Kiesraad wij verwachten actie van u!

OSF strijdt tegen verboden verkiezingsacties

Met de aanstormende gemeenteraadsverkiezingen barst het geweld weer los om de gunst van de kiezer. Let wel, de lokale kiezer! Al diverse verkiezingen achter elkaar, winnen de lokale partijen het van de landelijk aangestuurde politieke partijen en dat is terecht! Landelijke thema’s vertalen zich nu eenmaal lastig naar problemen die mensen dagelijks in hun eigen woonomgeving ondervinden.

In hun ijver om toch de gunst van de lokale kiezer te bemachtigen, gebeurt het steeds meer dat de landelijke partijen een plaatsnaam toevoegen aan hun officiële naam in de verkiezingscampagne. Zij hopen dat de kiezer niet snapt dat partijen met een landelijke insteek nooit het belang van hun gemeente zullen waarborgen.

John van Gorp is bestuurslid van de Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF) en heeft een uitgesproken mening over dit ‘kiezersbedrog’. “Nu zij hiermee aangeven dat zij op gemeentelijk niveau hun identiteit aan het verliezen zijn, roep ik alle landelijke partijen op te doen wat ze moeten doen. Doe je niet anders voor dan je bent en gebruik de naam van de partij zoals voorgeschreven door de Kiesraad.”

Ook de diverse debatten met landelijke politici in aanloop naar de gemeentelijke verkiezingen zijn de OSF een doorn in het oog. Vooral omdat er in de debatten niet of nauwelijks over lokale thema’s wordt gesproken. Van Gorp; “Partijleiders, blijf in Den Haag! jullie zijn gekozen om ons land te besturen en niet om het gemeentelijke debat te verzieken met de Haagse politieke steekspelletjes. Partijvoorzitters, zorg ervoor dat lokale afdelingen zich uiten onder jullie partijnaam en stop met het toestaan dat jullie partij aangevuld wordt met een gemeentenaam.”

Dit laatste is iets dat door de Kiesraad beter gecontroleerd zou moeten worden. “Kiesraad, onderzoek alle gevallen waarbij landelijke partijen afwijken van de geregistreerde kiesnaam in uw kiesregister en neem hierop gepaste maatregelen zoals het terugtrekken van de partij van de kieslijst. Wij verwachten actie van u!”, aldus de oproep van John van Gorp.

OSF
De OSF is opgericht op 22 maart 1999 en is sindsdien vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. Momenteel heeft de OSF één zetel in de Senaat. Wij zijn een platform van partijen die niet alleen een toekomstvisie hebben ontwikkeld, maar zich ook bezighouden met alledaagse zaken.

De OSF werkt met bezieling aan de toekomst van Nederland. Wij geven ruimte aan ingenieuze oplossingen voor de economische, technologische en maatschappelijke problemen van ons land. In onze visie willen wij de rol van de overheid aanpassen aan de veranderende samenleving. In een overheid die vooral voorwaarden schept en voor het overige voldoende ruimte biedt aan burgers.

Tal van regionale partijen schudden het politieke landschap stevig op. Rots in de branding in die ontwikkelingen is de OSF. Al bijna twintig jaar het solide samenwerkingsverband van onafhankelijke provinciale partijen. Nieuwe politiek op basis van gelijkwaardigheid volgens drie kernwaarden; 1. Voortdurend op zoek naar kleinschaligheid en de menselijke maat. 2. Met elkaar samenwerken zonder aantasting van de eigen identiteit. 3. Samen optrekken als één partij (Eenheid in verscheidenheid).

Locomotie Aboneer je nu!

Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen van de onafhankelijke politiek.
Abonneer je nu en ontvang Locomotie levenslang gratis in de bus.