Vandaag installatie

Ton Raven nieuwe senator voor de onafhankelijken

Senator Ton Raven is de nieuwe senator namens de Onafhankelijke Senaats Fractie (OSF). Zijn voorganger Gerben Gerbrandy is onlangs wegens persoonlijke redenen gestopt. Ton Raven is de nummer twee van de OSF kieslijst en daarmee de logische opvolger.

Ton Raven is vereerd met zijn installatie als senator; “Ik vind het persoonlijk een hele eer om de stem van de onafhankelijke politiek in Den Haag te mogen laten horen. Vergeet niet dat 33% van de kiezers tijdens gemeenteraadsverkiezingen lokaal stemt. Het werk in de Eerste Kamer is een mooie uitdaging waar in veel zin in heb”.

Dicht bij de inwoners
De OSF Senator in de Eerste Kamer wordt gevoed door de onafhankelijke provinciale partijen. “Alle besluiten worden genomen vanuit de ‘Regiopolitiek’, dat is besluitvorming die zo veel mogelijk bij de laagste bestuurslaag plaatsvind, dicht bij de inwoners. Alleen de zaken die landelijk geregeld moeten worden blijven wat ons betreft in Den Haag.”

“In de 1e Kamer zal ik mij namens de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) gaan inzetten voor de belangen van gemeenten en provincies in Nederland. Deze worden geconfronteerd met bezuiniging op bezuiniging, waardoor lokale bestuurders vrijwel niet meer in staat zijn basisvoorzieningen zoals bibliotheken, welzijns-, zorg- en sportvoorzieningen in stand te houden. De OSF zal elk wetsvoorstel met consequenties voor lagere overheden zorgvuldig toetsen en waar nodig aandringen op bijsturing, zodat de positie van gemeenten en provincies zal verbeteren.”

“Ik vertrouw er op dat ik in mijn werk als Eerste Kamerlid met steun van alle lokale en regionale partijen de stem van de onafhankelijke politiek in Nederland sterk kan laten horen.”

Sittard-Geleen
De nieuwe OSF senator is geen onbekende binnen de onafhankelijke politiek.
De nummer twee op de kieslijst van de OSF is momenteel wethouder financiën in
de gemeente Sittard-Geleen (Limburg).

Ton Raven is in Geleen geboren (3 november 1957) en heeft was voorheen financieel controller. Hij zit al sinds 1990 in de lokale politiek namens de Stadspartij Sittard-Geleen-Born, zowel als raadslid alsook als wethouder.

OSF
De OSF is opgericht op 22 maart 1999 en is sindsdien vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. Momenteel heeft de OSF één zetel in de Senaat.
De OSF is een platform van onafhankelijke provinciale partijen waarbij de leden hun eigen identiteit behouden. Binnen het platform wordt samengewerkt en leert men van elkaar. Er zijn natuurlijk verschillen tussen de partijen, maar ook veel overeenkomsten.