Brief aan de Eerste Kamer mbt Haren

Brief tav de voorzitter en leden van de Eerste Kamer mbt Haren, door Mariska Sloot,  Oud wethouder gemeente Haren

Haren, 28 juni 2018

Aan de voorzitter en de leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal.

Geachte voorzitter, geachte leden van de Eerste Kamer,

Binnen afzienbare tijd wordt u geacht een beslissing te nemen over de (gedwongen) herindeling van de gemeenten Groningen/Haren/Ten Boer.

Deze beslissing zal een historische fout en onomkeerbaar zijn indien u ervoor kiest om Haren in dit wetsontwerp te laten.

Ook dit jaar weer heeft uitgebreid onderzoek van het weekblad Elsevier laten zien dat Haren de DERDE BESTE woongemeente van Nederland is. (Laatste 12 jaar altijd in top 5)

Van de argumenten die de provincie heeft gebruikt, om Haren van bovenaf en tegen de zin van een grote meerderheid van haar bevolking in de herindelingsprocedure te duwen, blijft helemaal niets over.

Gemeenten die inmiddels wel zijn heringedeeld staan op een bedroevend lage plaats in de ranking van Elsevier. Als voorbeelden: Midden-Groningen 223, Westerwolde 379, Waadhoeke 284. (Nb! Er worden 100 indicatoren gebruikt om tot een ranking te komen)

De nummer 1 op de lijst, Roozendaal, kijkt met angst en beven naar uw beslissing over Haren. Immers als u besluit om Haren herintedelen op basis van onjuiste argumenten schept u een precedent. Een precedent om in de toekomst de provincies lukraak gemeenten te laten herindelen omdat argumenten en juiste informatie er niet toe doen. Er hoeft dan straks geen gemeente meer een lange termijn toekomstvisie te maken, men kan op elk door de provincie gewenst moment worden toegevoegd aan een andere gemeente...

En als u er dan van overtuigd bent dat Haren op termijn haar taken niet kan uitvoeren (wat ze nu wel uitstekend doet), haar financiën niet goed op orde heeft (wat nu wel het geval is), niet als ‘wees’ mag achterblijven in de regio (wat nu niet het geval is omdat Tynaarlo, Veendam, Oldambt, Noordenveld, Stadskanaal en Pekela geen plannen hebben om te fuseren), kies dan voor Haren in combinatie met Tynaarlo.
Deze gemeente wil graag intensief samenwerken met Haren en wellicht op termijn een fusie aangaan. Beide gemeenten zijn prima in staan hun verantwoordelijkheid in het landelijk gebied tussen de grote steden Assen en Groningen te dragen. Beide gemeenten kennen dezelfde problematieken en kunnen ze prima oplossen.

Geachte gekozen volksvertegenwoordigers: ook ik ben gekozen in 2014, door vele kiezers die geen herindeling met de stad Groningen wensen. Die kiezers stemden voor partijen die geen fusie met de stad wilden en stemden tegelijkertijd bij een burgerraadpleging tegen een herindeling met de stad. 75% van de kiezers deed dit en dacht dat democratie zou zegevieren. Deze mensen zijn zeer teleurgesteld in de provincie en Tweede Kamer dat deze zonder blikken of blozen hun 200 jaar oude gemeente hebben weggegeven.

Ik wil u vragen om zich een moment in de inwoners van Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren te verplaatsen; zij zijn al jaren wel tevreden over de gemeente, zij vinden dat ze prima bediend worden en daarom betalen ze graag hun gemeentelijke lasten. Deze inwoners zijn in het algemeen prima opgeleid, hebben goede betrekkingen, participeren als vrijwilliger of mantelzorger waar mogelijk en vinden het de gewoonste zaak van de wereld dat de mensen die het moeilijker hebben worden gefaciliteerd door de gemeente. Ook zijn zij zeer betrokken bij hun lokale politiek. Aan de voorzitter en leden van de Eerste Kamer, d.t.v. de heer mr. G.J.A. Hamilton, griffier per mail verzonden

Zij zijn trots op hun dorp en gemeente. Zij worden nu al vier jaar geconfronteerd met onjuiste verhalen over henzelf en hun gemeente. In de pers worden ze zwart gemaakt en lezen ze leugens als dat ze ‘niet zouden voldoen aan allerlei criteria, dat ze failliet zijn, dat ze parasiteren op de stad, dat al hun voorzieningen zijn wegbezuinigd’ . En dat allemaal omdat er bedacht is dat het goed voor de stad Groningen is als Haren aan de stad wordt toegevoegd.

En toch gingen al deze brave burgers weer naar de stembus, omdat ze dachten dat er eerlijk en goed naar ze zou worden geluisterd. De burgerkracht in Haren is enorm en toch worden ze niet vertrouwd.Ze worden niet vertrouwd dat ze de juiste keuze maken in hun stemgedrag, of dat ze zelf een goede volksvertegenwoordiger zouden zijn voor hun gemeente. Er wordt hen gezegd dat anderen het beter weten en dat ze blij moeten zijn dat ze bij Groningen mogen horen. De uitslag van verkiezingen en burgerraadpleging werd niet gerespecteerd, werd met een pennenstreek weggevaagd. Dit is zeer pijnlijk, dat moet u zich toch kunnen voorstellen. Deze inwoners maken en maakten Haren al 200 jaar. Zij willen rechtvaardigheid voor hun gemeente!

U kunt dit nog tegenhouden, er wordt helemaal niemand geschaad door Haren uit het wetsontwerp te halen. Groningen en Ten Boer kunnen rustig verder met hun herindeling. De burgemeesters van Groningen en Ten Boer en hun Raden hebben meermaals aangegeven dat Haren er wat hen betreft niet bij hoeft.

Haren heeft de afgelopen 200 jaar prima gefunctioneerd:
We hebben twee wereldoorlogen, een industriële revolutie en Project X overleefd.
Ik vraag u alstublieft: Laat Haren vrij om samen met Tynaarlo te werken aan het prachtige groene gebied tussen de steden.

Een beslissing tot het opheffen van Haren zou een historische vergissing zijn. Zeker als uw beslissing op basis van foutieve, onjuiste, gedateerde en misleidende informatie zou worden genomen.

Ik verstrek u graag meer informatie als u dat wenst.

Met vriendelijke groet,

Mariska Sloot
Oud wethouder gemeente Haren

https://www.elsevierweekblad.nl/onderzoek/achtergrond/2018/06/waar-is-het-goed-wonen-139048w/

Locomotie Aboneer je nu!

Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen van de onafhankelijke politiek.
Abonneer je nu en ontvang Locomotie levenslang gratis in de bus.