FNP - Onderzoek effect gebruik kunstmest op veenweide

Namens FNP willen wij dit bericht graag met u delen.

Is het voor de CO2-reductie beter om organische mest te gebruiken op veengrond in plaats van kunstmest? De FNP wil deze vraag wetenschappelijk kunnen beantwoorden en vraagt daarom middels een motie in Provinciale Staten om een onderzoek.

De FNP is er achter gekomen dat in de periode 2013-2015 wel gegevens zijn verzameld over de effecten van mest op klei- en veengrond, maar dat daar nog geen analyse of rapport van is gemaakt. Het Louis Bolk Instituut en de Van Hall Larenstein University moeten dat rapport afmaken, vindt FNP woordvoerder Wopke Veenstra. 'Wij willen weten wat het bemesten betekent voor de daling van het veengebied en hoe men op een andere wijze door kan met de landbouw. Minder inkoop van dure kunstmest kan voor de boer ook financieel aantrekkelijk zijn.'

Op basis van literatuurstudie en de bestaande gegevens uit de praktijkonderzoeken moeten Provinciale Staten scherp in beeld krijgen wat de effecten zijn van kunstmest, stalmest, gier, compost en andere mestvarianten, zo vindt Veenstra. 'Die effecten zijn nog nooit goed gequantificeerd zoals bij andere relevante factoren in de veenweide, zoals bijvoorbeeld grondwaterpeil en diepe grondbewerkingen. Wij hebben die kennis nodig wanneer we moeten besluiten over de meest effectieve maatregelen in een definitief programma na 2019.'

Bijlagen: FNP moasje keunstdong op feangreide

Locomotie Aboneer je nu!

Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen van de onafhankelijke politiek.
Abonneer je nu en ontvang Locomotie levenslang gratis in de bus.