Motie tegen verhuurdersheffing

OSF-senator Gerben Gerbrandy heeft gisteren in de Eerste Kamer zijn motie tegen de verhuurdersheffing aangehouden. Hij past de tekst aan, zodat hij een meerderheid achter zijn plan kan scharen. Komende week doet Gerbrandy een nieuwe poging.

Het OSF-Kamerlid wil de verhuurdersheffing afschaffen. Dat zou een gat opleveren van 1,7 miljard euro in de schatkist. Premier Mark Rutte reageerde afgelopen week daarom sterk afwijzend.

Volgens het eerste voorstel van Gerbrandy zou de heffing per 2020 in zijn geheel worden afgeschaft. Volgens de tweede versie wordt die per 2020 sterk verminderd. Gerbrandy had tot vrijdag 32 van de 75 stemmen op zak. Hij hoopte Forum voor Democratie nog mee te krijgen, zodat er voor zijn motie een meerderheid ontstaat in de Eerste Kamer.

Onafhankelijk onderzoek naar de versterking van de rechtsstaat
De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met een motie van senator Rosenmöller (GroenLinks) c.s. voor een onafhankelijk onderzoek naar de versterking van de rechtsstaat. De motie, die was ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen op 29 oktober 2019, kreeg de steun van de fracties van OSF, CDA, GroenLinks, D66, SP, PvdA, CU, 50PLUS, SGP, PvdD en fractie-Otten; de fracties van VVD, FVD en PVV stemden tegen.

Het gevraagde onderzoek moet de mogelijkheden en de condities in kaart brengen waaronder de continuïteit en de bekostiging van politie, Openbaar Ministerie en rechterlijke macht beter kan worden geborgd en de rechtsstaat duurzaam kan worden versterkt.