Zwart-Witboek Gaswinning Groningen

Aanvrager Partij voor het Noorden

Verslag

Onderzoeksvraag
Het zwartboekgedeelte heeft in het bijzonder betrekking op wat er voor de Groninger bevolking allemaal mis gegaan is met de aardgaswinning in hun provincie. Voor de provincies Friesland en Drenthe geldt dit in principe evenzeer. Alleen is daar de invloed van de aardgaswinning op het welbevinden van de bevolking minder sterk.

De aanbevelingen en plannen van de Partij van het Noorden, die in het witboekdeel zijn opgenomen, hebben echter evenzeer betrekking op de provincies Drenthe en Friesland.

Conclusie

Door op deze link te klikken opent u het volledige rapport.