken aan wetgeving, waardoor het uiteindelijke doel uit het oog wordt verloren. In de veehouderij heerst inmiddels onzekerheid en chaos en dat moet stoppen... Lees verder >

BRANDBRIEF (PVZ) m.b.t. toekomst middelbaar onderwijs Zeeuws-Vlaanderen / Bèta-college

De PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) constateert via de achterban in Zeeuws-Vlaanderen liquide problemen bij middelbare scholen door de krimp. Het betreft de middelbare scholen... Lees verder >

Nieuwe indeling Zendtijd voor politieke partijen

De Kiesraad heeft op 21 maart 2017 de uitslag van de op 15 maart 2017 gehouden verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal officieel vastgesteld... Lees verder >

FNP: Lagere tarieven Liander voor sportclubs en consumenten

De Provincie Fryslân moet Alliander/Liander aanspreken op de hoge tarieven die sportclubs en consumenten moeten betalen voor hun stroomaansluiting. Lees verder >

Nieuwe commercial OSF - Zendtijd voor Politiek partijen

De nieuwe commercial van de OSF is klaar! Hij wordt de eerste keer uitgezonden op 8 maart a.s. op NPO 1 om 17:55 uur in de Zendtijd voor Politieke Partijen. Bekijk >

Stemming anti-terrorisme

Senator Hendrik ten Hoeve heeft namens de OSF gestemd over de onderstaande wetsvoorstellen. Lees verder >

Nieuwe economie vraagt om nieuw bewustzijn

Naar mijn mening zijn er drie oorzaken voor de maatschappelijke onvrede in Nederland en andere Westerse landen. Lees verder >

Het associatieverdrag met de Oekraïne en het referendum daarover. Het OSF standpunt.

Zoals bekend is het Europese associatieverdrag met de Oekraïne in Nederland aan een referendum onderworpen en daarin afgewezen. Lees verder >

Vragen Partij voor Zeeland m.b.t. 'Westerschelde op Rode Lijst'

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), m.b.t. ‘Westerschelde op Rode Lijst’. Lees verder >

Provinciale Partij met lokale politici

Lees het artikel over de oprichting van een nieuwe onafhankelijke partij in Zuid-Holland. Lees verder >

Bijdrage Senator ten Hoeve in de Eerste Kamer

Algemene Financiële Beschouwingen op 22 november.
Lees het dossier >

FNP begeleidt jonge politici

Veel politieke partijen hebben moeite om goede kandidaten te vinden, die geïnteresseerd zijn in een plaats in de gemeenteraad of Provinciale Staten. De FNP (Fryske Nasjonale Partij) heeft hier een oplossing voor bedacht... Lees verder >

Gemeenteraad Haren rekent af met gedwongen herindeling

In Haren woedt een verbeten strijd tussen regentesk regeren vanuit Gedeputeerde Staten (GS) Groningen en de wil van de Harense bevolking. Gedwongen herindeling of behoud van zelfstandigheid. De messen zijn geslepen. Lees verder >

De nieuwe Gedragscode Integriteit van de Onafhankelijke SenaatsFractie staat online

Lees de gedragscode hier >

Bijdrage Senator OSF tijdens vergadering Eerste Kamer mbt vastlegging positie Caribische eilanden

Lees het Dossier Koninkrijk >

Bijdrage Senator wijziging mediawet tijdens vergadering Eerste Kamer

Lees het Dossier Mediawet >

Vragen PvZ,  “Informatiebijeenkomst” over Waterdunen d.d. 23-09-2016

Lees verder >

Symposium ''Herindeling, schaalvergroting en democratie'' - Lokaal 13

Vrijdag 23 september 2016 - Locatie: Raadzaal gemeente Tynaarlo Kornoeljeplein 1, 9481 AW Vries... Lees verder >

10 jaar bevolkingsdaling

In delen van Nederland neemt het aantal inwoners af, terwijl andere gebieden nog steeds groeien... Lees verder >

FNP: Grondgebonden en biologische boeren niet de dupe van nieuwe fosfaatregels

Het nieuwe stelsel van fosfaatregels per 1 januari 2017 mag beslist niet ten koste gaan van de grondgebonden en biologische boeren, zo stelt de FNP... Lees verder >

