Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer

Momenteel loopt er een internet-consultatie over een andere opzet voor de verkiezingen Eerste Kamer.

Let op het is kort dag, want de reacties dienen uiterlijk 8 oktober verzonden te worden.

Via onderstaande link kan iedereen op het voorstel reageren.

Het standpunt van de OSF Senator
Ik steun een dergelijk wetsvoorstel. Het is een beproefd model en kan de problematiek van het “kapen” van de provinciale verkiezingen dempen. Twee zaken zullen beter uitgezocht moeten worden.
- Wat is de kiesdeler bij deze nieuwe manier van stemmen?
- Kunnen alle provinciale staten elke drie jaar stemmen of worden de provincies in twee (permanente?) groepen verdeeld?

Geef uw reactie
https://www.internetconsultatie.nl/staatscommissie

Download het document
"Consultatie grondwetsherziening verkiezingswijze Eerste Kamer"