Wat is het Wetenschappelijk Bureau?

Het Wetenschappelijk Bureau (WB) van de Onafhankelijke SenaatsFractie is een onafhankelijk Bureau dat natuurlijk wel nauw verbonden is aan de OSF. Het bestuur van het WB kan zelfstandig beslissen over de uit te voeren onderzoeken. Hiertoe wordt gekeken naar de richtlijnen van de Wet financiering politieke partijen en naar de door eigen criteria voor wetenschappelijk onderzoek. In de meeste gevallen voert het WB de onderzoeken niet zelf uit, maar geeft zij opdracht aan externen. Het WB begeleidt de onderzoeken, controleert of de criteria worden nageleefd en is uiteindelijk verantwoordelijk voor de onderzoeksrapporten en andere, in haar opdracht, gepubliceerde werken.

Het bestuur van het Wetenschappelijk Bureau bestaat uit:

Card image cap
John van Gorp
Voorzitter / redactieraad
Email
Card image cap
Walter Lennertz
Secretaris / Vicevoorzitter
Email
Card image cap
Mark Faasse
Penningmeester
Email
Card image cap
John Uffels
Bestuurslid
Email
Card image cap
Durk Stoker
Bestuurslid
Email

Het bestuur wordt ondersteund door:

Chris Tiekstra
Coördinator
Email