Opleidingen voor Lokale politieke partijen

Beste leden van het OSF platform,

Zoals u weet is de OSF nauw betrokken bij het “Kennispunt lokale politieke partijen” dat wordt uitgevoerd door ProDemos. Op de site www.lokalepolitiekepartijen.nl treft u alle informatie aan die nuttig kan zijn voor lokale partijen.

Een belangrijk onderdeel van het Kennispunt is het geven van opleidingen op diverse locaties in Nederland. De OSF leden of de aangesloten lokale partijen kunnen zelf een ruimte beschikbaar stellen waar een of meer cursussen gegeven kunnen worden. Stuur dit bericht daarom direct door naar alle aangesloten lokale partijen en bespreek de mogelijkheden in uw eigen provinciale partij. Wij kunnen de cursussen vanuit het Kenniscentrum van harte aanbevelen.

Mocht u een locatie weten, neem dan contact op met anne.graumans@lokalepolitiekepartijen.nl

Uitgangspunten
Voor alle trainingen geldt dat - ze alleen bestemd zijn voor lokale of regionale politieke partijen, - minimaal 2,5 uur duren (maar kan ook langer als twee trainingen gecombineerd worden) - er geen kosten aan verbonden zijn voor de deelnemers - er altijd maatwerk mogelijk is (zie www.lokalepolitiekepartijen.nl/trainingen voor al het bestaande aanbod)

Tijdens de trainingen is er veel gelegenheid om ervaringen uit te wisselen tussen deelnemers.

In de eerste helft van 2020 gaan we aan de slag met de volgende trainingen:

Ledenwerving
Leden zijn belangrijk voor uw partij. Ze zijn vaak ook vrijwilliger, hebben interesse in bestuursfuncties of in het raadslidmaatschap, leveren een financiële bijdrage en zetten hun kennis en ervaring in voor uw partij. Maar hoe vind je nieuwe leden? Hoe interesseer en bind je hen aan de partij. In deze training ga je aan de slag met ledenwerving en leer je meer over hoe je geïnteresseerden vindt en motiveert om actief te worden.

Op zoek naar kandidaat-politici
2020 is het jaar om kandidaten te werven en te scouten. Bent u op zoek naar jong talent, naar vrouwen of juist kandidaten uit een andere dorpskern? Waar begin je dan en hoe zorg je ervoor dat je als partij interessant bent voor deze gewenste kandidaten? In deze training gaat u aan de slag met een wervingsplan voor nieuwe kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Campagnestrategie
Campagne voeren is meer dan flyeren tijdens de weken voorafgaand aan de verkiezingen. Elke actie die u organiseert of inhoudelijk standpunt over een actualiteit verdient een campagnestrategie. In deze training leert u de instrumenten te gebruiken om een strategie te maken: SWOT, centrale boodschap, doelgroepmatrix.

Online communicatie
Welke communicatiekanalen zet u in om uw leden bij de partij te betrekken? Hoe informeert u kiezers over de activiteiten van partij? Moet u op twitter en hoe doet u dat dan effectief? Een paar vragen die aan bod komen in de training online communicatie. In de training gaat u aan de slag met een analyse welke communicatiekanalen u het beste inzet om zichtbaar te zijn en krijgt u tips en advies over online communicatie.

Bestuurstraining
Er komt veel kijken bij het besturen van een politieke partij. In deze training gaat u aan de slag me rollen en taken an een bestuur en maakt u een planning tot en met de verkiezingen van 2022.

Kijk voor meer informatie op www.lokalepolitiekepartijen.nl/opleidingen