Gemeente Haren gaat niet in gesprek met provincie, Groningen en Ten Boer

Het was gisteravond spannend in de raadsvergadering, die werd bijgewoond door een groot aantal betrokken inwoners. Heel hartelijk dank voor de grote opkomst!

De coalitiepartijen hielden eensgezind vast aan het raadsbesluit van 5 september 2016 dat niet (langer) wordt meegewerkt aan een herindeling van Haren met Groningen en Ten Boer. De uitnodiging van de provincie aan het college van Haren om weer in gesprek te gaan werd dan ook van de hand gewezen. Dit standpunt wordt schriftelijk ter kennis gebracht van de provincie.
(Bekijk hier de motie)

Drie belangwekkende artikelen op één dag
Vandaag verschenen in landelijke media drie artikelen die de strijd van Haren tegen herindeling expliciet of impliciet ondersteunen:

  • Goed artikel van Charles Vlek (Onnen) en Jan Lunsing (Groningen) in de Volkskrant
  • Mooie column van Geerten Waling in de digitale editie van Elsevier Weekblad
  • Artikel in NRC n.a.v. onderzoek van COELO waarin wordt bepleit niet door te gaan met het overhevelen van taken naar gemeenten.
    Redenen: samenwerking tussen gemeenten (om nieuwe taken) uit te kunnen voeren levert niet de financiële voordelen op die daarvan worden verwacht en gaat bovendien ten koste van de democratische controle. Uit eerder onderzoek had COELO al geconcludeerd dat samenvoeging van gemeenten evenmin de financiële voordelen oplevert die daarvan worden verwacht. (Zoals Geerten Waling aangeeft, vergroot samenvoeging de afstand tussen burger en bestuur)
Financiële bijdragen voor Burgercomité Haren |
Na de oproep die enige tijd geleden werd gedaan, hebben diverse inwoners een financiële bijdrage gedaan aan de Stichting Burgercomité voor de kosten van activiteiten. Zoals de kosten die zijn gemaakt om huis aan huis de petitie te bezorgen. Alle gevers hartelijk dank! Financiële bijdragen blijven welkom op rekening NL49 INGB 0007076258.

Verzoek
Wilt u dit bericht weer verder verspreiden.

Vriendelijke groet, namens het Burgercomité Haren,
Gustaaf Biezeveld, woordvoerder

Locomotie Aboneer je nu!

Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen van de onafhankelijke politiek.
Abonneer je nu en ontvang Locomotie levenslang gratis in de bus.