Nieuwe datum Algemene Ledenvergadering

Het bestuur heeft, naar aanleiding van de adviezen rondom de uitbraak van het Corona virus,
besloten om de ledenraad te verplaatsen van 21 maart naar 4 april.

OSF Ledenraad
Zaterdag 4 april
Aanvang: 10.30 uur

Locatie
Van der Valk De Cantharel,
Van Golsteinlaan 20, Apeldoorn

Graag per omgaande via info@osf.nl laten weten of je al dan niet aanwezig zult zijn op 4 april.