O, o Den Haag: Premier Rutte weet nu wie Gerbrandy is

Artikel uit de Leeuwarder Courant, dd. 1 november 2019 door Saskia van Westhreenen

Een wekelijkse kijk op politiek Den Haag. In deze aflevering: hoe Gerben Gerbrandy uit Gauw de complimenten oogstte van premier Mark Rutte.

OSF-senator Gerben Gerbrandy is onderwijzer van professie. Daar weten ze in de senaat nu alles van. Gerbrandy had dinsdag zijn vuurdoop tijdens de algemene politieke beschouwingen. Een nieuwkomer past bescheidenheid. En zeker in de bedaagde setting van de Eerste Kamer. Bij Gerbrandy, die de regionale partijen vertegenwoordigt, verliep dat duidelijk anders. Zijn optreden leverde hem naderhand zelfs de complimenten op van premier Mark Rutte.

Gerbrandy wapperde als laatste spreker als eerste met een motie tegen het kabinetsbeleid van Rutte III. En tijdens de daaropvolgende felicitatietoespraak van Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn viel hij die tot tweemaal toe in de rede.

,,Na twee jaar als raadslid voor de FNP werd u in 2013 de eerste burgemeester van FNP-huize, namelijk van de gemeente Achtkarspelen’’, zei Bruijn.

De heer Gerbrandy (OSF): ,,De tweede’’.
De voorzitter: ,,Uhm... de tweede’’.
(Hilariteit)

,,Zoals het een Fries betaamt, kaatst, schaatst en zeilt u graag. Met uw schip de Sietse werd u in 2009 kampioen praamzeilen’’, zei Bruijn.

De heer Gerbrandy (OSF): ,,Wéreldkampioen’’.
De voorzitter: ,,Wereldkampioen’’.
(Hilariteit)

Het kabinet heeft in de senaat een minderheid. De eenmansfractie van de OSF ruikt kansen. Gerbrandy had zich duidelijk voorgenomen dit bij Rutte tussen de oren te krijgen. Hij wees op de 2300 raadsleden van lokale en regionale partijen – een derde van het totaal.

Zijn eerste pleidooi: het rechttrekken van de subsidiëring van politieke partijen zodat de ‘regionalen’ eerlijk worden bedeeld. Het tweede: de gemeentelijke financiën. ,,Het water staat hen aan de lippen’’, zei Gerbrandy, druk gesticulerend, tegen de premier. ,,En ik kan het weten. Ik heb daar twintig jaar gefunctioneerd.’’

De pensioenen kwamen.
De verhuurdersheffing.

En toen kwam de Lelylijn. Nederland is welvarend. ,,In Fryslân zeggen we: It bêste lân fan d’ierde.’’ Gerbrandy wees op de delfstoffenwinning in Limburg en Groningen die mede voor die welvaart zorgde. Rutte III is de regio’s schatplichtig. ,,De Lelylijn moet er komen. Als je de Betuwelijn aanlegt van gasgeld, is nu deze aan de beurt.’’

Gerbrandy’s motie ging over het afschaffen van de verhuurdersheffing per 2020. Rutte wilde er beslist niet aan, Gerbrandy hield voet bij stuk en diende, toen het debat twaalf uren op dreef was, ’s avonds laat zijn motie in, zij het in een licht afgezwakte formulering. Dinsdag wordt erover gestemd.

De OSF-senator heeft 32 stemmen op zak en hoopt er dit weekeinde nog nog 6 bij te ritselen, genoeg voor een meerderheid van 38 stemmen. ,,Ik ha fannemoarn krekt in appke stjoerd oan Forum voor Democratie’’, zegt hij vrijdag. ,,Ik bin hoopfol. Sy ha yn de Steaten ek mei ús meistimd.’’

Een motie over 1,7 miljard euro die een meerderheid krijgt in de senaat; het zou een pikstart zijn. Om de voorzitter te citeren: ,,Van harte welkom. Of beter: wolkom! ’’

saskia.van.westhreenen@lc.nl