Bijdrage Senator Hendrik ten Hoeve in beleidsdebat Koninkrijkszaken

“Een overheid met een rijks deel en een lokaal deel, met ieder zijn eigen verantwoordelijkheden, maar ook met één gemeenschappelijk... Lees verder >

Verslag Thema avond Toekomst van de Zorg - FNP

Hoe gaan we handig met het geld om en hoe tillen we de zorg naar een hoger peil. Dit is ambitieus en onmogelijk als je geen richting hebt. Lees verder >

Motie OSF

Lees verder >

Inbreng Senator Hendrik ten Hoeve aan beleidsdebat Internationale Veiligheid

Voorzitter, Europa heeft de laatste eeuwen twee perioden van, relatieve, rust gekend. De tijd van de Metternichse restauratie na het Wener Congres, ... Lees verder >

De nieuwe Locomotie staat online!

Lees verder >

Vragen Senator OSF i.v.m. beleidsdebat koninkrijkszaken

Het lid van de OSF verneemt graag van de regering of zij het eens is met de uit het evaluatierapport van de Commissie Spies naar voren... Lees verder >

Oud-bestuurslid overleden

Ons bereikte het droevige bericht dat Teun Jan Zanen op 28 april 2016 onverwacht is overleden. Teun Jan werd 69 jaar oud ... Lees verder >

Mediawet verdient geen schoonheidsprijs

Tijdens de OSF Ledenraad van 19 maart heeft de Senator uitgebreid de actuele politieke situatie toegelicht. Hij stond als eerste stil bij de spraakmakende Mediawet... Lees verder >

Nieuwe penningmeester OSF

Lees meer >

Vragen Babijn (PVZ) m.b.t. DELTA

Vragen n.a.v. het bericht in de PZC d.d. 05-03-2016 aangaande DELTA, getiteld: 'Delta-topman vertrekt met regeling van 8 ton'... Lees verder >

Vragen Babijn (PVZ) inzake beveiliging nucleaire sites

Het feit dat België 140 militairen gaat inzetten voor de bewaking van kerncentrales en andere plekken waar met nucleair materiaal wordt gewerkt is... Lees verder >

“Wij kunnen niet zonder Europa”

Gisteren zijn in de Eerste Kamer de Algemene Europese Beschouwingen gehouden. Bijgaand de link naar de bijdrage van de OSF Senator met als titel “Wij kunnen niet zonder Europa”. Dossier Algemene Europese Beschouwingen 2015

Vragen PVZ m.b.t. 'AEC-Bodemas' in relatie tot de aanleg van de Sloeweg

Een artikel in de PZC van d.d. 24 juni 2015 getiteld ,,Heros Sluiskil dreigt provincie met schadeclaim vanwege Sloeweg”... Lees meer >

FNP: lagere pachtprijzen bij duurzaam bodembeheer

Een stimulans geven voor duurzaam bodembeheer. Dat wil statenlid Wopke Veenstra van de FNP bereiken... Lees meer >

Vragen statenlid PVZ m.b.t. bericht PZC aangaande Delta

Betreft schriftelijke vragen van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), n.a.v. bericht PZC d.d. 24-02-2016 aangaande DELTA... Lees meer >

Nieuwe ambtelijk secretaris OSF

Het bestuur van de OSF heeft afgelopen zaterdag tijdens haar vergadering besloten om Rianne Vos aan te stellen als ambtelijk secretaris... Lees meer >

Vragen Statenlid PvZ n.a.v. wanbeleid Waterdunen

Vragen Statenlid PvZ François Babijn n.a.v. zoveelste tegenvaller als gevolg van wanbeleid inzake Waterdunen.... Lees meer >

Senator OSF Hendrik ten Hoeve positief over uitstel mediawet

OSF Senator Hendrik ten Hoeve is positief over het uitstellen van een besluit over de nieuwe mediawet in de Eerste Kamer.... Lees meer >

Vragen Statenlid François Babijn (PVZ) n.a.v. afsluiting internet buitengebied

Betreft schriftelijke vragen van het Statenlid François Babijn, Partij voor Zeeland, n.a.v. de door KPN schriftelijk aangekondigde afsluiting internet buitengebied... Lees meer >

