Nieuw bestuur Lokaal-Limburg gekozen

Vrijdag 27 september tijdens de algemene ledenvergadering van Lokaal-Limburg is een geheel nieuw bestuur gekozen. Wiel Hoenen is de nieuwe voorzitter en Ton Raven de penningmeester. Rene Hensgens en Ad Roest completeren het bestuur voorlopig. Er wordt nog gezocht naar een secretatis voor de onafhankelijke provinciale partij.
Het vorige bestuur heeft er bewust voor gekozen om de weg vrij te maken voor een nieuw bestuur. Een bestuur dat met het oog op een verdere uitbouw van de partij met veel elan aan de slag zal gaan om beleid op te zetten voor de toekomst van de onafhankelijke politiek in Limburg. Voorzitter Ad Roest doet vanwege zijn drukke werkzaamheden als wethouder namens EENLokaal in Venlo een stapje terug maar blijft als vicevoorzitter actief.

Platform
Lokaal-Limburg is een platform van onafhankelijke lokale partijen. Dat betekent dat de gemeentelijke partijen hun eigen identiteit volledig behouden, maar dat zij wel samenwerken en van elkaar willen leren. Daarbij is de link naar een eigen statenlid in Maastricht van belang omdat de invloed van de provincie op diverse beleidsterreinen steeds groter wordt.

Lokale partijen scoren erg goed op gemeentelijk niveau; ruim 35% van de raadszetels wordt ingenomen door raadsleden van een lokale partij. Ook in de Colleges van B&W zijn de lokale partijen goed vertegenwoordigd; 20% van de wethouders is lid van een lokale partij. Lokaal-Limburg wil samen met de lokale partijen op provinciaal niveau het netwerk verder opbouwen om ook in de Provinciale Staten meer invloed te krijgen voor de lokale politiek.

De onafhankelijke gemeentelijke partijen werken in het platform samen, wisselen ideeën en moties uit en leren elkaar beter kennen. Vooral bij zaken die de eigen gemeentegrenzen overschrijden is dat handig. De onafhankelijke politici kennen elkaar waardoor ze elkaar ook beter weten te vinden.

Binnen het platform Lokaal-Limburg geven de lokale politieke partijen hun kiezers gezamenlijk een krachtige stem in Provinciale Staten en in het Waterschap.

Senator
Onderdeel van de toekomststrategie van het nieuwe bestuur, dat unaniem werd gekozen, is om tweemaal per jaar naar de lokale partijen in Limburg toe te gaan. Dit gebeurt onder de naam Lokaal-Limburg on Tour.

Lokaal-Limburg wil tijdens ‘on tour’ door Limburg reizen om met de lokale politieke partijen in gesprek te gaan en de gelegenheid te bieden met elkaar in contact komen en blijven. De aftrap is op zaterdag 26 oktober 2019 in Hof van Gaia in Kerkrade. Senator Gerben Gerbrandy van de Onafhankelijke Senaatsfractie is een van de gastsprekers. Onafhankelijke politici kunnen zich nog gratis aanmelden via de site van Lokaal-Limburg of via info@lokaal-limburg.nl.

Gekozen politici
Lokaal-Limburg heeft niet alleen zitting in Provinciale Staten, het zogenaamde Limburgse Parlement, maar ook in het bestuur van Waterschap Limburg. Hier is Ad Berger de vertegenwoordiger van de onafhankelijke politiek, terwijl Raimond Franssen en Henk van der Linden de Limburgse statenleden namens Lokaal-Limburg zijn.

Het platform Lokaal-Limburg kent zowel lokale partijen die lid zijn alsook individuele leden. Het gezamenlijke doel is om van elkaar te leren en zo de onafhankelijke politiek in Limburg verder te versterken. De lokale politiek wist bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen 35% van de stemmen te verkrijgen.

Op landelijk niveau werkt Lokaal-Limburg samen met andere onafhankelijke provinciale partijen binnen de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF), die op haar beurt de enige onafhankelijke Senator in de Eerste Kamer levert.

Alle informatie over Lokaal-Limburg is te vinden op www.lokaal-limburg.nl.