Het associatieverdrag met de Oekraïne en het referendum daarover. Het OSF standpunt.

Zoals bekend is het Europese associatieverdrag met de Oekraïne in Nederland aan een referendum onderworpen en daarin afgewezen. Als reactie daarop is door de premier veel moeite gedaan om de andere EU landen te bewegen in te stemmen met een verklaring waarin een aantal zaken betreffende de associatie nog eens wordt verduidelijkt. Nu dat gelukt is zal het kabinet aan de Kamers voorstellen om toch in te stemmen met ratificatie van het associatieverdrag, aangevuld dus met de extra verklaring.

De vraag is natuurlijk hoe Tweede en Eerste Kamer hier op zullen reageren, en voor de OSF is dan natuurlijk de vraag actueel hoe ondergetekende, als lid van de Eerste Kamer zal stemmen. Het zal duidelijk zijn dat de OSF achterban in deze kwestie verdeeld is, zoals heel Nederland daarover verdeeld is. Voor het bepalen van mijn stem straks is dat een wat ongemakkelijk uitgangspunt. Maar eerlijkheidshalve moet daar direct bij gezegd worden dat het stemgedrag van een parlementslid toch uiteindelijk bepaald hoort te worden door wat hij/zij persoonlijk meent dat het meest juist is om te doen. Het parlementslid, de volksvertegenwoordiger, wordt door zijn kiezers naar Den Haag gestuurd uitdrukkelijk om in eigen verantwoordelijkheid beslissingen te nemen, maar natuurlijk wel daarbij ook zwaar mee te wegen wat hem/haar vanuit de achterban wordt mee gegeven. Een verdeelde achterban legt nog meer nadruk op de eigen verantwoordelijkheid om keuzes te maken.

Wat betreft het associatieverdrag ben ik er van het begin af duidelijk over geweest dat ik er daarvan een voorstander ben. Ik meen dat de Oekraïense bevolking in grote meerderheid er voor gekozen heeft om de relatie met Europa zo uit te bouwen dat daarmee uitzicht geboden wordt op een goed functionerende, democratische en niet-corrupte Oekraïense staat. Dat doel is nog ver weg, maar het associatieverdrag is er wel in alle elementen op gericht om juist dat doel dichterbij te brengen. Dat is voor de Oekraïense bevolking goed en ook voor Europa goed. Het is beter een stabiele Europees georiënteerde buurman te hebben dan blijvend een corrupte en min of meer autocratische staat direct aan onze grens. Daar kan overigens direct bij erkend worden dat de Krim weliswaar illegaal, maar wel met toestemming van een bevolkingsmeerderheid door de Russen geannexeerd is, en dat de Russischtalige bevolking in de oostelijke provincies recht heeft op een vergaande autonomie of zelfs afscheiding, als een meerderheid daarvoor zou kiezen.

De campagne voor het Nederlandse referendum is gevoerd met veel nonsens-argumenten. Het verdrag leidt niet tot lidmaatschap van de EU, het geeft geen mogelijkheid tot werken binnen de EU voor Oekraïense burgers, het verplicht de EU niet tot militaire bijstand aan de Oekraïne, en het belooft juist wel alle steun bij het tegengaan van de corruptie in het land. Rutte heeft deze zaken in een verklaring nog eens duidelijk door de EU partners laten vaststellen. En daarmee zijn, naar mijn overtuiging, alle feitelijke argumenten die in het referendum tegen het verdrag zijn gebruikt, duidelijk weerlegd. Dan blijft alleen over de niet op feiten maar op gevoelens gebaseerde onlust die veel mensen er toe gebracht heeft om in het referendum “nee” te stemmen. Dat vind ik voor een politicus onvoldoende basis om anders te handelen dan hij feitelijk voor verstandig houdt. Daarbij nog rekening houdend met het feit dat uiteindelijk ook nog geen twintig procent van de kiesgerechtigden zijn stem echt heeft gebruikt om ‘nee’ te stemmen, vind ik het verantwoord om ratificatie van het associatieverdrag niet in de weg te staan.

Mijn eindconclusie is dus: ik zal op basis van mijn eigen oprechte overtuiging, maar na uitdrukkelijk rekening gehouden te hebben met de uitslag van het referendum en de motiveringen van de deelnemers daaraan, vóór het verdrag stemmen. Een deel van mijn achterban zal het daar dus niet mee eens zijn, maar bij een andere beslissing zou dat natuurlijk ook het geval zijn.

Hendrik ten Hoeve,
Lid Eerste Kamer voor de OSF.

Locomotie Aboneer je nu!

Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen van de onafhankelijke politiek.
Abonneer je nu en ontvang Locomotie levenslang gratis in de bus.