Maidenspeech Senator OSF Gerben Gerbrandy tijdens Algemene Politieke Beschouwingen Eerste Kamer

OSF Senator oogst lof tijdens Algemene Beschouwingen

Officieel was het zijn maidenspeech en dus ontving Gerben Gerbrandy gisteren bloemen en felicitaties. Maar er was voor veel waardering voor zijn vlammende betoog.

Normaal kan een Senator alleen reageren op de wetsvoorstellen die in de Eerste Kamer worden voorgelegd. De Algemene Beschouwingen zijn eigenlijk het enige moment waarop een Senator een aantal eigen gedachten onder de aandacht kan brengen.

Om te beginnen veegde Gerbrandy de vloer aan met de verhuurdersheffing. “Die moet acuut van tafel”. Hij kwam vervolgens met een motie om de heffing per 2020 af te schaffen. Er tekent zich nu een meerderheid af; “Ik heb nu 32 stemmen en in probeer er de komende dagen nog 6 bij te krijgen”. Gezien het late tijdstip werd besloten om de stemmingen volgende week te laten plaatsvinden.

De verhuurdersheffing was in 2013 bedoeld als tijdelijke maatregel. Het geld wordt opgebracht door mensen met de laagste inkomens. Het gaat jaarlijks om 1,7 miljard euro. “De corporaties kunnen dit kabinet helpen’’, zei Gerbrandy. Hij wees op de benodigde extra woningbouw en op het halen van de klimaatdoelstellingen. Maar dan moeten de woningbouwbedrijven niet jaarlijks zo’n enorm bedrag in de staatskas hoeven storten.

Naast het punt van de verhuurdersheffing sprak Gerbrandy over de toenemende financiële problemen bij de gemeenten, terwijl het geld in Den Haag tegen de plinten klotst. Ook vroeg hij aandacht voor de achterstand van de onafhankelijke politiek.

Het wordt hoog tijd dat ook de provinciale en gemeentelijke onafhankelijke partijen financiële ondersteuning ontvangen, dat is niet meer dat logisch vanuit democratisch gezichtspunt. “De lokalen worden benadeeld. Het kabinet schuift ingrepen voor zich uit. Dit moet zo spoedig mogelijk opgelost worden’’, aldus Gerbrandy. “Het moet nu! Met een voorlopige regeling, ofzo.”

De OSF heeft in de Eerste Kamer een zetel. Gerbrandy noemde zich alleen, maar niet eenzaam’. Hij wees op de 3.200 aangesloten gemeenteraadsleden en de 33% van de kiezers die hun stem uitbrengen op een lokale of regionale partij.

Lees hier zijn hele betoog >