Verkenning mogelijkheden formatie

Brief OSF aan kamervoorzitter Arib

Geachte mevrouw Arib,

Wat de OSF betreft hebben we gister, donderdag 1 april 2021, een dieptepunt mogen beleven in de Nederlandse politiek. Hoewel wij als partij niet in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn voelen wij ons wel medeverantwoordelijk vanuit onze positie in de Eerste Kamer. Het gaat immers om vertrouwen in de totale politiek.

Tijdens het debat werd de wens geuit om een nieuwe verkenning te starten met (een) nieuwe onafhankelijk(e) verkenner(s). Die opmerking heeft er toe geleid dat wij als OSF het volgende onder uw aandacht willen brengen:

  • Binnen de Tweede Kamer speelt de OSF geen enkele rol; we zijn er niet vertegenwoordigt.
  • De OSF is wel een politieke partij in de landelijke politiek met een belang, namelijk het vertrouwen in de politiek herstellen; 
  • De OSF vertegenwoordigt een groot deel van de onafhankelijke regionale en lokale partijen in Nederland; met andere woorden: een groot deel van de Nederlandse bevolking.
  • Al met al lijkt de OSF de enige echt onafhankelijke partij te zijn binnen de Staten-Generaal. Zeker in het licht van de belangen die spelen in de Tweede Kamer
Voorgaande in acht genomen doen wij u het voorstel om vanuit de OSF-gelederen één of meer verkenners aan te stellen om een eerste inventarisatie te maken van de mogelijkheden op inhoud als het gaat om het vormen van een nieuwe regering.

Wij zijn bereid om met u in gesprek te gaan over bovenstaande. U kunt daartoe contact met mij opnemen via (06) 55 70 21 54.

Ongeacht uw reactie op dit voorstel wensen wij u zeer veel sterkte en wijsheid om dit proces verder te begeleiden en tot een goed einde te brengen.

Vriendelijke groet,

Durk Stoker,
Voorzitter OSF