Standpunt OSF wet DBA

De Senator heeft gisteren in de Eerste Kamer gesproken over de Wet DBA. Met dit wetsvoorstel worden de verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer en de opdrachtgever bij het beoordelen van hun arbeidsrelatie beter in balans gebracht... Lees meer >

Francois Babijn (PvZ) stelt vragen n.a.v. informatiebijeenkomst Delta

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), n.a.v. Informatiebijeenkomst aangaande DELTA d.d. 19-01-2016. Lees meer >

OSF Senator Ten Hoeve niet positief over Staatscommissie Parlementair systeem

Stiens, 20 januari - Gisteren is in de Eerste Kamer lang gedebatteerd over het eventuele nut van het instellen van een staatscommissie om de werking van het parlementair stelsel te onderzoeken. Lees meer >

Komt u 5 februari ook naar 'Vrouwenstemmen
in de raad'?

Uitnodiging 5 februari: Vrouwenstemmen in de raad.
Atria nodigt u van harte uit voor de presentatie van het onderzoeksrapport 'Vrouwenstemmen in de raad'. Centraal staan de ambities, belemmeringen en successen van vrouwen in de lokale politiek.. Lees meer >

OSF neemt afstand van uitspraken Norbert Klein

Afgelopen week was op nu.nl een bericht over Norbert Klein, lid van de Tweede Kamer, te lezen. Het gaat erom dat hij probeert om leden te werven om vervolgens in aanmerking te komen... Lees meer >

Raad Tynaarlo heeft geen boodschap aan samenwerken en inspraak voor haar inwoners

Soms is het even slikken. Maanden van voorbereiding. Waarvoor?
Zowel de inwoners als de raad zelf, de maximale mogelijkheid te verschaffen voor inspraak en zo de inwoners te kunnen betrekken... Lees meer >

Collegereeks
Democratie met/zonder politieke partijen?
Paul Lucardie

Een democratie zonder politieke partijen? Er zijn wereldwijd wel voorbeelden van te vinden, maar elk alternatief heeft zijn voor- en nadelen. Op maandag 30 november nam Paul Lucardie... Lees meer >

Collegereeks
Is de ledenpartij achterhaald?
Josje den Ridder

Op 23 november werd alweer het derde college in de reeks ‘Hebben politieke partijen de toekomst’ gegeven. Dit keer door Josje den Ridder, wetenschappelijk medewerker van het Sociaal Cultureel Planbureau. Lees meer >

Collegereeks
Opkomst Lokale Partijen
Marcel Boogers

In de collegereeks ‘Hebben politieke partijen de toekomst?’ was dit keer de beurt aan Marcel Boogers, hoogleraar innovatie en lokaal bestuur aan de Universiteit Twente. Lees meer >

Collegereeks
Het einde van de consensusdemocratie?
Frank Hendriks

Op maandag 9 november beet Frank Hendriks, hoogleraar vergelijkende bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg, het spits af in de vijfdelige collegereeks 'Hebben politieke partijen de toekomst?'. Lees meer >

Vragen van Senator ten Hoeve aan minister over wetsvoorstel electriciteits- en gaswet

Het lid van de fractie van de OSF heeft kennis genomen van het wetsvoorstel Electriciteits- en gaswet maar heeft daarbij wel een aantal vragen m.b.t. de hiermee af te dwingen splitsing van de laatste Nederlandse geïntegreerde netwerk-, productie- en leveringsbedrijven van electriciteit. Lees meer >

Senator Hendrik ten Hoeve over positie gemeenten, gemeentelijk belastingterrein en gemeentefonds

Senator Hendrik ten Hoeve heeft gisteren een lange dag vol politieke debatten gehad. Tijdens de begrotingsbehandeling heeft hij onderstaande onderwerpen ingebracht, Lees meer >

Opheffen strafrechtelijke immuniteit net niet door Senaat

Overheden of hun ambtenaren die de fout in gaan, hoeven niet bang te zijn dat ze voor de strafrechter komen. Een plan daarvoor werd dinsdag nipt weggestemd in de Senaat. Lees meer >

Senator OSF Hendrik ten Hoeve stelt vragen over nieuwe Mediawet

Senator van de OSF Hendrik ten Hoeve stelt vragen over nieuwe Mediawet en benadrukt het belang van onafhankelijke journalistiek in de provincies tijdens de commissie vergadering van de Eerste Kamer op dinsdag 10 november.
Lees meer >

