FNP: "Steek geld verkeersboetes in verkeersveiligheid"

De FNP wil dat het geld dat wordt verdiend met trajectcontrôles en flitspalen op provinciale Friese wegen niet verdwijnt naar Den Haag. In de ogen van de FNP zouden de opbrengsten van die verkeerscontrôles juist moeten worden geinvesteerd in de veiligheid van de eigen provinciale wegen. De systematyk om met verkeercontrôles de staatskas te spekken moet stoppen, vindt de Statenfractie.

De FNP zwengelt dit aan omdat de komende jaren trajectcontrôles zullen worden ingevoerd op de provinciale wegen N351 en N381 én omdat er een uitbreiding van het aantal flitspalen in Fryslân komt, bij Tsienzerbuorren (N354) en Burchwert (N353). Beide provinciale wegen.

Boeteregen
De FNP kan zich voorstellen dat in het kader van de verkeersveiligheid die maatregelen plaatsvinden, maar heeft zorgen over de 'boeteregen'. Het kan niet zo zijn dat gebruikers van de provinciale wegen dit straks gaan beschouwen als een inkomstenbron om de kas van het Rijk te spekken, zonder dat daar verbetering van de veiligheid aan de wegen zelf of hulp bij het verbeteren van verkeersgedrag tegenover staat. Het zijn immers contrôles bij provinciale wegen, die worden betaald én onderhouden door de provincie maar waarbij het boetegeld vervolgens naar de Staatskas vloeit.

Verkeersveiligheid
Daarom vindt de FNP het eerlijker en rechtvaardiger dat de inkomsten van verkeercontrôles op provinciale wege bij de provincie blijven en ook alleen maar gebruikt worden om de verkeersveiligheid van de wegen in Fryslân (verder) te verbeteren of om verkeersveilig gedrag te bevorderen. Daarom heeft de FNP statenfractie vandaag aan het College van Gedeputeerde Staten gevraagd of het College bereid is om, in navolging van de gemeenten, ook bij het Rijk te bepleiten om de inkomsten van verkeersovertredingen bij de provinsjale wege te kunnen houden. Zoals gemeenten vroeger ook de inkomsten mochten behouden.

Inkomstenbron
Daarnaast heeft de FNP gevraagd of het College bereid is om het onderwerp 'inkomsten van verkeerscontrôles' ook via VNG/IPO in te brengen als mogelijke nieuwe eigen inkomstenbron voor de decentrale overheden. Dat als element in de landelijke discussie om gemeenten en provincies meer eigen belastinginkomsten te geven, waarbij het totaalnivo van de belastingen niet omhoog gaat.

Locomotie Aboneer je nu!

Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen van de onafhankelijke politiek.
Abonneer je nu en ontvang Locomotie levenslang gratis in de bus.