Bericht van Senator Gerben Gerbrandy

Gauw, 13 januari 2021

Beste OSFers,

Gisteren was mijn laatste vergadering in de Eerste Kamer namens de OSF.
Ik mocht van af 11 juni 2019 de OSF vertegenwoordigen in de EK en dat heb ik met veel plezier en passie gedaan. Vele wetten kwamen voorbij, die in de senaat beoordeeld moeten worden op rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Elk jaar passeren ongeveer 250 wetten de EK. Voor de OSF is de EK de enige kans deze wetgeving te beoordelen. Het politiek primaat ligt bij de Tweede Kamer, de EK geeft reflectie en fungeert als noodrem. Om meer politieke macht te krijgen zou de OSF ook in de Tweede Kamer vertegenwoordigd moeten worden.

Vooral bij de Algemene Beschouwingen in de EK, had ik de mogelijkheid om voor ons belangrijke zaken aan de orde te stellen. Ik heb u daar zo goed mogelijk van op de hoogte gehouden. Bij de afzonderlijke wetten heb ik getracht zou veel mogelijk de invloed van die wet op de plaatselijke omstandigheden in te schatten en zo vanuit de gemeenschap te reageren op die wetten.

Dit had ik niet kunnen doen zonder de steun zeer gewaardeerde van:
de steunfractie, het bestuur, Chris Tiekstra en alle afzonderlijke adviezen van onze leden.

Ik wil jullie allen zeer danken voor de plezierige wijze van samenwerken en wens jullie gezondheid en wijsheid in jullie werkzaamheden voor de OSF.

Tenslotte ben ik zeer verheugd dat Ton Raven mijn plaats in de Eerste Kamer wil en kan innemen. Ik wens hem ook veel wijsheid en inspiratie toe om dit prachtige en verantwoordelijke werk te doen.

Mvrgr Gerben