Landelijke campagne onafhankelijke politiek

Stem Lokaal in het Stemlokaal!

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart is een bijzondere tv-spot te zien. Gedurende de gehele maand februari wordt de spot op alle regionale zenders in Nederland vertoond. In de spot worden de kiezers opgeroepen om tijdens de verkiezingen voor de gemeenteraad op een regionale partij te stemmen.
Dit opvallende initiatief komt vanuit de Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF). Een platform voor de onafhankelijke politiek, vertegenwoordigd door een eigen senator in de Eerste Kamer. Het platform bestaat uit diverse provinciale, onafhankelijke partijen.

Gemeentepolitiek
Voorzitter Jabik van der Bij vertelt waarom de Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF) zich nu op de gemeentelpolitiek richt; “Wij staan als OSF voor het belang van de onafhankelijke politiek in Nederland. Wij doen dat vanuit de provinciale politiek en wij werken nauw samen met de VPPG die hetzelfde doet voor de gemeentelijke politiek. Samen strijden wij voor het belang van de onafhankelijke politiek in Nederland. Rondom de komende verkiezingen willen wij vanuit de OSF graag een stemadvies uitbrengen, passend bij onze politieke overtuiging dat wij de onafhankelijke politiek nog dichter bij de burgers willen brengen.”

De OSF is de laatste maanden erg actief. Zo werd eind vorig jaar het rapport “Onafhankelijke politiek: Terug naar de menselijke maat” gepresenteerd. Dit rapport was bedoeld als ondersteuning bij het schrijven van het verkiezingsprogramma door de diverse onafhankelijke partijen. Het rapport is goed ontvangen en vindt zijn oorsprong in een congres en een aantal onderzoeken door politicoloog André Krouwel.

Jabik van der Bij van de OSF: “Tijdens ons congres in oktober 2013 werd ons duidelijk dat er een heldere lijn te ontdekken is in de vele onderzoeken die recent zijn gedaan naar de kracht van de onafhankelijke politiek. Vooral Dr. André Krouwel heeft veel goed werk verzet. Wij hebben de informatie gebundeld en zijn tot een gezamenlijke politieke agenda gekomen. Alle onafhankelijke partijen in Nederland kunnen deze informatie vrijelijk gebruiken voor hun eigen verkiezingsprogramma.”

Een politieke agenda gaat uit van vier punten waarmee de regionale partijen zich kunnen onderscheiden. Het gaat dan om 1) economische kleinschaligheid, 2) het cluster wonen, leefbaarheid en bereikbaarheid, 3) onderwijs en zorg en 4) cultuur en verenigingsleven.

Potentieel
Politicoloog Andre Krouwel presenteerde zijn onderzoek: ‘De toekomst van de onafhankelijke politiek’ eind vorig jaar tijdens het OSF congres. Krouwel ziet kansen voor lokale partijen bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen in maart. Maar dan moeten die partijen het huidige ongenoegen bij veel stemgerechtigden over zowel het beleid van de regeringspartijen als de krachteloosheid en verdeeldheid bij de oppositiepartijen weten te mobiliseren. “Er is een enorm potentieel aan kiezers om een daadwerkelijke poging te wagen. De gemeenteraadsverkiezingen bieden de lokale politiek een grote kans”, stelt Krouwel vast.

Opvallend gegeven hierbij is dat de lokale partijen in Nederland ongeveer een kwart (2.275) van alle gemeenteraadszetels (8.654) innemen. Het onderzoek van Krouwel was aanleiding voor de OSF om te komen tot een gezamenlijke politieke agenda voor de regionale partijen in Nederland.

Uitzendingen
De spot van de OSF is te zien op de volgende regionale zenders: L1, RTV Utrecht, Omroep Brabant, RTV Drenthe, Omroep Flevoland, Omroep Gelderland, RTV N-H, RTV Noord, RTV Oost, RTV Rijnmond, Omroep West, Omroep Zeeland. Voor Friesland (Omrop Fryslân) is een eigen versie vervaardigd, uiteraard in de Fryske taal. Alle uitzenddata zijn te vinden op de website osf.nl.

De OSF komt met deze campagne tegemoet aan haar eigen doelstelling, namelijk het streven naar een politiek klimaat waarin een zo groot mogelijk deel van de burgers zich vertegenwoordigd voelt door de onafhankelijke politiek.

OSF
De OSF is een politiek federatief platform voor de onafhankelijke politiek. Senaatsfractie en provinciale politieke groeperingen streven naar synergie op basis van respect voor ieders eigen verantwoordelijkheid. Het is een politieke organisatie die werkt vanuit de grondgedachte dat de politiek bestaat om de burgers te dienen, niet andersom.

De Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF) streeft naar een politiek klimaat waarin een zo groot mogelijk deel van de burgers zich vertegenwoordigd voelt door de onafhankelijke politiek. Dit betreft in eerste instantie vertegenwoordiging in provinciaal bestuur en Eerste Kamer. De OSF wil hierbij een initiërende, coördinerende en enthousiasmerende rol spelen en samenwerking zoeken met gelijkgestemden.

De OSF geeft driemaal per jaar een gratis magazine uit. Locomotie staat vol interessante artikelen die direct of indirect met de onafhankelijke politiek te maken hebben. In het meest recente nummer staan de onderzoeken beschreven die aanleiding zijn geweest voor het rapport “Terug naar de menselijke maat”. Locomotie is bedoeld voor iedereen die de onafhankelijke politiek een warm hart toedraagt. De nummers zijn terug te lezen via de website www.osf.nl. Via diezelfde site is ook een gratis abonnement voor Locomotie aan te vragen.

Voor de OSF is ‘onafhankelijke politiek’ het besturen van de overheid door mensen die niet verbonden zijn aan de traditionele politieke stromingen. Onafhankelijke politiek kiest er voor om elke probleemstelling vanuit de menselijke maat te beoordelen en de besluitvorming zo dicht mogelijk bij de burgers neer te leggen, onder het motto “Decentraal en regionaal regeert beter!”.

Locomotie Aboneer je nu!

Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen van de onafhankelijke politiek.
Abonneer je nu en ontvang Locomotie levenslang gratis in de bus.