Lijst Babijn dient motie in over grondstoffen- en energiewinning uit oude vuilnisbelten

Lees meer >

Senator OSF Hendrik ten Hoeve tegen wetsvoorstel strafrechtelijk vervolgen overheden voor bestuurshandelingen

Het wetsvoorstel waardoor overheden (rijk, provincies en gemeenten) ook voor bestuurshandelingen strafrechtelijk Lees meer >

Nieuw bestuur
Wetenschappelijk Buro OSF

Het bestuur heeft zaterdag 10 oktober de functies van het Wetenschappelijk Buro verdeeld.
Lees meer >

OSF eist vermindering gaswinning

Senator Hendrik ten Hoeve van de Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF) kiest vandaag tijdens de algemene beschouwingen in de Eerste Kamer nadrukkelijk de zijde van de inwoners....
Lees meer >

Collegereeks 'Hebben politieke partijen de toekomst?'

Het ledenaantal van de landelijke politieke partijen daalt al jaren. Anno 2015 zijn minder dan 300.000 mensen nog lid van een landelijke politieke partij....
Lees meer >

Kamervragen OSF over schrappen status regionale monumentenorganisaties

September 2015 - Persbericht Fryske Nasjonale Partij
Lees meer >

Vragen Senator aan minister OCW

Vragen aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. de verlening van de POM-status aan organisaties voor monumentenbeheer...
Lees meer >

OSF Ledenraad augustus 2015

De OSF Ledenraad heeft zaterdag 22 augustus het nieuwe bestuur benoemd. Dit gebeurd statutair nadat er verkiezingen voor de Eerste Kamer zijn gehouden...
Lees meer >

Veiligheidsrisico's en verrommeling provincie Zeeland

door met name distels, jacobskruiskruid en reuzenberenklauw...
Lees meer >

Steunfractie actief

Senator Hendrik ten Hoeve wordt sinds deze week ondersteund door de steunfractie die bestaat uit...
Lees meer >

Uniek lijsttrekkersdebat Eerste Kamerverkiezingen

Voor het eerst in de geschiedenis van de Eerste Kamerverkiezingen wordt een groot lijsttrekkersdebat georganiseerd. Op dinsdag 19 mei gaan de lijstaanvoerders van de Eerste Kamer...
Lees meer >

Partijen maken jacht op extra stemmen voor senaat

Politieke partijen pogen heimelijk extra stemmen te winnen voor de Eerste Kamerverkiezingen op 26 mei. Senatoren gaan zelfs op audiëntie bij onafhankelijke Statenleden, in de hoop die te verleiden...
Lees meer >

OSF zeker van zetel Eerste Kamer

Ledenraad verwelkomt Lokaal Brabant als nieuw lid...
Lees meer >

Persbericht - Hendrik ten Hoeve lijsttrekker OSF

De ledenraad van de Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF) heeft op zaterdag 23 maart haar lijsttrekker voor de verkiezingen van de Eerste Kamer gekozen...
Lees meer >

Zwart-Witboek Gaswinning Groningen

Het zwartboekgedeelte heeft in het bijzonder betrekking op wat er voor de Groninger bevolking allemaal mis gegaan is met de aardgaswinning in hun provincie...
Lees meer >

Onafhankelijke politiek klopt op deur van Binnenhof

Gaan lokale partijen het electorale succes van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen nog eens dunnetjes over doen bij de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2015?
Lees meer >

Programma’s onafhankelijke politiek

Op de website www.osf.nl onder de button verkiezingen zijn nu de verkiezingsprogramma’s van de deelnemende partijen te vinden...
Lees meer >

OSF wenst rol in staatscommissie parlementair stelsel

De Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) heeft onlangs een brief naar minister-president Rutte gestuurd over de staatscommissie die het functioneren van het parlementair stelsel zal onderzoeken...
Lees meer >

OSF wil op eigen kracht senaatszetel

LEEUWARDEN De Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) denkt dit jaar bij de verkiezingen voor de senaat op eigen kracht weer een zetel te kunnen halen...
Lees meer >

"Geen windparken is de beste optie"

In diverse provincies in Nederland wordt nog altijd gedebatteerd over de komst van windparken. Volgens Pieter Lukkes, emeritus hoogleraar geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen...
Lees meer >

