Een op de drie kiezers kiest lokaal!

Proficiat lokale partijen, proficiat kiezers!

De uitslag van de verkiezingen voor de gemeenteraad laat zien dat de opmars van de lokale partijen niet te stuiten is. Een op de drie kiezers stemt lokaal. Landelijke partijen krijgen steeds minder te vertellen in de raad. Voor de Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF) is dat niet vreemd, deze winst voor lokalen werd al langer voorspeld.
Het is goed verklaarbaar dat kiezers op een onafhankelijke lokale partij stemmen. Het gaat er niet alleen om dat men een kandidaat persoonlijk kent, het gaat vooral om iemand die weet wat er speelt in de eigen gemeente, in de eigen buurt, de eigen straat.

Kies Lokaal
De OSF is een platform van onafhankelijke provinciale partijen en gezamenlijk hebben zij de landelijke campagne Kies Lokaal uitgezet via billboards, radio, tv en busreclame. Het lijkt erop dat de campagne succesvol was. Niet alleen kiest een op de drie Nederlanders voor een onafhankelijke partij, in steeds meer gemeenten is een lokale partij ook de grootste en kan men dus aan de slag om een college te vormen. Bestuursverantwoordelijkheid en lokale politiek gaan inmiddels prima hand in hand.

De OSF steunt niet alleen de lokale partijen, zij zet volledig in op Regiopolitiek. Hiermee wordt bedoeld dat de besluitvorming zo veel mogelijk bij de laagste bestuurslaag wordt gelegd, zo dicht mogelijk bij de burgers. Alleen de zaken die landelijk geregeld moeten worden blijven in Den Haag.

OSF
De Onafhankelijke SenaatsFractie is een platform van onafhankelijke provinciale partijen. De leden behouden hun eigen identiteit. Binnen het platform wordt samengewerkt en leert men van elkaar. Er zijn natuurlijk verschillen tussen de partijen, maar vooral ook veel overeenkomsten.

De provinciale partijen op hun beurt werken ook als platform in hun provincie, waarbij de eigen identiteit van de lokale en regionale partijen voorop staat.

De OSF Senator in de Eerste Kamer wordt gevoed door de provinciale partijen. Alle besluiten worden genomen vanuit de gedachte ‘Regiopolitiek’; leg de besluitvorming zo veel mogelijk bij de laagste bestuurslaag, dicht bij de burgers. Alleen de zaken die landelijk geregeld moeten worden blijven in Den Haag.

Van onder op
De stem van de onafhankelijke politiek in Den Haag laten horen, de gedachten rondom Regiopolitiek uitdragen, dat is waar de OSF voor staat. De gemeentelijke partijen hebben direct toegang tot een provinciale partij. De provinciale partijen hebben direct toegang tot de Senator / Den Haag.

Onafhankelijke politiek op basis van gelijkwaardigheid volgens drie kernwaarden;

    - Voortdurend op zoek naar kleinschaligheid en de menselijke maat.
    - Met elkaar samenwerken zonder aantasting van de eigen identiteit.
    - Maar ook samen optrekken als één partij (Eenheid in verscheidenheid).

OSF maakt het verschil!

Locomotie Aboneer je nu!

Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen van de onafhankelijke politiek.
Abonneer je nu en ontvang Locomotie levenslang gratis in de bus.