Hoe opheffing van gemeente Groningen te voorkomen?

Opheffing gemeente Groningen dreigt
Afgelopen vrijdag heeft de Ministerraad een wetsvoorstel tot samenvoeging van Groningen, Haren en Ten Boer naar de Tweede Kamer gestuurd. Op voorstel van minister Plasterk heeft de Ministerraad het herindelingsadvies van de Provincie gevolgd, met uitzondering van één erg belangrijk onderdeel. Herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer kan niet een ‘lichte samenvoeging’ worden, zoals de Provincie Groningen had geadviseerd. De gebruikelijke procedure moet worden gevolgd. Dit betekent dat, naast Haren en Ten Boer, ook de gemeente Groningen moet worden opgeheven.
Dit heeft, begrijpelijk, geleid tot grote opwinding in het Provinciehuis en aan de Grote Markt. Opheffing van de gemeente Groningen zal zeker ‘enkele tonnen’ gaan kosten en tot veel administratief gedoe gaan leiden. Alle ambtenaren moeten worden ontslagen en ook burgemeester Den Oudsten verliest zijn vaste aanstelling. En dan is er ook nog het gezichtsverlies voor de Provincie. Ook de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de Provincie zijn in het geding, zowel in Den Haag als in de provincie zelf.

Waarom geen lichte samenvoeging?
De Raad van State heeft minister Plasterk erop gewezen dat de Provincie een fout heeft gemaakt. Aan de voorwaarden voor ‘lichte samenvoeging’ is niet voldaan. Dit was niet zo maar een fout. De Provincie wist heel goed dat ‘lichte samenvoeging’ niet mogelijk was zonder instemming van Haren. Ondanks herhaalde waarschuwingen vanuit Haren aan de Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten, heeft de Provincie minister Plasterk toch geadviseerd tot ‘lichte samenvoeging.’ Nu die poging tot misleiding is mislukt, zitten de Provincie en de gemeente Groningen met een groot probleem.

Schuldvraag
De Provincie heeft bewust het risico genomen dat ‘Den Haag’ deze poging tot misleiding zou doorzien. Daarom ligt de schuld onmiskenbaar bij de Provincie. Gedeputeerde Brouns ziet dit anders. Hij heeft de schuld onmiddellijk gelegd bij de raad van Haren. Het past in zijn aanpak om Haren in de beklaagdenbank te zetten, feiten te verdraaien en het verzet in Haren te diskwalificeren. De Provincie kan nu eenmaal niet accepteren dat de raad en inwoners van Haren gebruik blijven maken van hun recht op verzet tegen haar machtspolitiek. Wie zich niets aantrekt van de uitkomsten van de burgerraadpleging en gemeenteraadsverkiezing in Haren en de beginselen van behoorlijk en integer bestuur niet in acht neemt, moet weten dat hij verzet oproept.

Hoe kon het zo ver komen?
Tijdens het Kamerdebat over de positie van minister Van der Steur wegens zijn rol bij de ‘bonnetjesaffaire’ (26 januari j.l.) deed Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP-fractie, een behartenswaardige uitspraak. “Kamerwerk berust op vertrouwen. Daarvoor is het essentieel dat de informatievoorziening deugt en politici de waarheid spreken.” De afloop is bekend: minister Van der Steur moest opstappen. Terugkijkend op hoe de Provincie haar herindelingsadvies heeft voorbereid, kan worden geconstateerd dat het ook in dit geval heeft ontbroken aan deugdelijke informatievoorziening en eerlijke politici. Dit zouden de leden van Gedeputeerde Staten en van Provinciale Staten zich moeten aantrekken.

Hoe verder?
Als de Provincie had geluisterd naar de raden van Groningen en Ten Boer, was ‘lichte samenvoeging’ van deze beide gemeenten wel mogelijk geweest. Zij hebben tweemaal aangegeven deelname van Haren aan hun herindeling niet nodig te vinden. Maar als de Provincie het toch nodig vond, mochten Groningen en Ten Boer hiervan geen hinder ondervinden. Nu er serieuze hinder dreigt te ontstaan, is het aan de Provincie om de gemeente Groningen hoge kosten en andere hinder te besparen. De oplossing is dat de Provincie alsnog de zienswijze van beide gemeenteraden volgt en de opvolger van minister Plasterk vraagt Haren via nota van wijziging uit het wetsvoorstel te halen. Dan kunnen Groningen en Ten Boer alsnog via een ‘lichte samenvoeging’ fuseren zonder opheffing van de gemeente Groningen. Zoals beide gemeenten steeds hebben gewild.
Deze oplossing heeft nog een ander voordeel. Groningen en Ten Boer lopen niet langer het risico dat de parlementaire behandeling van hun samenvoeging vertraging oploopt. Dat risico is er wel als Haren in het wetsvoorstel blijft. Dan is de kans groot dat bij de parlementaire behandeling andere onjuiste passages en tekortkomingen van het herindelingsadvies en de onzorgvuldige voorbereiding ervan worden blootgelegd. Temeer nu in dit geval de rechtbank in Groningen en het gerechtshof in Leeuwarden hebben aangeven dat is het aan de wetgever is om de rechtmatigheid van het handelen van de Provincie te beoordelen. De Tweede Kamer en de Eerste Kamer zullen hieraan niet voorbij kunnen gaan.
De grote vraag is nu: komt de Provincie tot de conclusie dat zij Haren niet rechtvaardig heeft behandeld en de wetgever niet deugdelijk heeft geïnformeerd? Voor het vertrouwen in de Provincie en de politiek is dit hard nodig. Het spoeddebat in Provinciale Staten dat een aantal oppositiepartijen heeft aangevraagd, kan hierover duidelijkheid bieden.

Gustaaf Biezeveld,
Voorzitter Burgercomité Haren

Locomotie Aboneer je nu!

Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen van de onafhankelijke politiek.
Abonneer je nu en ontvang Locomotie levenslang gratis in de bus.