Bijdrage Senator mbt grondwettelijke basis voor het instellen van openbare lichamen in het Caribisch deel van Nederland en kiescolleges Eerste Kamer.

H. ten Hoeve, OSF, 24-10-2017.

Voorzitter,

Wij behandelen dit voorstel nu in tweede lezing, en nadat het hier in eerste lezing is aangenomen is er niet heel veel echt wezenlijk veranderd. Het voorstel leidt ook niet echt tot veranderingen want de openbare lichamen van Caribisch Nederland zijn al op basis van het Statuut ingesteld, dus dit is feitelijk alleen een alternatieve, vervangende manier om dat te regelen. Alleen de instelling van een kiescollege om het mogelijk te maken dat ook op de betreffende Caribische eilanden invloed uitgeoefend kan worden op de samenstelling van de Eerste Kamer is extra, en dus een hoogst noodzakelijke aanvulling op wat er tot nu toe is.

Er is dus geen reden om nu tegen deze grondwetswijziging te stemmen. Alhoewel er wel voortdurend ontwikkelingen zijn die tot nieuwe vragen aanleiding geven. Bonaire is politiek niet erg stabiel. Sint Eustatius schiet in bestuurskracht tekort, maar wil het juist uitdrukkelijk op zijn eigen manier doen, liefst als land en niet als openbaar lichaam. En op Saba gaat het uitstekend, maar de behoefte aan meer eigen speelruimte wordt ook daar voortdurend gevoeld, alhoewel daar de vraag gesteld blijft worden binnen het bestaande staatsrechtelijke kader. Maar hoe dan ook: deze grondwetswijziging bepaalt niet welke eilanden een openbaar lichaam zullen zijn. Wat dat betreft is alles bij wet te regelen.

Het gevoel lijkt op alle drie de eilanden wel te leven dat de bijzondere positie van openbaar lichaam, met de mogelijkheid om af te wijken van wat in een normale gemeente geldt, te weinig gebruikt wordt om ruimte te bieden aan de eigen omstandigheden en beperktere schaal en mogelijkheden, en te veel gebruikt wordt om op sociaal gebied de hand op de knip te houden en de bewoners als tweederangs Nederlanders te behandelen. De vraag dringt zich op of het niet beter was van de eilanden echte gemeenten te maken met alle rechten, en dan speciale uitzonderingen te maken waar onze regelgeving niet in te passen is. En daarboven dan misschien een mini-provincie of openbaar lichaam dat enkele noodzakelijke sturende en controlerende taken kan uitoefenen. Natuurlijk is het niet zinvol om nu onmiddellijk de zaak weer helemaal op zijn kop te willen zetten, maar zou dat, achteraf bekeken niet beter geweest zijn? En zou het niet beter zijn om, kijk bijvoorbeeld naar het sociaal domein, in ieder geval meer op die wijze te gaan handelen?

Sturing en controle komt nu van de diverse ministeries, aangevuld natuurlijk vanuit de Rijksdienst CN en de rijksvertegenwoordiger. In het nieuwe regeringsprogramma wordt gelukkig gekozen voor een duidelijker coördinerende rol van BZK. Maar dat blijft waarschijnlijk lastig als per departement moet worden bepaald wat er wel en wat er niet gelijk getrokken mag of moet worden met de situatie in Europees Nederland. Hoe ziet de minister dat, op basis van zijn ervaringen tot nu toe?

Wat betreft het hele Koninkrijk, maar dat treedt buiten het onderhavige wetsvoorstel, lijkt de samenhang groter te worden. De orkaan Irma heeft het saamhorigheidsgevoel denk ik versterkt, alhoewel de gevolgen daarvan nu toch weer tegenstellingen en ruzie lijken op te leveren. Maar ook voor de orkaan leek er al wat meer neiging te ontstaan om toch weer tot grotere samenwerking tussen de landen te komen. Het lijkt mij geboden dat de Nederlandse regering daar zo positief als maar mogelijk is, mee omgaat. Dat bijvoorbeeld tussen Sint Eustatius en Saba aan de ene kant en Sint Maarten aan de andere kant in economisch opzicht een volledige staatsgrens loopt, die tot extra kosten bij overschrijding van deze grens leidt en bijv. tot dubbele btw heffing, is toch eigenlijk te gek binnen één koninkrijk.

Dus, voorzitter, geen enkele reden om nu tegen dit wetsvoorstel te stemmen, maar er is nog genoeg te verbeteren. Voor de nieuwe regering.

Déze minister heeft in zijn ambtsperiode veel aandacht gegeven aan en veel inzet getoond voor het héle koninkrijk. Dat heeft ook wel kwade gezichten opgeleverd, maar ik ben hem daar buitengewoon dankbaar voor!

Locomotie Aboneer je nu!

Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen van de onafhankelijke politiek.
Abonneer je nu en ontvang Locomotie levenslang gratis in de bus.