Ledenraad OSF unaniem

Durk Stoker nieuwe voorzitter OSF

De ledenraad van de Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF) heeft op zaterdag 14 oktober haar nieuwe voorzitter gekozen. De aftredend voorzitter, Jabik van der Bij (76), heeft na 10 jaar de voorzittershamer doorgegeven. De Ledenraad was unaniem en daarmee heeft Durk Stoker, samen met de overige bestuurders, een ruim mandaat om de Onafhankelijke SenaatsFractie naar een bloeiende toekomst te leiden.

Durk Stoker (59) is gehuwd en vader van drie, inmiddels uitgevlogen, kinderen en de trotse ‘pake’ van vier kleinkinderen. Hij woont in Koudum en is werkzaam als wethouder (FNP) in de Gemeente Súdwest-Fryslân.

Durk Stoker heeft in 1979 de Pedagogische Academie afgerond in Sneek. Daarna werd hij onderwijzer in Zwijndrecht, waar hij later directeur werd van dezelfde basisschool. In 1986 vertrok hij naar Koudum waar hij begon als directeur van een basisschool, om vervolgens bovenschools directeur en later algemeen directeur van alle christelijke Basisscholen in de gemeente Nijefurd te worden.
In 1999 volgde een carrièreswitch en begon Durk Stoker voor zichzelf als zelfstandig adviseur en interim-manager. Dit heeft hij gedaan tot mei 2014, toen hij wethouder werd.

In zijn eerste toespraak tijdens de OSF Ledenraad gaf hij zijn politieke visitekaartje af; “Ik vind het een eer dat ik gevraagd ben om kandidaat te zijn als uw nieuwe voorzitter. Lokale politiek, dicht bij de inwoners, staat bij mij hoog in het vaandel. Een rol te mogen spelen in de versterking van al die lokale belangen is voor mij een buitengewone uitdaging. Natuurlijk hoop ik op een prachtige samenwerking de komende jaren”.

Onafhankelijk
De OSF is een platform van onafhankelijke provinciale partijen. Partijen blijven autonoom en onafhankelijk, maar ook met elkaar verbonden. De volgende OSF leden zijn vertegenwoordigd in Provinciale Staten;

  • De Fryske Nasjonale Partij (4 zetels)
  • Groninger Belang (3 zetels)
  • Partij voor het Noorden in Groningen (1 zetel)
  • Ouderen Partij Noord-Holland (1 zetel)
  • Lokaal-Limburg (1 zetel)
  • Partij voor Zeeland (1 zetel)
  • Sterk Lokaal Drenthe (1 zetel)
OSF
De OSF is opgericht op 22 maart 1999 en is sindsdien vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. Momenteel heeft de OSF één zetel in de Senaat.

De OSF staat voor het scheppen van betere voorwaarden voor het functioneren van Provinciale Politieke Groeperingen (PPG’s) en de democratisering van de politieke cultuur en structuur, het uitdragen van de gedachte dat het besturen van gemeenten en provincies geschiedt door onafhankelijke lokale en regionale politieke groeperingen (en niet door afdelingen van landelijke politieke partijen).

Voor de OSF is ‘onafhankelijke politiek’ het besturen van de overheid door mensen die niet verbonden zijn aan de traditionele politieke stromingen. Onafhankelijke politiek kiest er voor om elke probleemstelling vanuit de menselijke maat te beoordelen en de besluitvorming zo dicht mogelijk bij de burgers neer te leggen, onder het motto “Decentraal en regionaal regeert beter!”.

 


Locomotie Aboneer je nu!

Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen van de onafhankelijke politiek.
Abonneer je nu en ontvang Locomotie levenslang gratis in de bus.