Uitbreiding OSF platform

Het bestuur van de OSF is de laatste maanden druk in de weer om de verkiezingen van maart 2015 zo goed mogelijk voor te bereiden...
Lees meer >

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI)
voorwaarden Belastingdienst

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Instellingen die wij als ANBI aanwijzen...
Lees meer >

Limburg koploper in onafhankelijke lokale politiek

Gemeenteraadsverkiezingen: lokalen scoorden wederom het hoogst...
Lees meer >

Onderzoek: Lokale Bestuurskracht Limburg

Inventariseren van de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen 2014 in Limburg.
Lees meer >

'De schuldhulpverlening is failliet'

De betrouwbaarheid, integriteit en het bestaansrecht van de schuldhulpverlening staan sterk onder druk. Misleidende resultaats-verantwoording heeft enorme gevolgen.”...
Lees meer >

Landelijke campagne onafhankelijke politiek

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart is een bijzondere tv-spot te zien. Gedurende de gehele maand februari wordt de spot op alle regionale zenders in...
Lees meer >

Voortgang ontwikkeling van de toekomstvisie van de FNP op de toekomst van Fryslân.

Lees meer >

Een nieuw Leefbaar Gelderland... Ook in 2014

Nieuw Leefbaar Gelderland gaat door met haar werk aan een nieuw leefbaar...
Lees meer >

Resultaten beperkt onderzoek mini congres De Toekomst van de Onafhankelijke Politiek

De uitslag van een eenvoudig onderzoek onder deelnemer aan het mini congres “De Toekomst van de Onafhankelijke Politiek” georganiseerd door de OSF en de VPPG geeft een redelijk eenduidig beeld...
Lees meer >

Geslaagd Symposium “Vrije politiek, wie durft?”

Partij voor Zeeland (PvZ) vijftien jaar...
Lees meer >

Lokale kiezers, lokale keuzes?

Onderzoek naar de achtergronden en de betekenis van het stemgedrag bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010...
Lees meer >

Aan het hoofd van de gemeente staat de raad!

Professor Tak geeft zijn visie op het werk van een gemeenteraadslid en op de rol van de democratie...
Lees meer >

‘Komende gemeenteraadsverkiezingen enorme kans voor lokale politieke partijen’

Dr. André Krouwel en zijn team van de Vrije Universiteit van Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar de lokale politieke partijen...
Lees meer >

Afscheid van Teun Jan Zanen

Tijdens de Algemene Bestuursvergadering van de OSF jongstleden zaterdag heeft Teun Jan Zanen aangegeven dat hij om gezondheidsredenen zijn functies binnen de OSF per direct moet neerleggen...
Lees meer >

FNP: lobby voor gasbaten doorzetten

Fryslân moet een flink deel van de € 829 miljoen aan jaarlijkse gasbaten uit Friese bodem krijgen. De FNP vraagt het College van Gedeputeerde Staten om de daarvoor toegezegde lobby opnieuw op te pakken...
Lees meer >

Nieuw perspectief voor Fryslan

Vrijdag 31 mei werd door de leden van de Fryske Nasjonale Partij een verklaring aangenomen met betrekking tot de visie die de partij heeft op de toekomst van Fryslân binnen de Nederlandse staat. De verklaring is op verzoek van het FNP hoofdbestuur...
Lees meer >

Schrappen 100-leerlingen norm geeft ruimte voor Fries maatwerk

Kritisch op gebruik financiële toeslag kleine scholen voor afdwingen samenwerking...
Lees meer >

Eurodebat gepolariseerd

Het politieke debat rond de eurocrisis is gepolariseerd en vastgelopen. De gevestigde partijen willen de euro in de huidige constellatie koste wat het kost behouden. Een goede inhoudelijke discussie over alternatieve oplossingen wordt categorisch gedwarsboomd...
Lees meer >

Omgevingsvisie Gelderland in eerste concept klaar

Hieronder treft u een extra editie aan van de nieuwsbrief van de Federatieve Onafhankelijke Partijen Gelderland. Dit ter gelegenheid van het verschijnen van de eerste concept-versie van de Gelderse Omgevingsvisie...
Lees meer >

De provincie als bestuurslaag (brief)

