Update Eerste Kamer 3 juli 2018

Klik op de links voor meer informatie.

De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel Wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet (34.723) na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. Voor: SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, 50PLUS, OSF, SP en D66. Tegen: PvdD en PVV.

De Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over voorrang van warmtebronnen die vrij zijn van de uitstoot van broeikasgassen (EK 34.723, E) is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. ChristenUnie, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF en SP stemden voor.

De Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over de warmtevoorziening op het Binnenhof na de renovatie (EK 34.723, F) is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.
ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en D66 stemden voor.

De Kamer heeft met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gedebatteerd over het voorstel Intrekking van de Wet raadgevend referendum (34.854). Tijdens dat debat werd een zevental moties ingediend. De hoofdelijke stemmingen over het wetsvoorstel en over vijf moties vinden plaats op 10 juli 2018.

De wetsvoorstellen:
Bronbescherming in strafzaken (34.032),
Wet uitvoering verordening effectenfinancieringstransacties (34.847),
Incidentele suppletoire begroting Defensie inzake wederopbouw bovenwindse eilanden (34.937)
zijn als hamerstukken afgedaan.

Locomotie Aboneer je nu!

Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen van de onafhankelijke politiek.
Abonneer je nu en ontvang Locomotie levenslang gratis in de bus.