Kamer stemt in met verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

Dinsdag 10 december stemde de Eerste Kamer in met het voorstel van minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) om het gebruik van kolen te verbieden bij de productie van elektriciteit. De fracties van CDA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, PvdA, ChristenUnie, OSF, VVD en 50PLUS stemden voor het wetsvoorstel, de fracties van PVV, SGP, FVD en Fractie-Otten stemden tegen. Ook werd gestemd over de in het debat op 3 december jl. ingediende vier moties. De moties zijn alle vier verworpen.

De motie van senator Teunissen (PvdD), verbod op houtskool bij opwekking energie, werd verworpen. De fracties van GroenLinks, SP, PvdD, SGP, OSF en Fractie-Otten stemden voor, de fracties van PVV, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, VVD, FVD en 50PLUS stemden tegen.

Een tweede motie van senator Teunissen borgen niet sluiten overige kolencenrales voor 2030 werd verworpen. De fracties van GroenLinks, SP, PvdD, SGP, FVD, OSF, 50PLUS en Fractie-Otten stemden voor, de fracties van PVV, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie en VVD stemden tegen.

De motie van senator Van der Linden (FVD), ombouw resterende kolencentrales tot biomassacentrales werd verworpen. De fracties van PVV, SP, PvdD, SGP, OSF, FVD en Fractie-Otten stemden voor, de fracties van CDA, GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie, VVD en 50PLUS stemden tegen.

De motie van senator Vendrik (GroenLinks), geen nieuwe beschikkingen biomassacenrales werd verworpen. De fracties van GroenLinks, SP, PvdD, PvdA, SGP, OSF en FVD stemden voor, de fracties van PVV, CDA, D66, ChristenUnie, VVD, 50PLUS en Fractie-Otten stemden tegen.

Wetsvoorstel
Het wetsvoorstel betreft een verbod in twee stappen op het gebruik van kolen voor elektriciteitsopwekking door bestaande kolencentrales. Hierdoor wordt in belangrijke mate bijgedragen aan de CO2-reductie. In het regeerakkoord is een beperking van de uitstoot afgesproken van 49% in 2030 ten opzichte van 1990. Het verbod op het gebruik van kolen voor elektriciteitsopwekking gaat zo snel mogelijk in. In centrales van de oude generatie mogen vanaf 1 januari 2025 geen kolen meer worden gebruikt voor elektriciteitsopwekking. Voor de nieuwe generatie geldt dit vanaf 1 januari 2030.