Dossier Inburgering

20-06-2017 - H. ten Hoeve / OSF
Wijziging van de Wet Inburgering i.v.m. het toevoegen van het onderdeel participatieverklaring enz.

STEMVERKLARING

Voorzitter,
Taal en werk zijn het allerbelangrijkste bij inburgering, en beide hangen in hoge mate samen. Het gaat niet goed in de inburgering en dat lijkt vooral te komen door te hoge eisen aan zelfredzaamheid en aan de te ver teruggedrongen rol van de gemeenten. Het wetsvoorstel doet iets, maar niet genoeg aan dat laatste, maar dat kan natuurlijk ook best zonder deze wetswijziging. En het wetsvoorstel probeert het eerste op te lossen door nog een extra verplichting toe te voegen aan het inburgeringstraject. Handtekeningen zullen er vanwege de op te leggen boetes wel komen voor de participatieverklaring, maar of dat echte verbetering betekent betwijfel ik. Ik zal tegen de wet stemmen. Het inburgeringstraject en de verantwoordelijkheidsverdeling daarbij, moet in zijn geheel geëvalueerd en verbeterd worden.