OSF-fractie steunt Stikstofwet

Daarmee is het vrijwel zeker dat de spoedwet wordt aangenomen. De coalitie heeft zes extra stemmen nodig voor een meerderheid.

Maandag kwam de Eerste Kamer bijeen om de wet met voorrang te behandelen. Zodra die is aangenomen kan een deel van de bouw weer op gang komen.

Gerbrandy was helder. ,,Op dit moment steun ik deze wet. Die geeft boeren de komende tijd zekerheid.’’ Maar, zei de Friese senator: ,,Het perspectief is, dat we terug moeten.’’ Hij doelde daarmee op de landelijke stikstofuitstoot.

Zorgen over capaciteit
De OSF, waarvan de FNP deel uitmaakt, heeft zorgen over de capaciteit van de NVWA. De fractie twijfelt of die voldoende is toegerust om naleving van alle regels te controleren.

De Stikstofwet heet formeel de zesde herziening van de Meststoffenwet. Gerbrandy zei alvast uit te kijken naar deel zeven: ,,Een fundamentele herbezinning op het mestbeleid. Op termijn zullen we denk ik de derogatie moeten afschaffen.’’

Vrijdag werd al bekend dat de Groep Otten de spoedwet zal steunen.