Internationale Energieconferentie: belangrijk en interessant

Sustainable energy conference (sec2017) 

Binnenkort, op 27 en 28 oktober 2017, organiseert de werkgroep Energie van de FNP met ondersteuning van de OSF en de EFA de Energieconferentie. Die vindt plaats in de Stenden Hogeschool in Leeuwarden, Rengerslaan 8.

De uitkomsten van de conferentie zullen onder andere gebruikt worden om het FNP-standpunt over duurzame energie bij de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten vorm te geven en heeft zodoende invloed op de toekomst van onze regio’s.

Tal van internationale capaciteiten zullen voordrachten houden over onderdelen van onze energie-toekomst. Alle EFA-partijen worden uitgenodigd om ook hun politici en bestuurders hiernaartoe te sturen, zodat zij ook bij hun verkiezingen, hun voordeel kunnen doen met de uitkomsten dan deze dagen.

De conferentie wordt mogelijk gemaakt door financiële steun van de EFA, de OSF en de FNP. Uiteraard kunnen ook de OSF leden en de aangesloten lokale partijen deelnemen aan deze conferentie. Er wordt een kleine bijdrage van € 60,00 aan de OSF-deelnemers gevraagd.

U dient zich dan op te geven via een mailtje naar conference@e-f-a.org met als onderwerp SEC-2017.

De conferentie kent zowel Nederlandstalige als Engelstalige sessies waarbij voor professionele simultaan-vertaling via koptelefoons wordt gezorgd. 

Vooral voor de politici van de leden van de OSF, de regionale partijen, maar ook voor de beleidsmakers is dit een unieke gelegenheid om veel kennis op te doen op het gebied van duurzame energie voorzieningen voor de toekomst. Laat deze gelegenheid niet lopen.

Cees van Mourik Walter Lennertz
Voorzitter FNP Secretaris OSFProgramma

Dag 1. Vrijdag 27 oktober 2017 (wijzigingen voorbehouden)
Locatie : Stenden Hogeschool, Leeuwarden

08:30 - 09:30 Aankomst deelnemers en registratie. (1.)
09:30 - 09:35 Programma toelichting en uitleg faciliteiten/logistiek
09:35 - 09:45 Opening van de conferentie door ‘’mystery-guest’’.
09:45 - 10:20 Overzicht van onderzoeken fan ECN op het gebied van duurzame energiebronnen. Ook verwachte ontwikkelingen na 2020. Titel : ‘’From nice to impact’’, Prof. Wim Sinke, Univ. Amsterdam/ ECN.
10:20 - 10:50 Presentatie situatie in Wales door Dr. Madoc Batcup, toepassing van duurzame energiebronnen en barrières.
10:50 - 11:10 ‘’Statistical Transfer’’, Op welke wijze is het mogelijk energie-doelstellingen uit te wisselen met andere landen binnen de EU. Ook andere uitwisselingsmodellen. Karina Veum ,ECN
11:10 - 11:40 Pauze (wellicht een tentoonstelling)
11:40 - 12:00 Resultaat onderzoek duurzame energiebronnen van TU-Twente. door Drs. E. van Hattem en Jan Eggenkamp.
12:00 - 12:15 Model voor Fryslân. De verschillende energiebronnen ingebracht in een model. Variëren met instellingen. Wat zijn de gevolgen van de aanpassing van parameters. Dit mogelijk ook toegepast op andere regio’s van Europa en andere regio’s in Nederland. C. Nieboer en studenten TU-Twente Uitleg: Hoe gaan we te werk in de parallelsessies.
12:15 - 13:15 Lunch
13:15 - 15:00 Parallel sessies met deskundigen en bedrijven: (o.a. Liander’s Hans Schneider). : - Zonne-energie & opslag, (Prof. W. Sinke) - Windenergie & mogelijke opslag-vormen (C. Rutteman) - Geothermie, (Y. Salverda), - Bio-energie (M. Maresch), - Mogelijke andere (B.Verlaan)
15:00 - 15:30 Pauze
15:30 - 17:00 Parallel sessies over lokale en regionale energie-co-operaties i.s.m. ‘Freonen fan Fossyl Frij Fryslân’’. Deze bijeenkomsten vooral gericht op (interactie met) bestuurders en bedrijven. Hierbij ook: hoe gaan we om met plannen voor bio-vergisters.
17:00 - 18:30 Conclusies en samenvattingen.
19:00 - 21:00 Hapjes, drankjes en voor genodigde gasten een Diner. (Daarbij ook discussies over acties, uitkomsten conferentie.)

Dag 2. Zaterdag 28 oktober 2017 (wijzigingen voorbehouden)
Locatie : Stenden Hogeschool, Leeuwarden

08:30 - 09:30 Aankomst deelnemers en registratie (2).
09:30 - 09:35 Programma toelichting en logistiek/faciliteiten.
09:35 - 09:50 Opening van de dag door MEP-lid (EU-parlement) over Energie & Politiek en de mogelijke rol van de Landbouw hierin. (Jan Huitema )
09:50 - 10:10 Kansen en veranderingen in de energiedistributie en opwekking. Waar botsen regelgevers, politiek en regio’s. (Madoc Batcup van EFA-regio Wales)
10:20 - 10:35 Mogelijkheden voor Energie co-operaties. Voorbeeld Lausitz. (Hannes Wilhelm Kel is van de EFA-regio Lausitz)
10:35 - 10:50 Studie/onderzoek i.s.m. het wetenschappelijk bureau van de EFA en TU-Twente. over de Politieke aspecten bij het toepassen van duurzame energiebronnen. (O. Bouma)
10:50 - 11:20 Ana Stanic presenteert het onderwerp: Veranderingen in regelgeving (EU-voorstellen). Ook: Juridische implicaties bij het ontwikkelen en toepassen van duurzame energiebronnen.
11:20 - 11:35 Pauze
11:35 - 12:00 Uitwisseling energiedoelstellingen en mogelijkheden voor samenwerking in Europa en in landen. (Keuze Spreker wordt nader bepaald)
12:00 - 12:30 Voorbeelden Energie Co-operaties in Fryslân.
12:30 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:30 Parallel sessies met lokale en regionale energie co-operaties. Hierbij o.a. een spreker van Liander. Mogelijkheden en krachten van lokaal bestuur t.o.v. regelgevingen, wetten. Hoe te opereren tegen of met grotere ondernemingen of initiatieven. Hierbij komen ook de bedrijfsmodellen aan de orde en het Frysk energiemodel.
15:30 - 16:00 Pauze
16:00 - 17:00 Presentatie van de uitkomsten van de parallelsessies. Opvolging van acties en projecten. Wat is nu al bruikbaar voor wie en wanneer. Discussieforum: (G.Dauwen, H. de Vries, C. Nieboer) Afsluiting van de conferentie door een Gedeputeerde fan de Provinsje Fryslân.
17: 00 - 18:00 Hapjes en wat drankjes.

Locomotie Aboneer je nu!

Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen van de onafhankelijke politiek.
Abonneer je nu en ontvang Locomotie levenslang gratis in de bus.