FNP investeert in politici van de toekomst

In 2000 treedt Annigje Toering toe tot het hoofd- bestuur van de FNP. Vervolgens staat ze in 2003 als tweede op de verkiezingslijst van de FNP bij de Provinciale Staten verkiezingen. In totaal is Annigje drie periodes actief als Statenlid voor de FNP. In 2011 is ze lijst- trekker en fractievoorzitter van de FNP in de Friese Staten. 2015 stopt Toering als Statenlid en wordt ze gevraagd om zitting te nemen in de kadercommissie van de FNP, waarin ook diverse andere oud- politici en -bestuurders zijn vertegenwoordigd.

Veel politieke partijen hebben moeite om goede kandidaten te vinden, die geïnteresseerd zijn in een plaats in de gemeenteraad of Provinciale Staten. De FNP (Fryske Nasjonale Partij) heeft hier een oplossing voor bedacht, die mogelijk ook voor andere partijen binnen de OSF interessant kan zijn. “We willen jonge politici, die voor het eerst gekozen zijn in de gemeenteraad of op een verkiesbare plek staan, goed begeleiden en de juiste gereedschappen aanreiken om hun taken goed te kunnen uitvoeren”, legt Annigje Toering van de kadercommissie van de FNP uit.

De FNP heeft in de provincie Friesland in de afgelopen jaren een sterke positie opgebouwd. “De FNP zit voor de tweede periode in de coalitie in Friesland en levert één gedeputeerde in het college van GS. Ons streven is om zoveel mogelijk mensen uit onze gelederen op sleutelposities te krijgen. Daar slagen we steeds beter in. We hebben niet alleen een vertegenwoordiger in GS, maar leveren ook een burgemeester en tien wethouders in diverse gemeenten in Friesland. Ik ben ook van mening dat er bijvoorbeeld ook FNP’ers moeten solliciteren naar de functie van Commissaris van de Koning in Friesland, die op dit moment vacant is”, vertelt Annigje Toering. “Maar we merken tevens dat het steeds moeilijker wordt om de juiste personen te vinden voor bestuurlijke functies. Om deze lijn in de toekomst door te kunnen trekken, is het belangrijk dat we blijven investeren in het aantrekken en opleiden van nieuwe mensen. Daar zijn we daar nu al volop mee bezig.”

Enthousiast
De kadercommissie van de FNP is een actief onderdeel van de partij en richt zich onder andere op het organiseren van themabijeenkomsten, cursussen en het aantrekken van nieuwe leden. Ook heeft de commissie een poule samengesteld met leden van de partij, die ambities hebben en de capaciteiten hebben om een vacature als burgemeester of wethouder in te vullen. Toering heeft als lid van de kadercommissie van de FNP het initiatief genomen om een groep jonge politici uit de achterban van de partij met elkaar in contact te brengen en te gaan begeleiden.

“Onlangs hebben we een eerste bijeenkomst gehouden met 14 mensen, die allemaal nog vrij nieuw zijn in de politiek. Een aantal van hen is zelfs met voorkeurs- stemmen in de gemeenteraad van hun woonplaats gekozen. We hebben daarbij een voorstelronde gehouden. Daarin kwamen al spontaan een aantal zaken aan de orde, die voor iedereen herkenbaar waren. Na afloop was iedereen enthousiast. Inmiddels is er zelfs al een groeps-app aangemaakt waarin goede ideeën worden gedeeld. Deze politici hebben absoluut potentie en het geeft veel voldoening om met hen over onderwerpen van gedachten te wisselen en zo verder te helpen.” “In de komende tijd willen we deze mensen bijvoorbeeld ook trainingen geven in debatteren, zodat ze elkaar hierin versterken. Verder willen wij hen een soort van gereedschapskist aanbieden, waar zij informatie kunnen vinden over hoe ze moeten handelen bij het indienen van moties, amendementen en inter-pellaties.”

Profileren
Inmiddels is er ook al een volgende bijeenkomst gepland. Toering: “Daarin gaan we de inhoud van de gereedschapskist bespreken. Ook willen we dan de inzet van social media bespreken. De meeste mensen uit de groep zijn zelf kritisch op het gebruik van social media. Ze erkennen wel de kracht van social media. Zeker om een bepaalde doelgroep te bereiken. Maar ze zien ook in dat alleen de inzet van social media niet zaligmakend is. In de praktijk blijkt het soms wel moeilijk om een datum te vinden waarop iedereen tijd heeft, want de agenda’s lopen meestal snel vol. Toch merk ik dat mensen er graag tijd voor vrij maken.”

De bedoeling is dat de groep met jonge FNP-politici tot de volgende gemeente-raadsverkiezingen zo’n vier tot vijf keer per jaar bij elkaar gaat komen.

“Vaak wordt politiek gezien als iets voor ouderen. Veel mensen staan daarom niet te trappelen om zich verkiesbaar te stellen voor de gemeenteraad of Provinciale Staten. Wij zijn er daarom blij mee dat we een enthousiaste groep jonge mensen bij elkaar hebben gekregen en willen hen goed voorbereiden op de volgende verkiezingen. Dat zorgt voor nieuwe positieve impulsen binnen de Fryske Nasjonale Partij.”

Gerben van den Broek

Locomotie Aboneer je nu!

Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen van de onafhankelijke politiek.
Abonneer je nu en ontvang Locomotie levenslang gratis in de bus.