Schriftelijke vragen Partij voor het Noorden inzake ontwikkelingen bij TopDutch

Onderstaand treft u 7 schriftelijke vragen aan van de Partij voor het Noorden inzake de zorgelijke ontwikkelingen bij TopDutch. Maandagochtend zijn deze bij het College van Gedeputeerde Staten ingedient.

De Partij voor het Noorden heeft het gevoel, dat de Provincie niet of nauwelijks sturing en controle heeft op TopDutch, en vraagt het College van Gedeputeerde Staten tekst en uitleg

Statenvragen van de Partij voor het Noorden Statenfractie aan het College van Gedeputeerde Staten op grond van artikel 45 Reglement van orde.

Geacht College,

Uit de media moesten wij vernemen dat er ernstige problemen zijn in het management van TopDutch. Aanvankelijk leek de mediacampagne om een Tesla Fabriek naar het Noorden te halen succesvol. Het laatste jaar is de campagne omtrent TopDutch nagenoeg stilgevallen. TopDutch draait vooral op ‘provinciaal’ geld. De Partij voor het Noorden draagt het gehele Noorden een warm hart toe en wil het Noorden graag positief uitdragen. Tegelijkertijd willen wij wel democratische controle kunnen uitoefenen op middelen die worden ingezet om het Noorden te promoten. Zeker als het om veel geld gaat. De Partij voor het Noorden krijgt de indruk dat er te weinig toezicht en sturing is geweest richting TopDutch vanuit de Provincie Groningen. Wij hebben daarom de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten:

  1. Hoe lang is het College van Gedeputeerde Staten op de hoogte van de problemen bij TopDutch? En welke problemen spelen er precies? Graag een toelichting van het College van Gedeputeerde Staten.
  2. Kan het College van Gedeputeerde Staten aangeven waarom het zo lang heeft geduurd alvorens er een bemiddelingsgesprek heeft plaatsgevonden met betrokkenen van TopDutch en Gedeputeerde Brouns? Graag een toelichting van het College van Gedeputeerde Staten.
  3. Kan het College van Gedeputeerde Staten aangeven hoe de sturing van de Provincie Groningen is geweest met betrekking tot TopDutch afgelopen 2 jaar.
  4. Welk bedrag heeft de Provincie Groningen tot nu toe besteed aan TopDutch en welke bedragen mag TopDutch in de toekomst nog verwachten van de Provincie Groningen? Graag een toelichting van het College van Gedeputeerde Staten.
  5. Welk bedrag van de circa 1,2 miljoen euro die is besteed aan TopDutch is nog over op dit moment? Graag een toelichting van het College van Gedeputeerde Staten.
  6. Wat is tot nu toe de concrete opbrengst geweest van TopDutch anders dan het verbeterde vestigingsklimaat voor grote ondernemers in het Noorden? Bijvoorbeeld het aantal banen dat TopDutch heeft opgeleverd en het aantal afspraken met grote ondernemers om zich te vestigen in het Noorden. Graag een toelichting van het College van Gedeputeerde Staten.
  7. Waarom heeft het College van Gedeputeerde Staten er niet voor gekozen de zorgelijke berichtgeving omtrent TopDutch actief te delen met Provinciale Staten.

Graag een toelichting van het College van Gedeputeerde Staten.

Met vriendelijke groet,
Be Zwiers
Namens de Statenfractie van de Partij voor het Noorden

Download de schriftelijke vragen >

Locomotie Aboneer je nu!

Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen van de onafhankelijke politiek.
Abonneer je nu en ontvang Locomotie levenslang gratis in de bus.

< terug