Nieuw Leefbaar Gelderland wil haar zorgen uitspreken over de ontwikkelingen in ons binnenlandse staatsbestel. Wij hebben kennis genomen van de FNP-resolutie van 23...
Lees meer >

Provincies en gemeenten niet in de tang van het Rijk

De gemeenten en provincies, verenigd in VNG en IPO, hebben een nieuw financieel akkoord gesloten met het Rijk over het Schatkistbankieren, het BTW-compensatiefonds en de Wet HOF (Houdbare Overheidsfinanciën)...
Lees meer >

Algemene Ledenvergadering 2012

Samenvatting van de algemene ledenvergadering van de OSF van 15 december 2012...
Lees meer >

Op naar de Ledenraad

De leden van de Onafhankelijke SenaatsFractie hebben ingestemd met de nieuwe statuten. De veranderingen hebben vooral betrekking op het up to date maken van de spelregels. Meest in het oog springende verandering is het veranderen van de benaming Algemene Leden Vergadering in Ledenraad...
Lees meer >

Meer ruimte voor Omrop Fryslân en niet minder

De Ried fan de Fryske Beweging en de Freonen fan Omrop Fryslân hebben een petitie opgesteld waarin zij aandringen op een speciale plaats in de mediawet voor Omrop Fryslân. De petitie is online gezet om zoveel mogelijk adhesie-betuigingen te verzamelen...
Lees meer >

FNP kaderavond over toekomst kleine scholen succes

Op 1 oktober organiseerden het hoofdbestuur (HB) en de fractie van de FNP in de provinciale staten een kaderavond over de toekomst van de kleine scholen in Fryslân. Deze bijeenkomst was een vervolg op het openbare symposium over hetzelfde onderwerp op 11 juni in Oosterend...
Lees meer >

FNP op werkbezoek bij regeringspartij SSW in Sleeswijk-Holstein

De FNP onderhoudt in Europees verband intensief contact met andere regionale partijen. Zo ook met de andere Frieslanden. In dat kader is er op 29 en 30 november een werkbezoek aan zusterpartij...
Lees meer >

Regeerakkoord ‘bijl aan de wortel van Fryslân’

De FNP is  slecht te  spreken over het plan van de nieuwe Haagse coalitie om gemeenten en provincies op te schalen. Het regeerakkoord is daarmee ‘de bijl aan de wortel van Fryslân' aldus de FNP...
Lees meer >

Betrokkenheid lokale politici wordt door provincie niet op prijs gesteld

De Federatieve Onafhankelijke Partijen Gelderland (FOPG) hebben kennis genomen van het Statenvoorstel "Afwikkeling verzoeken veelschrijvers" (PS 2012-755)...
Lees meer >

Subsidiekorting politieke partijen

Op 5 juni heeft de Eerste Kamer een wijziging van de Wet Subsidiëring Politieke Partijen aangenomen. Hierdoor ontvangen alle politieke partijen minder subsidie en dat met terugwerkende kracht tot 2010...
Lees meer >

Groot schadefonds gefinancierd door de NAM

De nieuwe schadecompensatieregeling voor schade door aardbevingen is te danken aan de massale protesten van burgers, de Groninger Bodem Beweging en de opstelling van burgermeester Albert Roodenboog van de gemeente Loppersum...
Lees meer >

Gegevens onderzoek PvhN beschikbaar

Om de Krimp te kunnen begrijpen is het belangrijk meer inzicht te krijgen in het landelijke ruimtelijk beleid. Een van de kernvragen daarbij is of we in Nederland...
Lees meer >

Nieuwe domeinnaam OSF

Er is de laatste weken wat gedoe geweest over de website OSF.nl. Deze blijkt in 1999 te zijn vastgelegd door de OZH, maar wel gewoon door de OSF gebruikt te kunnen worden.
Lees meer >

Een burgerinitiatief in Fryslan

Een aantal jaren geleden heeft het provinciebestuur besloten dat er een Centrale As moet komen...
Lees meer >

Verslag Algemene Ledenvergadering - zaterdag 17 mei 2012

In zijn openingswoord memoreert voorzitter Jabik van der Bij twee belangerijke gebeurtenissen
in de afgelopen periode...
Lees meer >

Symposium over Friese taal

De FNP organiseert op 11 juni een symposium over ‘de toekomst...
Lees meer >